ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*feces*

F IY1 S IY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: feces, -feces-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feces(n) อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสีย, Syn. dung, excretion, waste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feces(ฟี'ซีซ) n., pl. อุจจาระ, มูล, กาก, ตะกอน, สิ่งปฏิกูล, Syn. excrement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stool; faeces; fecesอุจจาระ, คูถ [ มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faeces; feces; stoolอุจจาระ, คูถ [ มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feces; faeces; stoolอุจจาระ, คูถ [ มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecesอุจจาระ [TU Subject Heading]
Fecesอุจจาระ [การแพทย์]
Feces, Ribbon Likeอุจจาระก้อนเล็กๆบางๆ [การแพทย์]
fecesอุจจาระ, กากอาหารรวมทั้งของเสียที่ถูกขับออกมาจากระบบทางเดินอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I ain't eating' nothin' ain't got sense enough to disregard its own feces.ฉันไม่ได้ eatin 'ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มีความรู้สึกมากพอที่จะไม่สนใจอุจจาระของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
- What about a dog? Dog eats its own feces.- สิ่งที่เกี่ยวกับสุนัขได้หรือไม่ สุนัขกินอุจจาระของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
Lancashire how sugar in the fecesLancashire how sugar in the feces Sex Is Zero (2002)
Why can't you Test my feces?ทำไมคุณไม่ทดสอบของผมละ? 97 Seconds (2007)
And then we test their feces For parasites.แล้วเราก็จะทดสอบมูลของมัน เพื่อหาตัวพยาธิ 97 Seconds (2007)
testing the bugs' feces Is actually more accurate Than testing yours.การทดสอบกับแมลงจะมีความแม่นยำ เหมือนทดสอบกับคุณ 97 Seconds (2007)
Next thing I knew, I spent the next two days kneecap deep in human feces.รู้ตัวอีกทีก็ล่อนจ้อน เหมือนนาย Interference (2007)
Dromas wipe their claws in their own feces.โดรมัสเอาเล็บจิ้มมูลของมันเอง 100 Million BC (2008)
The water system here is contaminated with human feces.นั่นเอามากินไม่ได้ มันมีของเสียปนเปื้อน The Ruins (2008)
I found a piece of plastic in the cat's feces from a bag of airline peanuts.ผมพบชิ้นส่วนของพลาสติก มาจากถุงใส่ถั่ว ของสายการบิน The Bond in the Boot (2009)
How else could the feces get on the crops? Has anyone checked the irrigati system?มีวิธีไหนอีกที่อุจจาระพวกนั้น จะไปสู่ผลผลิตได้ เดาซิ ที่เข้าสู่ทางปากได้ น้ำ Bad Seed (2009)
We still got to figure out how the feces are getting into theater.เรายังคงต้องค้นหาต่อไป ว่าจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปอยู่ในน้ำได้ยังไง Bad Seed (2009)
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30, 000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30, 000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.ผมเชื่อว่านี่คือชนิดของ อุจจาระเต่าทะเล คลิปกระดาษขึ้นสนิม และหนามขรุขระของปลาสิงโต The Predator in the Pool (2010)
That's of little comfort to a nation attempting to scrape burning feces off its shoes.ไม่สนใจความสบายใจเล็กน้อยของคนในชาติเลย ผมต้องขุดอึที่ไหม้ไฟออกจากรองเท้าเลยนะครับ The Apology Insufficiency (2010)
Well, I suppose I should be happy it wasn't his own feces.ผมคงต้องขอบคุณเขาสินะ ที่ไม่ได้เอาขี้ตัวเองปาแทนอาหารนี่ Assassins (2011)
Found raccoon feces in the kitchen cupboard.เราจะเริ่มให้ด็อกซิไซไคลน์กับคุณ The Dig (2011)
Baboons are dangerous killers who throw their own feces when they're not tearing off people's faces or admiring their own weird butts.บาบูนเป็นลิงนักฆ่าที่อันตรายยิ่ง ที่ชอบปาอุจจาระของมันเมื่อมันไม่ได้ฉีก หน้าของคนหรือยกย่องก้นแปลกๆของมัน Mash Off (2011)
Um, these are feces...มันคือการขี้ Episode #1.1 (2011)
What I mean is, measure his feces.ฉันบอกว่า ให้ดูเวลาที่แกถ่ายไง Episode #1.2 (2011)
Oh, scraps from the garbage, dead birds, even his own feces.เอาของจากถังขยะ นกตาย แม้แต่ของเสียของตัวเอง An Embarrassment of Bitches (2012)
I mean, all I found is buckshot, spun sugar, animal feces, fragments of stained glass and common limestone gravel, which tells me that our victim was at some kind of county fair-type place before he was killed.ผมหมายถึง, ผมเจอแต่ลูกตะกั่ว สายไหม, อึสัตว์ เศษของกระจกสเตนกลาส The Tiger in the Tale (2012)
Sandy food, pink skin, limited and unengaging topography, but mostly the drug-resistant bacteria spread by sea gull feces.อาหารเปื้อนทราย โดนแดดเผาตัว มีข้อจำกัด เป็นพื้นที่โล่ง แต่เต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ไม่มียารักษา The Good Earth (2012)
She was in there, on her hands and knees, picking through her own feces to retrieve those earrings.หล่อนอยู่ในห้องน้ำ กำลังคุกเข่า หาตุ้มหูในอุจจาระตัวเองอยู่ Unholy Night (2012)
Worms, grubs and camel feces as a binding agent.หนอนด้วงและอุจจาระอูฐ เป็นตัวแทนที่มีผลผูกพัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
