ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่คลาด

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่คลาด-, *ไม่คลาด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish we hadn't lost Boyer. they had horses.- หวังว่าเราจะไม่คลาดกับ ดร.Boyer Spies Like Us (1985)
- I'm not gonna lose him.-ฉันไม่คลาดกับเขาหรอกน่า Firewall (2006)
I won't take my eyes off them Colonel. You got my word on it.เธอจะไม่คลาดสายตาเลยผู้พัน I Am Legend (2007)
No way i lose you again, trinity.ฉันจะไม่คลาดกับแกอีกแล้วทรินิตี้ Dirty Harry (2009)
I won't lose him.ฉันจะไม่คลาดกับเขา Abandon All Hope (2009)
The evidence won't leave our sight for a second?- หลักฐานมันจะไม่คลาดสายตาเราแม้แต่วินาทีเดียวงั้นเหรอ Episode #1.5 (2010)
Just promise me that you will make sure someone watches her closely, okay?สัญญานะว่าเธอจะแน่ใจว่า มีคนคอยติดตามเขาไม่คลาดสายตา The Kids Stay in the Picture (2011)
You can't take your eyes off her for one minute.นายต้องไม่คลาดสายตาจากเธอ แม้แค่ 1 นาที Ice Age: Continental Drift (2012)
Lolita is barely ever out of my sight.โลลิต้าแทบไม่คลาดสายตาฉันเลย An Embarrassment of Bitches (2012)
We cannot afford to lose them.เราจะต้องไม่คลาดกับพวกเขา I'll Fly Away (2012)
We cannot afford to lose him.เราจะต้องไม่คลาดกับพวกเขา Two Hats (2012)
Can't keep your eyes off your phone.มองโทรศัพท์ไม่คลาดสายตาเลยนะ Cherry Picked (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unerring[ADJ] ไม่ผิดพลาด, See also: ไม่คลาดเคลื่อน, แม่นยำ, เที่ยงตรง, Syn. unfailing, accurate, exact, perfect, sure, true, Ant. error-ridden, flawed, imperfect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด,ไม่คลาดเคลื่อน,แม่นยำ,เที่ยงตรง,ยึดมั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top