ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incident

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incident-, *incident*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incident(adj) เป็นผลจากบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ซึ่งเกี่ยวข้องกับบางสิ่ง
incident(n) เหตุการณ์, See also: กรณี, เรื่องราว, สิ่งที่เกิดขึ้น, Syn. event, experience, occasion
incidental(adj) โดยมิได้ตั้งใจ, See also: ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. accidental, contingent, Ant. planned, expected, intentional
incidental(n) สิ่งเล็กน้อย, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
incidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidentally
incidentally(adv) อีกประการหนึ่ง, Syn. by the way
incidental expenses(n) ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย, Syn. incidentals

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incident(อิน' ซิเดินทฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์เรื่องราว, บทปลีกย่อย, บทแทรก. -adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, ประจำ, ซึ่งพุ่งเข้าหา, ซึ่งกระทบ
incidental(อินซิเดน' เทิล) adj. ซึ่งมักเกิดขึ้น, บังเอิญ. -n. สิ่งบังเอิญ., See also: incidentals ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด. incidentalness n.
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ, พ้องกัน, ต้องกัน, สอดคล้องกัน, ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ, พ้องกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
incident(adj) อาจเกิดขึ้นได้, เป็นประจำ, ซึ่งตกกระทบ
incident(n) เหตุการณ์, เรื่องราว, การบังเกิด, บทแทรก
incidental(adj) โดยบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ, ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidental(n) เหตุบังเอิญ
incidentally(adv) โดยบังเอิญ, ในโอกาสนี้, อนึ่ง
coincident(adj) พ้องกัน, เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, ประจวบกัน, บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incident of ownershipสิทธิของผู้ถือกรรมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incident postulateสัจพจน์อุบัติการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidental non-marineภัยพ่วงภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
incidentเกิดกับ, เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incidentแสงสว่างอินซิเดนท์ [การแพทย์]
Incident Intensitiesรังสีตกกระทบ [การแพทย์]
Incidents, Criticalเหตุการณ์สำคัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
We have incident at Wee Jerusalem.เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุง วี เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ, ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม Akira (1988)
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security? Casualties of War (1989)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน Pulp Fiction (1994)
Not only in Manhattan proper... but there was that incident in Long Island... that was also related to it.ไม่เพียงแค่ที่แมนฮัตตั้นเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นที่ ลองไอส์แลนด์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
Your people at Section 9 came across his work too in that ghost-hacking incident involving the Foreign Minister's interpreter.คนในแผนก 9 ของคุณ มีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน, ในการเจาะระบบจิตนั่น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเข้ามาอยู่ในตัวของหุ่นการทูต Ghost in the Shell (1995)
I understand that there was an incident at the Musketeer's gate... where a man came intent on killing me.ได้ยินว่าเกิดเรื่องที่ด่านราชองครักษ์ มีคนบุกเข้ามาจะสังหารข้า The Man in the Iron Mask (1998)
We have some new information about the incident at your former condo.คนที่ทำระเบิดแบบนี้ได้น่ะ ศัตรู? ปฎิเสธเบสิคของการ Fight Club (1999)
I kind of remember this creepy incident where you were filming me last night?ฉันกลัวแทบตายตอนเธอถ่ายวิดีโอเมื่อคืน American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incident1990 saw many incidents.
incidentA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
incidentAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
incidentAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
incidentA reward has been offered for information pertaining to the incident.
incidentA small border dispute ballooned into a major international incident.
incidentA strange incident happened during his speech.
incidentAt any rate, that it had ended without serious incident was a small mercy.
incidentHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
incidentHe backed us up during that incident.
incidentHe made an accurate report of the incident.
incidentHe mentioned the incident to his wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุการณ์(n) event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai Definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
เงินพิเศษ(n) fringe benefit, See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit, Ant. เงินเดือน, เงินประจำ, Example: ถ้าพนักงานคนใดมาทำงานวันเสาร์ก็จะได้เงินพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน
อุบัติการณ์(n) incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง
เบี้ยบ้ายรายทาง(n) incidental expenses, Example: ในวงการผู้รับเหมานั้นทุกคนรู้ดีว่า การประมูลงานแต่ละครั้ง ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอีกมากมาย, Thai Definition: เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในขณะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[khāchaijāi bettalet] (n, exp) EN: incidentals  FR: dépenses fortuites [ fpl ] ; faux frais [ mpl ]
คลื่นตกกระทบ[khleūn tokkrathop] (n, exp) EN: incident wave  FR: onde incidente [ f ]
กรณี[køranī = karanī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; cas [ m ] ; éventualité [ f ]
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[ngoen bīa bāi rāithāng] (n, exp) EN: incidental expenses
เงินพิเศษ[ngoen phisēt] (n) EN: bonus ; fringe benefit ; incidental benefit ; incidental payment ; perquisite ; benefit
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[prajūap mǿ] (v, exp) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally
รายทาง[rāithāng] (adj) EN: along the way ; incidental

