ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incident

IH1 N S AH0 D AH0 N T   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incident-, *incident*
English-Thai: Longdo Dictionary
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incident[ADJ] เป็นผลจากบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ซึ่งเกี่ยวข้องกับบางสิ่ง
incident[N] เหตุการณ์, See also: กรณี, เรื่องราว, สิ่งที่เกิดขึ้น, Syn. event, experience, occasion
incidental[ADJ] โดยมิได้ตั้งใจ, See also: ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. accidental, contingent, Ant. planned, expected, intentional
incidental[N] สิ่งเล็กน้อย, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
incidentally[ADV] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidentally
incidentally[ADV] อีกประการหนึ่ง, Syn. by the way
incidental expenses[N] ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย, Syn. incidentals

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
incidental(อินซิเดน' เทิล) adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, บังเอิญ. -n. สิ่งบังเอิญ., See also: incidentals ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด. incidentalness n.
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
incident(adj) อาจเกิดขึ้นได้,เป็นประจำ,ซึ่งตกกระทบ
incident(n) เหตุการณ์,เรื่องราว,การบังเกิด,บทแทรก
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidental(n) เหตุบังเอิญ
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incident of ownershipสิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incident postulateสัจพจน์อุบัติการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidental non-marineภัยพ่วงภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
incidentเกิดกับ, เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incidentแสงสว่างอินซิเดนท์ [การแพทย์]
Incident Intensitiesรังสีตกกระทบ [การแพทย์]
Incidents, Criticalเหตุการณ์สำคัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Incidentally, I was at a party on that night so I didn't get it until the next day.บังเอิญว่าฉันออกไปงานเลี้ยงคืนนั้น เลยไม่ได้รับมันจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น Rebecca (1940)
- Did you have many humorous incidents?คุณไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนมากอารมณ์ขัน? ใช่เราทำ. How I Won the War (1967)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
There's no limit to what he'll do. We've had three incidents.มันไม่รู้จักขอบเขตนะ เรามืเหตุเกิดขึ้นสามครั้งเเล้ว Jaws (1975)
Incidentally, "kill" is the word.ในสถานการณ์ การฆ่าเหมาะที่สุด Oh, God! (1977)
We have incident at Wee Jerusalem.เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุง วี เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
This was one incident.มันเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง Gandhi (1982)
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม Akira (1988)
This could cause a major international incident.อาจก่อเรื่องร้ายแรงระหว่างประเทศ เธอรู้หรือเปล่า Casualties of War (1989)
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security? Casualties of War (1989)
Isn't it true you went off to figure out how to use this incident... - ...to get out of the infantry?Isn't it true you went off to figure out how to use this incident... Casualties of War (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incident1990 saw many incidents.
incidentA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
incidentAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
incidentAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
incidentA reward has been offered for information pertaining to the incident.
incidentA small border dispute ballooned into a major international incident.
incidentA strange incident happened during his speech.
incidentAt any rate, that it had ended without serious incident was a small mercy.
incidentHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
incidentHe backed us up during that incident.
incidentHe made an accurate report of the incident.
incidentHe mentioned the incident to his wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
เงินพิเศษ[N] fringe benefit, See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit, Ant. เงินเดือน, เงินประจำ, Example: ถ้าพนักงานคนใดมาทำงานวันเสาร์ก็จะได้เงินพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน
อุบัติการณ์[N] incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง
เบี้ยบ้ายรายทาง[N] incidental expenses, Example: ในวงการผู้รับเหมานั้นทุกคนรู้ดีว่า การประมูลงานแต่ละครั้ง ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอีกมากมาย, Thai definition: เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในขณะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khāchaijāi bettalet) EN: incidentals   FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl]
คลื่นตกกระทบ[n. exp.] (khleūn tokkrathop) EN: incident wave   FR: onde incidente [f]
กรณี[n.] (køranī = karanī) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa bāi rāithāng) EN: incidental expenses   
เงินพิเศษ[n.] (ngoen phisēt) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit   
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally   FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally   
รายทาง[adj.] (rāithāng) EN: along the way ; incidental   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCIDENT    IH1 N S AH0 D AH0 N T
INCIDENTS    IH1 N S AH0 D AH0 N T S
INCIDENTAL    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L
INCIDENTALS    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L Z
INCIDENTALLY    IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L IY0
INCIDENTALLY    IH2 N S AH0 D EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incident    (n) ˈɪnsɪdənt (i1 n s i d @ n t)
incidents    (n) ˈɪnsɪdənts (i1 n s i d @ n t s)
incidental    (j) ˌɪnsɪdˈɛntl (i2 n s i d e1 n t l)
incidentally    (a) ˌɪnsɪdˈɛntəliː (i2 n s i d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ, / ] incidental costs; sundries; extras, #26,179 [Add to Longdo]
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, ] incidental expenses; sundries; pocket money, #88,735 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflicht {n}; einfallendes Lichtincident light [Add to Longdo]
Ereignis {n}; Vorfall {m}; Vorkommnis {n}; Zwischenfall {m} | Ereignisse {pl}; Vorfälle {pl}; Vorkommnisse {pl}; Zwischenfälle {pl}incident | incidents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ことゆえ無し;事故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事故・ことゆえ・1) without incident [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
インシデント[, inshidento] (n) incident [Add to Longdo]
カネミ油症事件[カネミゆしょうじけん, kanemi yushoujiken] (n) Kanemi rice oil disease incident (of 1968) [Add to Longdo]
トンキン湾事件[トンキンわんじけん, tonkin wanjiken] (n) Gulf of Tonkin Incident [Add to Longdo]
ノモンハン事件[ノモンハンじけん, nomonhan jiken] (n) Nomonhan Incident; Battle of Khalkhin Gol [Add to Longdo]
一儀[いちぎ, ichigi] (n) an incident [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incident \In"ci*dent\, n. [Cf. F. incident.]
   1. That which falls out or takes place; an event; casualty;
    occurrence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which happens aside from the main design; an
    accidental or subordinate action or event.
    [1913 Webster]
 
