Search result for

*fragments*

(85 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fragments, -fragments-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fission fragmentsชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวเคลียสสองชนิดที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียส มีมวลเชิงอะตอมปานกลางและมีกัมมันตภาพรังสี คำนี้ใช้หมายถึง ผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียสด้วย [นิวเคลียร์]
Cellular Fragmentsองค์ประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Complement Fragmentsชิ้นส่วนของคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
Fragments, Comminutedเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
Fragments, Mainชิ้นประธาน [การแพทย์]
Fragments, Okazakiท่อนสั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
Bone fragments.เศษกระดูก Body of Lies (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
Key fragments that are missing.กุญแจที่จะไขได้ให้ไป Episode #3.1 (2009)
Memory fragments.ชิ้นส่วนความจำ Remains to Be Seen (2009)
Still all just fragments.ยังคงดี มีมึนๆบ้าง A New Day in the Old Town (2009)
We have skin fragments from the true murderer.เรามีสะเก็ดผิวหนังจากฆาตกรตัวจริง Episode #1.8 (2009)
I'm still reassembling the fragments from the right foot, but the left arm and hand are all there.ผมยังประกอบชิ้นส่วนแตกหัก จากเท้าขวาอยู่ แต่แขนซ้าย และมือทั้งหมดอยู่ที่นั้น The Plain in the Prodigy (2009)
If by pebbles, you mean the rudaceous sedimentary stratified clast fragments, then yes.ถ้ากรวดหินคุณหมายถึง ฝุ่นตะกอนทรายรึ? หินที่แตกสลาย แยกเป็นชั้นๆ นั่นก็ใช่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Yes, micro-fragments.ใช่ เศษละเอียดมาก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
As to the exit, we're missing some skull fragments.บางทีพวกเขาอาจเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เป็นไปได้ แต่มันต้องมีหลายชิ้นเหมือนกับว่าพวกมันถูกตำให้แตก The Proof in the Pudding (2010)
Dr.Hodgins found microscopic fragments of steel and traces of lubricating oil.ด็อกเตอร์ฮอดจินส์ พบอนุภาคขนาดเล็ก ของเหล็กกล้าและร่องรอย ของน้ำมันหล่อลื่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Now,turning our attention to glass fragments embedded in the back of our victim's head.ที่ทำให้เราสนใจ เศษกระจกที่แตกฝังลงในหลังของเหยื่อ The Bones on the Blue Line (2010)
And metal fragments under their fingernails, But there's something else.ทันย่ามีน้ำมันดีเซลติดอยู่บนเสื้อของเธอ Solitary Man (2010)
Though, in this, I see some bone fragments within its composition.อย่างไรก็ดี ในนี่ ผมเห็นเศษกระดูกแตก ข้างในผสมกันอยู่ The Predator in the Pool (2010)
Fragments of the hyoid and the throat cartilage.ส่วนแตกหักของ กระดูกอ่อนไฮออยด์และคอหอย The Witch in the Wardrobe (2010)
Fragments of the hyoid and throat cartilage, damaged by a fire and crushed by a house.รอยแตกของกระดูกอ่อนไฮดอย และคอหอย ถูกไฟไหม้จนเสียหาย และถูกบ้านพังทับอีกที The Witch in the Wardrobe (2010)
Do you know why the gun fragments in that urn can never be used as evidence against me?- สวัสดีจ้ะ อลิซ - คุณรู้ไหมว่าทำไมเศษชิ้นส่วนปืน ที่มันอยู่โกศ มันไม่มีวันใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฉันได้ Episode #1.1 (2010)
I'll need you to separate out all fragments of remains from the refuse.ฉันต้องการให้คุณแยกแยะ ส่วนที่แตกกระจายทั้งหมด ของซากศพ ออกจากกองขยะนี้ The Body and the Bounty (2010)
