Search result for

ซึมผ่าน

(31 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึมผ่าน-, *ซึมผ่าน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're penetrating our brain.มันกำลังซึมผ่านสมองคุณ New York, I Love You (2008)
It's when water passes through the barrier.คือการที่น้ำซึมผ่านสิ่งที่กีดขวางอยู่ The Blind Side (2009)
Only way to do that... is from a reverse osmosis filter.วิธีการเดียวที่จะทำอย่างนั้น... จากกระบวนการซึมผ่านเครื่องกรอง The Predator in the Pool (2010)
Fabric softener has permeated the soft tissue;ส่วนผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ซึมผ่าน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
When absorbed through the skin, it depresses the central nervous system to an unsustainable degree.เมื่อถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง มันจะกดประสาทส่วนกลาง จนถึงระดับที่ไม่อาจทนได้ Sense Memory (2011)
It's seeping through the wood.มันกำลังซึมผ่านไม้ Dream Reaper (2012)
Hey, Evan, any way to tell if that nicotine was absorbed through Taylor's scalp?เฮ้ อีแวน มีวิธีไหนไหม ที่จะรู้ได้ว่า นิโคตินถูก ดูดซึมผ่านทางหนังศีรษะของเทย์เลอร์? Pilot (2012)
And this energy permeates everything.และพลังงานนี้ ซึมผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง Somebody That I Used to Know (2012)
So, preceding the interview, you are going to shake Kim's hand, administering a fatal dose of poison with this, a transdermal time-delayed ricin strip.ทำการฉีดยา ด้วยยาพิษร้ายแรงในปริมาณพอเหมาะ ด้วยยานี้ การแทรกซึมผ่านผิวหนังนั้น จะหน่วงเวลา แถบพิษละหุ่ง The Interview (2014)
Let the Sleeping Death seep through!ให้ตายนอนซึมผ่านSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
The sound of your footsteps to the window permeates the roomเสียงฝีเท้าของคุณ กระทบหน้าต่างซึมผ่านไปทั่วห้อง Oldboy (2003)
When are you gonna get that through your skull?เมื่อไหร่จะซึมผ่านกะโหลกบ้าง Rescue Dawn (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filter[VT] กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
permeable[ADJ] ซึมผ่านได้, See also: แผ่ซ่านได้, ซึมแทรกได้, Syn. penetrable, pervious, Ant. impenetrable, impervious
permeate[VT] ซึมผ่าน
pervious[ADJ] แผ่ซ่าน, See also: ซึมผ่านได้, Syn. permeable, penetrable, Ant. impervious, impermeable
percolate through[PHRV] กรองผ่าน, See also: ซึมผ่าน, Syn. filter through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress,entrace
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate,filter
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
permeability(เพอเมียบิล'ลิที) n. การซึมผ่านได้,ความสามารถในการซึมผ่านได้,ความสามารถในการแผ่ซ่านของอำนาจแม่เหล็ก
permeable(เพอ'เมียเบิล) adj. ซึมผ่านได้,แผ่ซ่านได้,ซึมแทรกได้., See also: permeableness n. permeably adv., Syn. absorbent
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
pervious(เพอ'เวียส) adj. แผ่ซ่าน,ซึมผ่านได้,ลอดได้,กระทบได้,เข้าได้,ฟังเหตุผล., See also: perviousness n., Syn. permeable
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant
transfuse(แทรนซฟิวซ') vt. ถ่ายโลหิต,ถ่ายเท,โยกย้าย,ย้าย,ทำให้ซึมผ่าน,ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในเส้นโลหิต,, See also: transfuser n. transfusible adj. transfusable adj. transfusion n. transfusive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน
percolate(vi) เกรอะ,ซึมผ่าน,ไหลผ่าน
percolate(vt) ทำให้ไหลผ่าน,เกรอะ,ทำให้ซึมผ่าน,กลั้ว(คอ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top