ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recession*

R IH0 S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recession, -recession-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recession(n) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
precession(n) การอยู่ข้างหน้า, See also: การนำหน้า, การมีอยู่ก่อน, Syn. precedence
recessional(adj) เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary(adj) เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย, การถอน, ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร, ระยะซบเซาของธุรกิจ, การตกต่ำของราคา , การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม, การมอบคืน, See also: recessional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recession(n) การคืนทรัพย์ให้, การถอน, การตกต่ำ, ความซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recession, atrophic gingival; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession, gingivalเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stadial moraine; recession moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atrophic gingival recession; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival recessionเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
zones of recessionวิสัยใกล้ไกล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve-seat recessionการสึกของบ่าลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ulatrophy; recession, atrophic gingivalเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic recessionความถดถอยทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gingival recessionเหงือกร่น [TU Subject Heading]
Economic recessionเศรษฐกิจถดถอย [เศรษฐศาสตร์]
Recessionsภาวะเศรษฐกิจซบเซา [TU Subject Heading]
recession curverecession curve, กราฟน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
recession phaserecession phase, ช่วงน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
precessionการหมุนควง, การหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนของตัวเอง โดยปลายหนึ่งของแกนหมุนเป็นจุดตรึงและอีกปลายหนึ่งหมุนรอบแกนตรึงอีกแกนหนึ่ง เช่น การหมุนของลูกข่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์ The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
Cutbacks, recession, depression-ถึงแม้จะกลัวนิด ๆ กับเรื่องแบบว่า The Girlfriend Experience (2009)
It's the recession, pendejo.ก็เศรษฐกิจมันย่ำแย่นี่เพื่อน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And they decide to put us into recession... just when I'm about to buy a house.และพวกมันก็ตั้งใจทำให้พวกเราถังแตก ตอนที่ฉันกำลังจะซื้อบ้านพอดี Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Recession's bad on payments, good on repo.ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีเงินจ่ายค่างวด รถที่ยึดคืนทางออกที่ดี Fix (2009)
Sue, we're in a recession, and concessions must be made. I've laid off half the janitorial staff.เราต้องลดรายจ่าย ผมปลดภารโรงออกไปครึ่งนึง Showmance (2009)
My ladies are so loaded they're recession-proof.ผู้หญิงของฉันคนใหญ่คนโต พวกเขากำลังพิสูจน์ภาวะถดถอย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And... the recessionและก็เศรษฐกิจที่ไม่ดี Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And did I tell you about our recession deals?ฉันบอกข้อเสนอพิเศษให้หรือยัง Pilot (2009)
The only kind that's recession-proof.ประเภทที่ยังทำต่อไปได้ แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Flags continue to be flown at half-mast in the U.S. capital have significantly deteriorated developing global recession.ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภา เกิดสภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ Repo Men (2010)
This recession and all, can't afford being picky.และค่าใช้จ่าย จุกจิกสารพัด Night on the Sun (2010)
All these were reported stolen in '89, just before the last recession, so lots of bogus insurance claims.ตัดรายการออกไป ทั้งหมดคือรายงานเรืือที่ถูกขโมยไปในปี 1989 แค่ก่อนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้นมีการเคลมประกันเท็จเยอะมาก มีเรือถูกขโมยไป 6 ลำ เจ้าของ 6 คน Episode #1.3 (2010)
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ Touch of Eva (2010)
Thanks for telling me, man. You're burning money, we're in recession.ขอบใจที่ไม่บอกนะ นายเล่นเผาเงินนั่น, เรากำลังถังแตกนะ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
ANNIE: Well, I'm the genius that opened a bakery during the recession.เอาหละ, ชั้นเลิศในการเปิดร้านเบเกอรี่อยู่ในระหว่างฟื้นฟู Bridesmaids (2011)
- It's a recession, but we're still profitable.- เศรษฐกิจตกตำ่ แต่เรายังมีกำไร Horrible Bosses (2011)
