Search result for

*penitentiary*

(71 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penitentiary, -penitentiary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penitentiary[N] สถานดัดสันดาน, See also: คุก, Syn. prison, penal institution, cloister jail, confined place
penitentiary[ADJ] เกี่ยวกับการดัดสันดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penitentiary(เพนนิเทน'เชียรี) n. สถานที่ดัด

English-Thai: Nontri Dictionary
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [ดู prison] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terminal Island Penitentiary hosts 3 days of the ultimate of Auto Carnage.การแข่งรถสุดอมหิตตลอด3วัน จากสถานราชทัณฑ์เกาะเทอร์มินัล Death Race (2008)
The exact penitentiary where they're being held is undisclosed.คุกที่พวกมันถูกคุมตัวอยู่จะต้องรุ้ให้ได้ Breaking and Entering (2008)
I only know what-what I read in the papers and... three days ago, there were 105 inmates in the supermax wing of the U.S. Penitentiary in Livingston, Texas, where the brothers were allegedly sent.ฉันรู้แค่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ และ . . 3 วันก่อน มี นักโทษ 105คน Breaking and Entering (2008)
Locked up in some penitentiary.ที่ถูกขังอยู่ในสถานดัดสันดาน The Price (2008)
Did you order the escape from Sona penitentiary?คุณเคยบงการการแหกคุก ที่คุกโซน่าแห่งนี้หรือไม่ ? Boxed In (2008)
you being held here today... suspected of aiding an escape of a convicted murder from a maximum security penitentiary.ที่เธอถูกจับมาวันนี้ เพราะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด Nพานักโทษประหารแหกคุก.. จากคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุด.. Gamer (2009)
Now, as you may know, Sara Tancredi was arrested recently, and is currently being house at the Miami Dade State Penitentiary.เอาล่ะ อย่างที่คุณรู้ ซาร่า เทนเครดี้ ถูกจับเมื่อเร็วๆนี้ และตอนนี้อยู่ที่ เรือนจำไมอามี่ เด็ด Prison Break: The Final Break (2009)
Did you smuggle the guns into Indiana State Penitentiary for the big break of September 26th?คุณลักลอบเอาปืนเข้าเรือนจำอินเดียน่า เพื่อแหกคุกเมื่อวันที่ 26 กันยา Public Enemies (2009)
And they sentenced me to 10 years in the state penitentiary for a $50 theft.และพวกเขาก็ส่งผมไปติดคุกซะ 10ปี ข้อหาใหญ่ปล้นเงิน 50เหรียญ Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.มีแต่เรือนจำรัฐอินเดียน่า ในมิชิแกนซิตี้ ที่สามารถการันตีว่าดิลลิ่งเจอร์จะหนีไปไม่ได้ Public Enemies (2009)
Option B, Brandon goes up to the penitentiary and gets his rectum resized about yay big.ตัวเลือกที่ 2 แบรนดอนติดคุก และถูกอัดถั่วดำ ด้วยข้าวหลามหนองมนกระบอกใหญ่ Better Call Saul (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
The custody bus from Grafton Penitentiary has crashed... off the old mill road near mile marker 37.รถคุมขังจากสถานกักกันแกฟทันถูกชน ตกจากถนนแถวโรงงานเก่าใกล้ๆกับหลักไมล์ที่ 37 Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You know my husband from the penitentiary.คุณรู้จักออร์สัน สามีของดิฉัน จากเรือนจำ Boom Crunch (2009)
You know my husband Orson from the state penitentiary.คุณรู้จักสามีชั้น ออสัน จากในคุกนั้นน่ะ Would I Think of Suicide? (2009)
when inside the penitentiary the offices of that institution have final authority.เมื่ออยู่ที่ เพนิเท็นไทอะรี่ หัวหน้าของของสถาบัน มีอำนาจถือเป็นที่สุด Shutter Island (2010)
Maybe because "I just got out of the penitentiary"บางทีเป็นเพราะผมเพิ่ง ออกมาจากเรือนจำ Slight of Hand (2010)
Just moments ago, a full-scale riot broke out at Terminal Island Penitentiary.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดการจราจลเต็มรูปแบบ ที่เรือนจำเกาะเทอร์มินอล Death Race 2 (2010)
Terminal Island Penitentiary hosts three days of the ultimate in auto carnage.Terminal โฮสต์เกาะกักขัง วัน Nthree ของสุดยอดในการสังหารอัตโนมัติ Death Race 2 (2010)
