ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邮-, *邮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邮, yóu, ㄧㄡˊ] mail; post office
Radical: Decomposition: 由 (yóu ㄧㄡˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 1,652

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] post (office); mail, #2,793 [Add to Longdo]
[yóu zhèng, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, / ] postal, #5,830 [Add to Longdo]
[yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] mail; post, #5,839 [Add to Longdo]
[yóu piào, ㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] (postage) stamp, #9,489 [Add to Longdo]
[yóu xiāng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] mailbox, #9,564 [Add to Longdo]
[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] ocean liner; cruise liner, #9,697 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
[yóu jú, ㄧㄡˊ ㄐㄩˊ, / ] post office, #14,817 [Add to Longdo]
[yóu jì, ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] mail; to send by post, #15,031 [Add to Longdo]
[yóu diàn, ㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] post and telecommunications, #15,093 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's the star reporter on the Mail.[CN] 她是报的明星记者 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
A government guy tailing me for the post-office job wrecked the plant.[CN] 政府的人跟着我 因为这局的事把公司搞垮了 'G' Men (1935)
More mail, jonesy.[CN] 都是你的件 琼斯 还有一封电报 The Whole Town's Talking (1935)
I will arrive on the 25th of this month on the U.S. Liner S.S. Manhattan.[CN] 我将于本月25日乘坐曼哈顿号 轮到达 Design for Living (1933)
I'll mail my resignation in to the Chicago office tomorrow.[CN] 我的辞职信明天会寄给芝加哥分部 'G' Men (1935)
Put that in the next paragraph and use stamps 5 and 10.[CN] 另起一个段落 用5分和10分的 Ecstasy (1933)
Miss Bennett, are you employed by the Morning Mail?[CN] 班奈特小姐 你是否为晨间报工作? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
"To Joe Gordon, in care of New York Mail, New York.[CN] 至纽约的报 乔·高登 It Happened One Night (1934)
Post Office with Kaplan and McGuire.[CN] 卡普兰麦格送来的 Design for Living (1933)
Are you employed by the Mail?[CN] 谢谢你,法官大人 你是否为晨间报工作? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I've always wanted to go to Shanghai.[CN] 我有张上海的 The Whole Town's Talking (1935)
- And her mail? - Same place. I'll see that she gets it.[CN] 一她的件呢 一同一个地方 我会确保她收到的 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top