ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

第二轮

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -第二轮-, *第二轮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第二轮[dì èr lún, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] second round (of match, or election), #7,933 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just the time we need to finish arming our bombers for the 2nd strike.[CN] 这时间刚够给第二轮攻击安装炸弹 Midway (1976)
You take a dive in the second round.[CN] 在第二轮故意打败仗 Legionnaire (1998)
Russ, Dixie Brick, you got the next.[CN] 拉斯,迪克西·布瑞克, 你们第二轮 The Culpepper Cattle Co. (1972)
If not, we can launch a second strike.[CN] -定会有成绩,如果不行, 我们再作第二轮轰炸 Midway (1976)
Tomonaga is asking for a second strike.[CN] 友永要求进行第二轮攻击 Midway (1976)
Rearm with bombs for the second strike on Midway.[CN] 换装炸弹,准备对中途岛发动 第二轮进攻 Part III (1988)
As soon as they are ready, we will launch a 2nd strike on Midway.[CN] 准备工作 -完成,我们就可对 中途岛进行第二轮攻击 Midway (1976)
Late summer, 1942. World War II enters its 4th year. Hitler's armies occupy most of Europe and part of North Africa.[CN] 1942年 仲夏 第二次世界大战已进入第4年 希特勒占领了差不多整个欧洲和北非部分地区 在苏联 第二轮夏季攻势正在展开 它的目标是里海和高加索油田 保罗斯将军率领第6兵团 已攻占了伏尔加河的一些城市 并开始了本世纪最惨烈的战役 斯大林格勒战役 Stalingrad (1993)
Guy Haines has caught the first two sets easily.[CN] 海因斯又轻松地赢取了第二轮的胜利 Strangers on a Train (1951)
- By a knockout in the second round.[CN] - 第二轮就打倒了 House of Strangers (1949)
I suggest bringing the 2nd flight wave on deck as soon as the 1st is clear.[CN] 我建议等第 -轮飞机升空以后, 第二轮马上就在甲板上就位 Midway (1976)
He rolled a 245 in the second game.[CN] 在第二轮,他打出了245 Angel Face (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top