Well, I hope a hankering for penitentiary Salisbury steak is one of ‘em.ผมหวังว่าการไปติดคุก ในเรือนจำซาลิสเบอรี่ สเต็ค คงเป็นหนึ่งในนั่นน่ะ Blame It on Rio Bravo (2010)
Executed by lethal injection in a state penitentiary.ถูกประหารชีวิตโดยการฉีดยา ที่เรือนจำของรัฐแห่งหนึ่ง Resistance (2010)
Stillwater Marsh Penitentiary shut down ages ago.วัย สติ Penitentiary มาร์ชปิดที่ผ่านมา Drive Angry (2011)
Though I understand that the penitentiary there has a very fine theater program.แต่ผมเข้าใจว่า คุกที่นั่น มีโปรแกรมละครที่ดีมาก Smoldering Children (2011)
I'm calling from Torreon penitentiary.ผมโทรมาจากเรือนจำทอเรี่ยน Many Happy Returns (2012)
Beats 12 years in the Fromhold State Penitentiary.แจ่มกว่า 12 ปีในคุกฟอร์มโฮลด์ซะอีก The High Road (2012)
Until 8 years ago, the Chinese military operated this island as a penitentiary for criminals deemed so dangerous, they couldn't be safely incarcerated on the mainland.จนกระทั่ง 8 ปีที่แล้ว กองทัพจีน ใช้เกาะนี้เป็นที่คุมขัง พวกอาชญากรที่อันตรายมาก Year's End (2012)
Bendwater Federal Penitentiary,Coloradoเรือนจำกลางเบ็นวอเตอร์ โคโลราโด Escape Plan (2013)
We have an escape from Bendwater Penitentiary.มีนักโทษหลบหนีจากเรือนจำเบ็นวอเตอร์ Escape Plan (2013)
You bust him in front of the bank, he does a smooth 20 years in the penitentiary, you get a medal.คุณหน้าอกเขาว่า ในด้านหน้าของธนาคาร เขาไม่เรียบ 20 ปีใน กรงขังคุณจะได้รับเหรียญ. 2 Guns (2013)
Executive Director of Ohio State Supermax Penitentiary.กรรมการบริหารเรือนจำ ความมั่นคงสูงสุดของรัฐโอไฮโอ้ All or Nothing (2013)
I guess the big story's up the road at the penitentiary.เดาว่าคงเพราะ ข่าวใหญ่โตที่เกิดขึ้น Clockwork (2013)
I'm trying to stop what's happening up there at the penitentiary, maybe you can help me.ผมพยายามจะหยุดเรื่องนั้น บางทีคุณอาจจะช่วยผมได้ Clockwork (2013)
Agent, you should know that there are some on this committee who feel, given your service record, both for this country and against it, that you belong in a penitentiary.ตัวแทนที่คุณควรรู้ ว่ามีบางในคณะกรรมการนี​​้ ที่รู้สึกได้รับการบันทึกบริการของคุณ Captain America: The Winter Soldier (2014)
Well, not keep up your end of the bargain, and spend the rest of your life in federal penitentiary, if you like.- เอาละ ถ้าคุณทำตามข้อตกลงฝั่งคุณไม่ได้ จะอยู่ในคุกของรัฐบาลกลางไปตลอดชีวิตก็ตามใจ 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
We'll head to Victorville penitentiary now.เราจะมุ่งไปที่ คุกวิคเตอร์วิลล์ The Grey Hat (2014)
[BLACKGATE PENITENTIARY]- เรือนจำแบล๊คเกต - Harvey Dent (2014)
- Blackgate Penitentiary.\ สถานดัดสันดาน ฺBlack Gate Flash of Two Worlds (2015)
Locked me up, put me in the penitentiary for 15 years.จับฉันเข้าคุก 15 ปี Fences (2016)
I wasn't going back to the penitentiary.ผมจะไม่กลับเข้าคุก Fences (2016)
USA PENITENTIARY (PRISON) HAZELTON, WEST VIRGINIA."ทัณฑสถานสหรัฐ ฮาเซลตัน, เวสต์ เวอร์จิเนีย" Criminal (2016)
...ten years in a federal penitentiary.สิบปีในเรือนจำกลาง Goodfellas (1990)
He needs a fresh sound... and all he wants to do is cut a live album with the same old pickers at a maximum-security penitentiary!ผู้ฟังต้องการดนตรีสดๆ แล้วที่ต้องการคืออัลบั้มดนตรีสด ของวงที่เคยได้รับความนิยม Walk the Line (2005)
But you're asking for a federal courtesy in a state penitentiary.แต่คุณขอสุภาพรัฐบาลกลางในรัฐกักขัง. English, Fitz or Percy (2005)
At least two hostages have been confirmed in what is now being called a full-scale riot, here at the Fox River State Penitentiary.มีคนถูกจับเป็นตัวประกันอย่างน้อย2คน ในเหตุการณ์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการจราจลเต็มขั้น ณ เรือนจำฟ็อกซ์ริเวอร์แห่งนี้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
As I was saying, the closest level one facility would be Fox River State Penitentiary.อย่างที่พูดไว้แล้ว เรือนจำระดับหนึ่งที่ใกล้ที่สุด คือ เรือนจำ ฟ็อกซ์ ริเวอร์ Pilot (2005)
