ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

炮轰

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炮轰-, *炮轰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb, #22,859 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb; trad. also written 炮轟, #22,859 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 20 or 30 seconds, in they bombed with mortars.[CN] 在20或30秒里 他们就会 用他们的迫击炮轰你, It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
Ask him why they shelled our lifeboats.[CN] 问他为什么要炮轰救生艇 Lifeboat (1944)
-He can't say things too strongly now.[CN] -因为他被炮轰 Late Night Poolside (2015)
Row after row after row from the ring, the crowd is standing and cheering, as he just cannonaded Jake La Motta[CN] 场外所有的观众 都站起来欢呼 他炮轰了杰克拉莫塔 Raging Bull (1980)
The heavy and desperate fist of Rommel fell on Tobruk again and again, through the Luftwaffe, massed artillery and frontal attack.[CN] 隆梅尔的重拳 一次又一次的挥向托布鲁克... 飞机轰炸,重炮轰击, 步兵正面进攻... The Desert Rats (1953)
It did.[CN] 所以他们全都在炮轰 Dog Day (2016)
Eagle Control, they blew it to bits. They must've hit the fuel tank![CN] 飞鹰控制塔" 小艇 在敌机炮轰中爆炸 应该是被击中了燃料槽 The Final Countdown (1980)
She's obviously at the center of a firestorm and huge controversy.[CN] 她显然是炮轰和重大争议的中心 Our Brand Is Crisis (2015)
Lion Battalion, take up bombardment position.[CN] 狮营,就炮轰位置 Battle of the Bulge (1965)
After a massive air assault, a devastating naval bombardment.[CN] 在一次规模庞大的空袭之后, 是一次毁灭性的舰炮轰 Morning: June-August 1944 (1974)
Who's been shelling the kitchen?[CN] 谁在炮轰厨房? Of Unknown Origin (1983)
I just can't stand the shelling anymore.[CN] 我实在受不了炮轰 Patton (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top