ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*craftsmanship*

K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: craftsmanship, -craftsmanship-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsmanship(n) ฝีมือ
craftsmanship(n) หัตถศิลป์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanshipThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanshipThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีมือ(n) skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai Definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ศิลปการ(n) craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
การฝีมือ(n) handicraft, See also: handwork, craftsmanship, manual skill, dexterity, workmanship, Example: เธอเลือกเรียนการฝีมือเป็นวิชาเอก เพราะจะได้นำความรู้มาหารายได้พิเศษช่วยเหลือพ่อแม่, Thai Definition: การช่างทำด้วยมือ, การช่าง, ความเชี่ยวชาญในการใช้มือ
การช่าง(n) craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์(n) craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai Definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P
CRAFTSMANSHIP K R AE1 F S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsmanship (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship, #49,840 [Add to Longdo]
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship, #207,604 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstfertigkeit {f}; Handwerkskunst {f}craftsmanship [Add to Longdo]
handwerkliche Schöpfung {f}craftsmanship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細工[さいく, saiku] (n,vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftsmanship \Crafts"man*ship\, n.
   The work of a craftsman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftsmanship
   n 1: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
      {craftsmanship}, {workmanship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top