They say that the best time to start any business is during a recession.มีคนเคยบอกว่า เป็นโอกาศที่ดี ที่จะเริ่มทําอะไรซักอย่างในช่วงขาลงของชีวิต Prom Queen (2011)
I don't know why or even what a recession is but it's my understanding that we're in one.ฉันไม่รู้ว่าช่วงขาลงของชีวิตจะมาเมื่อไหร่ แต่ฉันเริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปแล้ว Prom Queen (2011)
The recession...เศรษฐกิจตกต่ำ Scream a Little Dream (2011)
'Cause, you know, the last six senior class presidents, they've all been guys, and look where that's got us- you know, teetering on a double-dip recession.ประธานนักเรียนหกคนล่าสุดของโรงเรียนเรา พวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมด และ ทำให้พวกเรา นายก็รู้ ตกมาอยู่ในภาวะถดถอย I Am Unicorn (2011)
We're in a recession, William, that's about to double-dip into a piping hotตอนนี้เรากำลังตกต่ำ วิลเลี่ยม นั่นจะทำให้เศรษฐกิจแย่ เข้าไปในระบบท่อร้อนๆ Pot O' Gold (2011)
You know what public school program is the first to go in a recession?โรงเรียนรัฐจะตัดงบอะไรก่อนเวลามีปัญหา Pot O' Gold (2011)
When the recession hit, you took a pay cut so you didn't have to fire a single employee.พอถึงช่วงแย่ นายก็ตัดเงินเดือน เพื่อที่จะไม่ต้องไล่ พนักงานออกสักคน Mash Off (2011)
NEWS ANCHOR 1: Fears of a second recession have caused panic in Europe's financial markets.ความกลัวเศรษฐกิจตกต่ำอีก Red Dawn (2012)
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า Red Dawn (2012)
Recession prices. They told me to tell you that too.ราคาที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย พวกเขาบอกผมจะบอกคุณว่าเกินไป Killing Them Softly (2012)
Then the recession hit and we all get axed, so I take a job at this little startup.แล้วเศรษฐกิจก็ถดถอยจนต้องถูกไล่ออก ผมเลยรับงานในบริษัืทเล็กๆที่เพิ่งตั้ง The Contingency (2012)
Double-dip recession, man. It happens.มันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมา The Contingency (2012)
Hey, man, it's a recession.เฮ้, เพื่อน, เศรษฐกิจมันตกต่ำนะ The Partners in the Divorce (2012)
The recession's hitting everybody, I guess.เศรษฐกิจตกต่ำ กระทบทุกคนนั่นแหละ ฉันว่านะ Big Feet (2012)
After all, you were the ones that got us into this recession in the first place, right?ทั้งหมดเนี่ย คุณคือหนึ่งนั้น ที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่แรก ใช่ไหม? The Choice (2012)
Before the recession, my mom was a real estate agent.ก่อนเศรษฐกิจจะแย่ แม่ฉันเป็นนายหน้าขายที่ดิน The Break-Up (2012)
It's a recession, okay?มันเป็นภาวะถดถอยโอเค? White House Down (2013)
Well, it's only a recession for some people.ดี ก็เพียงภาวะถดถอย สำหรับคนบางคน Dodger (2013)
It's just the recession.ก็แค่ตกไปบ้าง Fire: Part 2 (2013)
Add one recession... subtract two jobs.ลองเจอเศรษฐกิจตกต่ำ... ตกงานสองคน Gone Girl (2014)
We're in a recession.พวกเราอยู่ในสภาวะถดถ่อย /N ถ้ามันเกิดขึ้นจริง พวกเราสามารถจัดการกับมันได้ Gone Girl (2014)
Cold sores, gum line recession, bad teeth.แผลพุพอง เหงือกแห้ง รวมทั้งฟันด้วย The Long Bright Dark (2014)
We are getting a very large precession.เราจะได้รับแกนเปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญ่มาก The Martian (2015)
It's spinning on the long axis around a 17-degree precession.มันหมุนบนแกนยาว เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาแกนเปลี่ยนแปลง17 The Martian (2015)
to be put into action against the recession if and when they're needed.ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขเศรษฐกิจถดถอยได้ เมื่อหรือถ้าจำเป็น Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recessionA recession is bound to come next year.
recessionAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
recessionCorporate results deteriorated because of recession.
recessionEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
recessionHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
recessionIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
recessionJapan is still struggling to emerge from recession.
recessionMy business is at a standstill because of the recession.
recessionRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
recessionSocial unrest may come about as a result of this long recession.
recessionThe economy has entered a recession.
recessionThe joblessness rate went up to 5% for the recession.
recessionThe policy is bound to drive the economy into further recession.
recessionThe recession has put the crunch on wage laborers.
recessionThe recovery of Japan's economy, which has been in a recession for some time, is finally under way.
recessionThe world economy is in recession now.
recessionThousands of small businesses went under the during the recession.
