ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลำเอียง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำเอียง-, *ลำเอียง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำเอียง(v) be partial, See also: be unfair, be biased, be prejudiced, Ant. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม, Example: พ่อตาเขายุติธรรม ใจกว้าง ไม่ลำเอียง ไม่เจ้าระเบียบ, Thai Definition: เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำเอียงก. เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง, ไม่เที่ยงธรรม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biasลำเอียง, ความเอียงเฉ, ความลำเอียง, อคติ, ความโน้มเอียง, การเอนเอียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, no matter what anyone thinks, I know you have no personal favorites.คุณไม่ลำเอียงเข้าข้างใครแน่ผมว่า The Bodyguard (1992)
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง Legally Blonde (2001)
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่. V for Vendetta (2005)
"... partial, prejudiced, absurd.""... ลำเอียง อติ ไร้สาระ" Becoming Jane (2007)
No brains, no bias.ไม่มีสมอง ไม่มีลำเอียง Memoriam (2008)
be objective, . Yang.อย่าลำเอียง ดร.หยาง All by Myself (2008)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Unprejudiced.ความไม่ลำเอียง The Dark Knight (2008)
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
Janis...ผมไม่ได้ลำเอียงหรือ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง Vitamin D (2009)
- well, it sounds like there are two biases, ฟังดูเหมือนจะมีลำเอียงกันทั้งคู่เลยนะ Advanced Criminal Law (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser

English-Thai: Longdo Dictionary
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bias(n) อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
bias against(phrv) มีอคติกับ, See also: ลำเอียงกับ
one-sided(adj) ลำเอียง, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. prejudiced, partial, Ant. unbiased, impartial
weight(vt) ลำเอียง, See also: เข้าข้าง, มีอคติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก, ไม่ลำเอียง, ไม่เกี่ยวข้อง, มีอุเบกขา, Syn. separated
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก, ความไม่ลำเอียง, การมีอุเบกขา, การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern, Ant. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary, Ant. concerned, avid
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน, ความไม่ยุติธรรม, ความลำเอียง, ความไม่เสมอภาค
load(โลด) { loaded, loading, loads } n. ของบรรทุก, น้ำหนักบรรทุก, ระวางน้ำหนักบรรทุก, ภาระ, สิ่งที่เป็นภาระ, น้ำหนักถ่วง, ปริมาณงาน, ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้, อุปกรณ์รับไฟฟ้า, ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก, ใส่, ถ่วง, บรรจุ, มอบให้อย่างมากมาย, ลำเอียง, เพิ่มกำลังไฟฟ้า, เพิ่ม adv. มาก, มากมาย
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม, เกี่ยวกับวัตถุ, เกี่ยวกับสิ่งของ, เป็นจริง, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, เกี่ยวกับภาวะวิสัย, เกี่ยวกับกรรมการ, เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว, เข้าข้าง, ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial, unequal
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่ลำเอียง, ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน, ไปด้วยกัน, เท่าเทียมกัน, ไม่ลำเอียง, ในขณะเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง, ความลำเอียง, อคติ, อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง, เอนเอียง
complex(n) ความลำเอียง, จิตวิปลาส, ปมด้อย
detachment(n) การถอด, การแยกจากกัน, การปลด, กองทหาร, ความไม่ลำเอียง
dispassion(n) ความใจเย็น, ความไม่มีอคติ, ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่อคติ, ใจเย็น, ใจสงบ
favouritism(n) การชอบสิ่งใดโดยเฉพาะ, ความลำเอียง, การเลือกที่รักมักที่ชัง
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม
inclination(n) ความเอียง, ความชอบ, ความลำเอียง, ความโน้มเอียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
撫で肩[なでがた, nadegata] ลำเอียง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top