ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凸凹

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凸凹-, *凸凹*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
凸凹[でこぼこ, dekoboko] ขรุขระ

Japanese-English: EDICT Dictionary
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
凸凹[とつおうし, totsuoushi] (n) embossed paper [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crockett and Tubbs.[JA] 凸凹コンビ! Surf N Turf (2016)
I just thought you might like to know that while you two have been playing, uh, odd couple, your real friends, like Cass, like the angel you stabbed -- Gadreel -- they're out there right now risking their asses[JA] ただ兄貴が 知りたいのではないかと 二人が凸凹コンビを 演じている間に 兄貴の真の友 キャスや Do You Believe in Miracles (2014)
Well, here's a news flash -- humpty and dumpty are starring in their very own version of "locked up abroad:[JA] さてここでニュース速報だ 凸凹コンビが "史上最悪の地球の歩き方" 天国編に Do You Believe in Miracles (2014)
Well, a baby's head's not flat like that.[JA] 赤ちゃんの頭は、凸凹 Baby Steps (2015)
Phil and I had a bumpy ride, but I wouldn't change a cottonpickin' thing 'cause it led us to our destination:[JA] フィルとの関係は、凸凹道 道を変えなかったからこそ この目的地に着けた Valhalla (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top