This case is big. I.D.E.N.T.'S over at the rec center, and they already pulled up bone fragments could be more.คดีนี้ใหญ่มาก นิติเวชเจอชิ้นส่วนกระดูก จากเหยื่อ 2 ราย อาจยังมีอีก Hot & Bothered (2010)
Sometimes I get fragments.บางทีก็นึกออกลางๆ X-Men: First Class (2011)
If I can get the bullet fragments out...ถ้าผมนำเศษกระสุนออกมาได้ Bloodletting (2011)
He's out of danger for the moment, but I need to remove those remaining fragments.เขาพ้นขีดอันตรายแล้วในตอนนี้ แต่ผมต้องเอาเศษที่เหลือพวกนั้นออก Bloodletting (2011)
These fragments could have perforated your colon and killed you.เศษเหล่านี้จะเข้าไปเจาะลำไส้คุณ และฆ่าคุณ Fall from Grace (2011)
Autopsy report revealed fragments of glass in some of Angela's wounds.ผลชันสูตรพบ ชิ้นส่วนของกระจก. ในแผลหลายแห่งบนตัวแองเจลล่า. Out of the Light (2011)
He or she has been in the water so long, they're mostly bone fragments.เขาหรือเธอ จมน้ำนานเกินไป ชิ้นส่วนมีแต่ เศษกระดูก Big Sea (2011)
The unsub crushed Chelsea's throat so she couldn't scream, then he pulverized her ribs, sending fragments of bone into her heart.คนร้ายบีบคอ เชลซี แกรนท์ เธอจะได้ร้องไม่ได้ เขากระแทกซี่โครงเธอ ทำให้เศษกระดูก ทิ่มหัวใจเธอ Painless (2011)
We also found bullet fragments lodged in his skull.เรายังพบเศษลูกปืนฝังอยู่ในกระโหลก The Penelope Papers (2011)
Um, the bullet fragments that came from Lieutenant Booth-- total dead end.เศษกระสุนจากร่างเรือเอกบูธ เจอทางตันสนิท The Penelope Papers (2011)
We found fragments-- thousands and thousands of them.แล้วก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลย Instinct (2011)
We typed the specimen I recovered against the shell fragments we dug up. Same species.โอ้พระเจ้า นี่ใคร? Instinct (2011)
WE'VE ANALYZED THE SHRAPNEL FRAGMENTS.คือเราได้ผลวิเคราะห์ เศษกระสุนแล้ว Skyfall (2012)
And what fragments her shattered mind yet holds.และสิ่งที่แตกเศษใจของเธอ ยังถือ Fugitivus (2012)
We were able to remove the bullet fragments close to the severed artery without any nerve damage.เราสามารถเอา เศษกระสุนที่อยู่ใกล้ เส้นเลือดที่ถูกตัดขาด ออกมาได้ โดยไม่ทำความเสียหาย That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
They're just fragments.เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำ Gone, Gone, Gone (2012)
Dr. Brennan found the skull fragments in the grocery store parking lot 14 hours ago.ดร.เบรนแนนพบเศษกระดูก ในลานจอดรถซุปเปอร์มาร์เกต มา 14 ชม.แล้ว The Bump in the Road (2012)
But there are no bomb fragments, no evidence of combustible material, no residue at all.แต่ว่า ไม่มีเศษสะเก็ดระเบิด ไม่มีหลักฐานของการเผาไหม้ หรือวัสดุใดๆเหลืออยู่ A Stitch in Time (2012)
You need to tell your team to check for an explosion with no bomb fragments or combustible residue.คุณควรจะบอกทีมงานให้ตรวจสอบ วัตถุระเบิด ที่ไม่มีชิ้นส่วนระเบิด หรือ สารตกค้างที่เผาไหม้ได้ Fast Times (2012)
I want all the bone fragments from the burnt skull put in Teflon cans and heat-sealed before we ship them back to the Jeffersonian.ผมต้องการเศษกระดูกทุกชิ้น เอาหัวกระโหลกไหม้นั่น ไปใส่ถังเทฟล่อน และปิดกั้นความร้อนก่อนเคลื่อนย้าย พวกมันกลับไปยังเจฟเฟอร์โซเนี่ยน The Partners in the Divorce (2012)
It's all just fragments.ทั้งหมดนั่นแหละ/Nทั้งเศษเล็กเศษน้อย We Need to Talk About Kevin (2012)