recessionWe're in store for a recession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะถดถอย(n) recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai Definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม
ตกต่ำ(v) decline, See also: be depressed, be in recession, Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง, Ant. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง, Example: เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ, Thai Definition: มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ[phāwa sētthakit toktam] (n, exp) EN: economic recession
เศรษฐกิจอ่อนตัว[sētthakit øntūa] (n, exp) EN: economic recession
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[sētthakit toktam] (n, exp) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn  FR: dépression [ f ] ; crise économique [ f ]
ถดถอย[thotthøi] (v) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate
ตกต่ำ[toktam] (v) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished  FR: décliner ; déprécier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECESSION R IH0 S EH1 SH AH0 N
RECESSION R IY2 S EH1 SH AH0 N
PRECESSION P R IY0 S EH1 SH AH0 N
RECESSIONS R IH0 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSION'S R IY2 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSIONARY R IY0 S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recession (n) rˈɪsˈɛʃən (r i1 s e1 sh @ n)
precession (n) prˈɪsˈɛʃən (p r i1 s e1 sh @ n)
recessions (n) rˈɪsˈɛʃənz (r i1 s e1 sh @ n z)
precessions (n) prˈɪsˈɛʃənz (p r i1 s e1 sh @ n z)
recessional (n) rˈɪsˈɛʃənl (r i1 s e1 sh @ n l)
recessionals (n) rˈɪsˈɛʃənlz (r i1 s e1 sh @ n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump, #19,070 [Add to Longdo]
岁差[suì chà, ㄙㄨㄟˋ ㄔㄚˋ, / ] the precession of the equinoxes, #139,421 [Add to Longdo]
虞喜[Yú xǐ, ㄩˊ ㄒㄧˇ, ] Chinese astronomer (281-356) famous for determining the precession of the equinoxes, #332,333 [Add to Longdo]
经济衰退[jīng jì shuāi tuì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] (economic) recession [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundwasserrückgang { m }groundwater recession [Add to Longdo]
Präzession { f }; Kreiselbewegung { f }precession [Add to Longdo]
Rezession { f } | Rezessionen { pl }recession | recessions [Add to Longdo]
Rücktritt { m } | Rücktritte { pl }recession | recessions [Add to Longdo]
Uferzurücknahme { f }shore recession [Add to Longdo]
zurücktretendrecessionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリセッション[inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
グロースリセッション[guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
リセッション[risesshon] (n) recession; (P) [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
景気後退[けいきこうたい, keikikoutai] (n, adj-no) recession [Add to Longdo]
構造不況[こうぞうふきょう, kouzoufukyou] (n) structural recession [Add to Longdo]
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]
歳差運動[さいさうんどう, saisaundou] (n) (1) (motion of) precession of the equinoxes; (2) precession [Add to Longdo]
世界的不況[せかいてきふきょう, sekaitekifukyou] (n) global recession [Add to Longdo]
世界不況[せかいふきょう, sekaifukyou] (n) world recession [Add to Longdo]
退去[たいきょ, taikyo] (n, vs, adj-no) (1) departure; leaving; going away; evacuation; (2) recession; (P) [Add to Longdo]
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump [Add to Longdo]
低迷[ていめい, teimei] (n, vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P) [Add to Longdo]
鍋底[なべぞこ, nabezoko] (n) (inner) bottom of a pot; lingering recession [Add to Longdo]
鍋底景気[なべそこけいき, nabesokokeiki] (n) lingering recession; an economy that lingers in the doldrums after bottoming out [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] (adj-na, n, adj-no) recession; depression; slump; (P) [Add to Longdo]
不況型[ふきょうかた, fukyoukata] (adj-f) (See 不況型倒産・ふきょうかたとうさん) recession-induced [Add to Longdo]
不況型倒産[ふきょうかたとうさん, fukyoukatatousan] (n) recession-induced bankruptcy [Add to Longdo]
不況対策[ふきょうたいさく, fukyoutaisaku] (n) antidepression policy; antirecession policy; counterrecession policy; economic recovery policy; remedy for depression [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na, n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\ (r[-e]*s[e^]sh"[u^]n), n. [L. recessio,
   fr. recedere, recessum. See {Recede}.]
   1. The act of receding or withdrawing, as from a place, a
    claim, or a demand. --South.
    [1913 Webster]
 
       Mercy may rejoice upon the recessions of justice.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Economics) A period during which economic activity, as
    measured by gross domestic product, declines for at least
    two quarters in a row in a specific country. If the
    decline is severe and long, such as greater than ten
    percent, it may be termed a {depression}.
    [PJC]
 
   3. A procession in which people leave a ceremony, such as at
    a religious service.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recession \Re*ces"sion\, n. [Pref. re- + cession.]
   The act of ceding back; restoration; repeated cession; as,
   the recession of conquered territory to its former sovereign.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recession
   n 1: the state of the economy declines; a widespread decline in
      the GDP and employment and trade lasting from six months to
      a year
   2: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   3: the withdrawal of the clergy and choir from the chancel to
     the vestry at the end of a church service [syn: {recession},
     {recessional}]
   4: the act of ceding back [syn: {recession}, {ceding back}]
   5: the act of becoming more distant [syn: {receding},
     {recession}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top