ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*entertainer*

EH2 N T ER0 T EY1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entertainer, -entertainer-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainer(n) ผู้ให้ความบันเทิง, Syn. performer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainerHe is not so much a teacher as an entertainer.
entertainerHe made good as an entertainer.
entertainerThe man whose work it is to amuse people who attend a show is an entertainer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิคม(n) receptionist, See also: entertainer, hostess, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: หล่อนได้รับหน้าที่เป็นปฏิคม, Count Unit: คน
จำอวด(n) comedian, See also: clown, entertainer, joker, Example: เจ้าภาพใจดีจัดดนตรีและจำอวดมาให้แขกเหรื่อชม, Thai Definition: การแสดงเป็นหมู่โดยใช้ถ้อยคำชวนให้ตลกขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [m] ; bouffon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAINER EH2 N T ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINER EH2 N ER0 T EY1 N ER0
ENTERTAINERS EH2 N T ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINERS EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINER'S EH2 N T ER0 T EY1 N ER0 Z
ENTERTAINER'S EH2 N ER0 T EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainer (n) ˌɛntətˈɛɪnər (e2 n t @ t ei1 n @ r)
entertainers (n) ˌɛntətˈɛɪnəz (e2 n t @ t ei1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走穴[zǒu xué, ㄗㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, ] (of itinerant entertainers) to tour, playing in many venues, #52,852 [Add to Longdo]
艺妓[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha (Japanese female entertainer), #69,060 [Add to Longdo]
走江湖[zǒu jiāng hú, ㄗㄡˇ ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ, ] to travel around the country (as itinerant peddler or entertainer), #77,280 [Add to Longdo]
江湖艺人[jiāng hú yì rén, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] itinerant entertainer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Animateur {m}; Unterhalter {m}holiday entertainer [Add to Longdo]
Unterhalter {m}; Unterhaltungskünstler {m}entertainer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
エンターテイナー[enta-teina-] (n) entertainer [Add to Longdo]
ブロマイド[buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P) [Add to Longdo]
プロマイド[puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
演芸人[えんげいじん, engeijin] (n) entertainer [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer [Add to Longdo]
伎女;妓女[ぎじょ, gijo] (n) woman entertainer; prostitute [Add to Longdo]
妓生[キーセン;きいさん;こしょう, ki-sen ; kiisan ; koshou] (n) Korean female entertainer (kor [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
出演者[しゅつえんしゃ, shutsuensha] (n) performer; entertainer; actor [Add to Longdo]
女芸者[おんなげいしゃ, onnageisha] (n) (See 男芸者) female entertainer; geisha [Add to Longdo]
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go [Add to Longdo]
男芸者[おとこげいしゃ, otokogeisha] (n) (See 太鼓持ち・1) male entertainer [Add to Longdo]
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan [Add to Longdo]
半玉[はんたま, hantama] (n) child geisha; apprentice entertainer [Add to Longdo]
番付(P);番附;番付け(io)[ばんづけ, banduke] (n) ranking of entertainers, sumo wrestlers, etc.; (P) [Add to Longdo]
末社[まっしゃ, massha] (n) (1) (See 本社) subordinate shrine; (2) (arch) (See 太鼓持ち) professional entertainer [Add to Longdo]
門付け;門付;門附け;門附[かどづけ;かどつけ, kadoduke ; kadotsuke] (n,vs) door-to-door entertainment; door-to-door entertainer; strolling musician; street musician [Add to Longdo]
旅芸人[たびげいにん, tabigeinin] (n) itinerant entertainer [Add to Longdo]
旅役者[たびやくしゃ, tabiyakusha] (n) itinerant entertainer or troupe [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]
[しず;せん, shizu ; sen] (n) (1) (arch) lowly person; lowliness; (2) (しず only) (hum) I (used by male entertainers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertainer \En`ter*tain"er\, n.
   1. One who entertains; a host.
    [1913 Webster]
 
   2. one who amuses people, such as a singer, dancer, comedian,
    magician, etc., especially one who does so as a
    profession.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertainer
   n 1: a person who tries to please or amuse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top