       No person, no incident, in a play but must be of use
       to carry on the main design.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Something appertaining to, passing with, or
    depending on, another, called the principal. --Tomlins.
 
   Syn: Circumstance; event; fact; adventure; contingency;
     chance; accident; casualty. See {Event}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incident \In"ci*dent\, a. [L. incidens, -entis, p. pr. & of
   incidere to fall into or upon; pref. in- in, on + cadere to
   fall: cf. F. incident. See {Cadence}.]
   [1913 Webster]
   1. Falling or striking upon, as a ray of light upon a
    reflecting surface.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming or happening accidentally; not in the usual course
    of things; not in connection with the main design; not
    according to expectation; casual; fortuitous.
    [1913 Webster]
 
       As the ordinary course of common affairs is disposed
       of by general laws, so likewise men's rarer incident
       necessities and utilities should be with special
       equity considered.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to happen; apt to occur; befalling; hence,
    naturally happening or appertaining.
    [1913 Webster]
 
       All chances incident to man's frail life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The studies incident to his profession. --Milward.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Dependent upon, or appertaining to, another thing,
    called the principal.
    [1913 Webster]
 
   {Incident proposition} (Logic), a proposition subordinate to
    another, and introduced by who, which, whose, whom, etc.;
    as, Julius, whose surname was C[ae]sar, overcame Pompey.
    --I. Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incident
   adj 1: falling or striking of light rays on something; "incident
       light"
   2: (sometimes followed by `to') minor or casual or subordinate
     in significance or nature or occurring as a chance
     concomitant or consequence; "incidental expenses"; "the road
     will bring other incidental advantages"; "extra duties
     incidental to the job"; "labor problems incidental to a rapid
     expansion"; "confusion incidental to a quick change" [syn:
     {incidental}, {incident}] [ant: {basic}]
   n 1: a single distinct event
   2: a public disturbance; "the police investigated an incident at
     the bus station"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 incident /insidɛnt/
  event; occasion; occurence; opportunity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top