ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-feces-

F IY1 S IY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: feces, *feces*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feces(n) อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสีย, Syn. dung, excretion, waste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feces(ฟี'ซีซ) n., pl. อุจจาระ, มูล, กาก, ตะกอน, สิ่งปฏิกูล, Syn. excrement

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecesอุจจาระ [TU Subject Heading]
Fecesอุจจาระ [การแพทย์]
fecesอุจจาระ, กากอาหารรวมทั้งของเสียที่ถูกขับออกมาจากระบบทางเดินอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึ(n) feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count Unit: กอง, ก้อน, Thai Definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)
อาจม(n) feces, See also: feces, stool, ordure, dejection, Syn. อุจจาระ, ขี้, Thai Definition: ขี้ (ของคน)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FECES F IY1 S IY2 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kot { m }feces [ Am. ]; faeces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faeces \F[ae]"ces\, n. pl. [L. faex, pl. faeces, dregs.]
   Excrement; ordure; also, settlings; sediment after infusion
   or distillation. [Written also {feces}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feces \Fe"ces\, n. pl.
   Dregs; sediment; excrement. See {faeces}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feces
   n 1: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
      {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
      {stool}, {ordure}, {dejection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top