ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไต่ถาม

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไต่ถาม-, *ไต่ถาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไต่ถาม[V] ask, See also: inquire, question, Syn. ไถ่ถาม, ถามไถ่, ถาม, สอบถาม, Ant. ตอบ, Example: ตำรวจไต่ถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์, Thai definition: พูดเพื่อให้รู้คำตอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไต่ถามก. ถาม, สอบถาม, ไถ่ถาม หรือ ถามไถ่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Officer Morgan, have you come to inquire about my welfare?เจ้าหน้าที่มอร์แกน คุณมาไต่ถาม ทุกข์สุขฉันรึ Left Turn Ahead (2007)
Yeah. And while you interrogate that someone,เหรอ ขณะที่คุณไต่ถามคนพวกนั้น Sparks and Recreation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquire after[PHRV] ไต่ถามทุกข์สุขของ, See also: ถามถึงสุขภาพของ, Syn. enquire after
inquire[VT] ไต่ถาม, See also: ถามถึง, สอบถาม, Syn. ask, question, Ant. inform
snoop into[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ไต่ถามเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม
question(vt) สงสัย,ถาม,ไต่ถาม,ไต่สวน,ตั้งกระทู้,สอบถาม
quiz(vt) สอบถาม,ถาม,ไต่ถาม,ทดสอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erkundigen nach etw./jmdm.(vt) ไต่ถาม, หาข้อมูล เช่น Er hat sich vorher nach dem Weg erkundigt. , See also: S. informieren sich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top