"Josh proposed while I was naked and beat-up looking with a little bit of my feces smeared on me."จอชขอแต่งงานตอนที่ ฉันเปลือยอยู่ มีสภาพแย่มาก และมีของเสียนิดหน่อย เปรอะเปื้อนอยู่ตามตัว (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Is it the policy to leave patients unclothed and unclean, some of them smeared in their own feces?เป็นนโยบายหรือเปล่าคะที่ทิ้งให้ผู้ป่วยไม่สวมเสื้อผ้า และเนื้อตัวสกปรก ผู้ป่วยบางราย ก็ละเลงอุจจาระตัวเองเล่น Madness Ends (2013)
The swabs from the glancing blow to the ulna contain concrete aggregate, traces of dried algae and peregrine falcon feces.ผ้าก็อซซับแผลจากที่ระเบิด ตรงกระดูกปลายแขน ประกอบด้วย ส่วนผสมของคอนกรีต ร่องรอยของสาหร่ายแห้ง และอุจจาระของเหยี่ยวเพเรกริน The Blood from the Stones (2013)
I love you. Whoa, don't step in the bird feces.ฉันรักคุณ โว้ว ห้ามเหยียบ โดนอุจจาระนก The Blood from the Stones (2013)
Bird feces?อุจจาระนก? The Blood from the Stones (2013)
Is that your feces?นั่นอุจจาระคุณเหรอ The Inspired (2013)
My God, this place literally smells like feces.โอ้วพระเจ้า ที่นี้กลิ่นแย่มาก Gone Girl (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุจจาระ(n) stools, See also: solid waste from the body, feces, Syn. ขี้, อึ, มูล, ของเสีย, Example: ไส้ใหญ่ส่วนเก็บสะสมมีหน้าที่เก็บอุจจาระไว้เพื่อเตรียมถ่ายออกไปทางทวารหนัก
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
ขี้(n) excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count Unit: ก้อน; กอง, Thai Definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
อึ(n) feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count Unit: กอง, ก้อน, Thai Definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
อาจม(n) feces, See also: feces, stool, ordure, dejection, Syn. อุจจาระ, ขี้, Thai Definition: ขี้ (ของคน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[khī] (n) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool  FR: fèces [ fpl ] ; excréments [ mpl ] ; selles [ fpl ] ; merde (vulg.) [ f ] ; crotte [ f ]
พรรดึก[phanradeuk] (n) EN: hardened feces  FR: constipation [ f ]
อุจจาระ[utjāra] (n) EN: feces ; excrement ; stools  FR: excrément [ m ] ; matières fécales [ fpl ] ; fèces [ fpl ] ; selles [ fpl ] ; merde [ f ] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FECES F IY1 S IY2 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pāo, ㄆㄠ, ] puffed; swollen; spongy; classifier for urine or feces, #2,286 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] stool; feces; ear wax; nasal mucus, #3,634 [Add to Longdo]
大便[dà biàn, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to defecate; excrement; feces, #10,665 [Add to Longdo]
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil, #13,783 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fäkalien { pl }faeces; feces [ Am. ] [Add to Longdo]
Kot { m }feces [ Am. ]; faeces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんこ[unko] (n, vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
うんち[unchi] (n, vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces) [Add to Longdo]
検便[けんべん, kenben] (n, vs) stool (feces) examination [Add to Longdo]
宿便[しゅくべん, shukuben] (n) feces contained long in the intestines; fecal stasis; coprostasis [Add to Longdo]
大小便[だいしょうべん, daishouben] (n) feces and urine [Add to Longdo]
大便[だいべん, daiben] (n) feces; excrement; shit; (P) [Add to Longdo]
粘液便[ねんえきべん, nen'ekiben] (n) mucous feces; mucous stool [Add to Longdo]
箱(P);函;匣;筥;筐;凾[はこ(P);こう(匣), hako (P); kou ( kou )] (n) (1) box; (2) car (of a train, etc.); (3) shamisen case; shamisen; (4) (arch) (See 箱屋) man who carries a geisha's shamisen; (5) (arch) receptacle for human waste; feces (faeces); (P) [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na, n, adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
糞石[ふんせき, funseki] (n) (1) coproma (hardened feces inside the colon); fecaloma; stercoroma; (2) coprolite [Add to Longdo]
糞虫[くそむし, kusomushi] (n) (1) (See 糞転がし・ふんころがし, 黄金虫・こがねむし) dung beetle; gold beetle; goldbug; scarab beetle; (2) maggots in faeces (feces) [Add to Longdo]
糞便[ふんべん, funben] (n, adj-no) feces [Add to Longdo]
便槽[べんそう, bensou] (n) (See 便壺) tub used to collect feces in an outhouse [Add to Longdo]
便壺[べんつぼ;べんこ, bentsubo ; benko] (n) (See 汲み取り便所, 壷・つぼ・1, 便槽) night-soil vault; clay pot used to collect feces in an outhouse [Add to Longdo]
[かす, kasu] (n) dregs; feces; refuse; scum [Add to Longdo]
穢土[えど, edo] (exp) (1) { Buddh } (See 浄土) this impure world (as opposed to the pure land); (2) (arch) feces; faeces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faeces \F[ae]"ces\, n. pl. [L. faex, pl. faeces, dregs.]
   Excrement; ordure; also, settlings; sediment after infusion
   or distillation. [Written also {feces}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feces \Fe"ces\, n. pl.
   Dregs; sediment; excrement. See {faeces}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feces
   n 1: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
      {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
      {stool}, {ordure}, {dejection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top