You think he knows? L incoln. I'm here with Henry Pope, who is the warden of Fox River Penitentiary, where Lincoln Burrows is scheduled to die by electrocution at 12:01 a.m. tomorrow.คิดว่าเขารู้มั้ย ลินคอล์นน่ะ ฉันอยู่กับเฮนรี่ โพ๊ป พัศดีเรือนจำฟ็อกซ์ริเวอร์ ที่ๆ ลินคอล์น เบอโรวส์ The Rat (2006)
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you,and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี? Otis (2006)
In a local penitentiary.ในสถานที่ดัดสันดาน The Legend (2008)
pelican bay penitentiary 1995-2007เธอมีสิทธิ์ที่จะโกรธ You Are My Everything (2008)
Beats 12 years in the Fromhold State Penitentiary.Schlägt bestimmt 12 Jahren im Fromhold State PenitentiaryThe High Road (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
คอก[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง, Count unit: คอก, Notes: (ถิ่นพายัพ)
เรือนจำ[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. คุก, ตาราง, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ขังนักโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ทัณฑสถาน[N] prison, See also: jail, penitentiary, Syn. ที่คุมขัง, เรือนจำ, คุก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรือนจำพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary   FR: maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
ทัณฑสถาน[n.] (thanthasathān) EN: prison ; penal institution ; penitentiary   FR: prison [f] ; institution pénitentiaire [f] ; pénitencier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENITENTIARY    P EH2 N AH0 T EH1 N CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penitentiary    (n) (p e2 n i t e1 n sh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafanstalt {f}; Strafvollzugsanstalt {f}; Justizvollzugsanstalt {f}penitentiary [Am.]; penal institution [Add to Longdo]
Strafvollzug {m}penitentiary system [Add to Longdo]
Zuchthaus {n} | Zuchthäuser {pl}penitentiary | penitentiaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑務所[けいむしょ, keimusho] (n) prison; penitentiary; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitentiary \Pen`i*ten"tia*ry\
   (p[e^]n`[i^]*t[e^]n"sh[.a]*r[y^]), a. [Cf. F.
   p['e]nitentiaire.]
   1. Relating to penance, or to the rules and measures of
    penance. "A penitentiary tax." --Abp. Bramhall.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of penitence; as, a penitentiary letter.
    [1913 Webster]
 
   3. Used for punishment, discipline, and reformation.
    "Penitentiary houses." --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitentiary \Pen`i*ten"tia*ry\, n.; pl. {Penitentiaries}. [Cf.
   F. p['e]nitencier. See {Penitent}.]
   1. One who prescribes the rules and measures of penance.
    [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does penance. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   3. A small building in a monastery where penitents confessed.
    --Shpiley.
    [1913 Webster]
 
   4. That part of a church to which penitents were admitted.
    --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   5. (R. C. Ch.)
    (a) An office of the papal court which examines cases of
      conscience, confession, absolution from vows, etc.,
      and delivers decisions, dispensations, etc. Its chief
      is a cardinal, called the Grand Penitentiary,
      appointed by the pope.
    (b) An officer in some dioceses since A. D. 1215, vested
      with power from the bishop to absolve in cases
      reserved to him.
      [1913 Webster]
 
   6. A house of correction, in which offenders are confined for
    punishment, discipline, and reformation, and in which they
    are generally compelled to labor; a prison; a jail.
    Colloquially often shortened to {pen}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top