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incident
incidents
incidental
incidentals
incidentally
incidentally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incident
incidents
incidental
incidentally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ,  ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly #6,003 [Add to Longdo]
杂费[zá fèi, ㄗㄚˊ ㄈㄟˋ,   /  ] incidental costs; sundries; extras #26,179 [Add to Longdo]
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ,  ] incidental expenses; sundries; pocket money #88,735 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflicht { n }; einfallendes Lichtincident light [Add to Longdo]
Ereignis { n }; Vorfall { m }; Vorkommnis { n }; Zwischenfall { m } | Ereignisse { pl }; Vorfälle { pl }; Vorkommnisse { pl }; Zwischenfälle { pl }incident | incidents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
[けん, ken] (adj-no) (1) (uk) the above-mentioned; the said; (man, incident, etc.) in question; (2) the usual #806 [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) #1,126 [Add to Longdo]
同時に[どうじに, doujini] (adv, conj) coincident with; while; simultaneously #1,339 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
出来事[できごと, dekigoto] (n) incident; affair; happening; event; (P) #2,837 [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
付随;附随[ふずい, fuzui] (n, vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending #9,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incident \In"ci*dent\, n. [Cf. F. incident.]
   1. That which falls out or takes place; an event; casualty;
    occurrence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which happens aside from the main design; an
    accidental or subordinate action or event.
    [1913 Webster]
 
       No person, no incident, in a play but must be of use
       to carry on the main design.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Something appertaining to, passing with, or
    depending on, another, called the principal. --Tomlins.
 
   Syn: Circumstance; event; fact; adventure; contingency;
     chance; accident; casualty. See {Event}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incident \In"ci*dent\, a. [L. incidens, -entis, p. pr. & of
   incidere to fall into or upon; pref. in- in, on + cadere to
   fall: cf. F. incident. See {Cadence}.]
   [1913 Webster]
   1. Falling or striking upon, as a ray of light upon a
    reflecting surface.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming or happening accidentally; not in the usual course
    of things; not in connection with the main design; not
    according to expectation; casual; fortuitous.
    [1913 Webster]
 
       As the ordinary course of common affairs is disposed
       of by general laws, so likewise men's rarer incident
       necessities and utilities should be with special
       equity considered.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to happen; apt to occur; befalling; hence,
    naturally happening or appertaining.
    [1913 Webster]
 
       All chances incident to man's frail life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The studies incident to his profession. --Milward.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Dependent upon, or appertaining to, another thing,
    called the principal.
    [1913 Webster]
 
   {Incident proposition} (Logic), a proposition subordinate to
    another, and introduced by who, which, whose, whom, etc.;
    as, Julius, whose surname was C[ae]sar, overcame Pompey.
    --I. Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incident
   adj 1: falling or striking of light rays on something; "incident
       light"
   2: (sometimes followed by `to') minor or casual or subordinate
     in significance or nature or occurring as a chance
     concomitant or consequence; "incidental expenses"; "the road
     will bring other incidental advantages"; "extra duties
     incidental to the job"; "labor problems incidental to a rapid
     expansion"; "confusion incidental to a quick change" [syn:
     {incidental}, {incident}] [ant: {basic}]
   n 1: a single distinct event
   2: a public disturbance; "the police investigated an incident at
     the bus station"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 incident /insidɛnt/
  event; occasion; occurence; opportunity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top