It's part of a wire and some metal fragments.มันเป็นส่วนหนึ่งของลวด และเศษโลหะที่แตกออกมา The Gunk in the Garage (2012)
I mean, all I found is buckshot, spun sugar, animal feces, fragments of stained glass and common limestone gravel, which tells me that our victim was at some kind of county fair-type place before he was killed.ผมหมายถึง,ผมเจอแต่ลูกตะกั่ว สายไหม,อึสัตว์ เศษของกระจกสเตนกลาส The Tiger in the Tale (2012)
He was hit by fragments from the lampposts.เขาถูกชนด้วยชิ้นส่วนของเสาไฟทาง The Patriot in Purgatory (2012)
Notice the large number of chips and fragments.พบส่วนกระเทาะออกและชิ้นส่วนแตกจำนวนมาก The But in the Joke (2012)
Bashed in the teeth, swallowed the fragments?โดนตีเข้าที่ฟัน แล้วกลืนส่วนที่แตกลงไป The But in the Joke (2012)
What about Dr. Saroyan's fragments?แล้วชิ้นส่วนที่ด็อกเตอร์ซาโรยันเจอ The But in the Joke (2012)
This strike caused fragments of the glabella to pierce the victim's brain.การตีครั้งนี้ทำให้หว่างคิ้วแตก ทะลุไปยังสมองของเหยื่อ The But in the Joke (2012)
And some fragments embedded in the muscle near the victim's pelvis.และมีเศษเล็กๆฝังลงในกล้ามเนื้อ ใกล้กระดูกเชิงกรานของเหยื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
Hodgins thinks the metal fragments you gave him are shrapnel.ฮอทจิ้นคิดว่าชิ้นส่วนโลหะ ที่คุณให้เขา มันเป็นเศษกระสุน The Corpse on the Canopy (2013)
Yes, but you can always recover the fragments that were washed away, whereas I will lose the tissue for all time.ได้ยินค่ะ แต่คุณสามารถกู้ชิ้นส่วนได้ตลอด สามารถล้างได้เสมอ ในขณะที่ฉันกำลังจะเสียเนื้อเยื่อไป ตลอดเวลานี้ The Doll in the Derby (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragmentsAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
fragmentsFragments of the mirror were scattered on the floor.
fragmentsHe tried to put the fragments of a broken vase together.
fragmentsThe glass bowl broke in tiny fragments.
fragmentsThe priceless china shattered into fragments.
fragmentsThe vase broke into fragments.
fragmentsThe vase burst into fragments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุบ[V] pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
ชิ้นๆ[N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGMENTS    F R AE1 G M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragments    (n) (f r a1 g m @ n t s)
fragments    (v) (f r a1 g m e1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchstück {n}; Fragment {n} | Bruchstücke {pl}; Fragmente {pl}fragment | fragments [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
beseitigt die Aufsplitterungunfragments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屑米[くずまい, kuzumai] (n) rice fragments [Add to Longdo]
高野切れ[こうやぎれ, kouyagire] (n) fragments from the old literary work kept at Koyasan [Add to Longdo]
素片[そへん, sohen] (n) fragments; chips; materials [Add to Longdo]
粉々になる;粉粉になる[こなごなになる, konagonaninaru] (exp,v5r) to break into fragments; to go to pieces [Add to Longdo]
片片[へんぺん, henpen] (n,adj-t,adv-to) pieces; fragments; scraps [Add to Longdo]
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
散碎[sǎn suì, ㄙㄢˇ ㄙㄨㄟˋ, ] in fragments [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] fragments [Add to Longdo]
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top