ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั่วประเดี๋ยว

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่วประเดี๋ยว-, *ชั่วประเดี๋ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วประเดี๋ยว[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วขณะ, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's only born in the instant flash...เขาเพิ่งเกิดมา แค่ชั่วประเดี๋ยวเดียว... In This Home on Ice (2010)
But I won't rely on the transient nature of chemicals for my happiness.แต่ฉันจะไม่เชื่อในอารมณ์ ทางธรรมชาติแบบชั่วประเดี๋ยว ที่เป็นสารเคมีเพื่อสร้าง ความสุขให้กับตัวฉันเอง The Couple in the Cave (2010)
But before I do, know this, you'll sit in that fort for a while.แต่ก่อนที่ข้าจะทำ จงรู้เรื่องนี้เอาไว้ว่า เจ้าจะได้นั่งอยู่ในป้อมปราการชั่วประเดี๋ยว เจ้าจะได้รับความสะดวกสบาย VIII. (2014)
only coming out for food briefly when all the other animals had gone to sleep and the forest floor was bathed in moonlight.ออกหากินชั่วประเดี๋ยว เมื่อสัตว์อื่นหลับแล้ว ใต้ผืนป่าที่อาบไปด้วยแสงจันทร์ This Beautiful Fantastic (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second[N] ระยะเวลาสั้นๆ, See also: ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, ชั่วขณะ, Syn. moment, instant, flash
transient[ADJ] ชั่วประเดี๋ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
fugacious(ฟูเก'เชิส) adj. ร่วงลงก่อน,หายไปก่อน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.
trice(ไทรซฺ) n. ระยะเวลาที่สั้นมาก,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว, Syn. instant

English-Thai: Nontri Dictionary
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง
while(n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top