shame แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


104 ผลลัพธ์ สำหรับ shame  SH EY1 M
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -shame-, *shame*
Possible hiragana form: しゃめ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
shame(n) ความอับอาย, See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, Syn. disgrace, Ant. grace
shameless(adj) ซึ่งไม่อับอาย, See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย, Syn. disrespectful, immodest, rude, Ant. respectful, courteous
shame into(phrv) ทำให้อับอายจนเปลี่ยน (บางสิ่ง)
shamefaced(adj) อับอาย, See also: น่าขายหน้า, น่าอาย, Syn. ashamed, abashed, embarrassed, Ant. unabashed
shame out of(phrv) ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง), See also: มีความละอายใน
Shame on someone(idm) น่าระอาย, See also: น่าขายหน้า

Hope Dictionary
shame(เชม) n. ความอับอาย, ความละอายใจ, ความขายหน้า, เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ, ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า, ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย, กระดากใจ, ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced, Ant. proud

Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ, ความละอายใจ, ความขายหน้า, ความอับอาย
shame(vt) ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า, ทำให้ละอายใจ
shamefaced(adj) ขายหน้า, ละอายใจ, อับอาย, ขี้อาย
shameful(adj) น่าขายหน้า, น่าละอายใจ, น่าอับอาย
shameless(adj) ไร้ยางอาย, ไม่ละอายใจ, หน้าด้าน
ashamed(adj) ละอายใจ, กระดากใจ, อับอาย

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Shameความละอาย [TU Subject Heading]
Shame in literatureความละอายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
shame on someone(adj, phrasal, verb) ช่างน่าละอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shame on you, frightening a poor old lady. สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste. มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย Pinocchio (1940)
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps. ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
It's a shame you two don't get along. น่าเสียดายที่คุณสองคนไปด้วยกันไม่ได้ Airplane! (1980)
Would have been a shame to blow it up. น่าเสียดายที่ต้องระเบิดมันทิ้ง The Road Warrior (1981)
Shame on you! อัปยศกับคุณ! Idemo dalje (1982)
I feel no personal shame or guilt about this, but I must keep it a secret or I'll lose my job on security grounds. ผมไม่รู้สึกอาย หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับไว้ ไม่งั้นผมก็จะเสียงานไป Clue (1985)
Shame on you. There's plenty to do. พูดงั้นได้ไง มีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะ Day of the Dead (1985)
boys, it would be a shame to have to kill you now. ไอ้หนู ฉันไม่อยากฆ่าพวกนายให้เปลืองกระสุน Spies Like Us (1985)
Shame what happened to him. เรื่องไม่ดีที่เกิดกับพี่เธอน่ะ Stand by Me (1986)
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened. พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
It's a shame Abu had to miss this. น่าเสียดายนะที่อาบู พลาดสิ่งเหล่านี้ไป Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shameAlice hung her head in shame.
shameA man away from home need feel no shame. [ Proverb ]
shameA shameless liar speaks smilingly.
shameDeath preferable to shame.
shameDon't bring on any more shame.
shameDon't do such a shameful thing in public.
shameFor shame!
shameHe blushed with shame.
shameHe could not do so for shame.
shameHe covered himself with shame.
shameHe got a shameful title.
shameHe hung his head in shame.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
น่าอัปยศอดสู(adv) shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
กุ๋ย(adv) shame on one, Syn. กุ๋ยๆ, Example: เมื่อเด็กๆ ร้องไห้งอแง มักโดนล้อว่า กุ๋ยๆ หน้าไม่อาย ร้องไห้งอแง, Thai Definition: เสียงร้องเยาะเย้ย พร้อมด้วยอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย
ขายหน้า(v) disgrace, See also: shame, feel ashamed, Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา, Example: หล่อนต้องขายหน้าเพื่อนเพราะเขามักจะแสดงกิริยาไม่เรียบร้อยต่อหน้าเพื่อนๆ, Thai Definition: รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่กล้าสู้หน้าใครๆ
ความอาย(n) shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai Definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า(n) shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai Definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
อัปยศ(adj) defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai Definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
เสียแต้ม(v) shame, See also: disgrace, Syn. ขายหน้า, เสียความนิยม, Example: ผู้อำนวยการโครงการกำลังเดือดาลเพราะต้องเสียแต้มในการสร้างความนิยมของลูกค้าเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกน้อง
ฉีกหน้า(v) humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai Definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
น่าอับอาย(adj) disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [ f ]
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble

CMU Pronouncing Dictionary
SHAME SH EY1 M
SHAMED SH EY1 M D
SHAMEL SH AE1 M AH0 L
SHAMES SH EY1 M Z
SHAMEFUL SH EY1 M F AH0 L
SHAMELLE SH AH0 M EH1 L
SHAMELESS SH EY1 M L AH0 S
SHAMELESSLY SH EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
shame (v) ʃˈɛɪm (sh ei1 m)
shamed (v) ʃˈɛɪmd (sh ei1 m d)
shames (v) ʃˈɛɪmz (sh ei1 m z)
shameful (j) ʃˈɛɪmfəl (sh ei1 m f @ l)
shameless (j) ʃˈɛɪmləs (sh ei1 m l @ s)
shamefaced (j) ʃˈɛɪmfɛɪst (sh ei1 m f ei s t)
shamefully (a) ʃˈɛɪmfəliː (sh ei1 m f @ l ii)
shamelessly (a) ʃˈɛɪmləsliː (sh ei1 m l @ s l ii)
shame-making (j) ʃˈɛɪm-mɛɪkɪŋ (sh ei1 m - m ei k i ng)
shamefacedly (a) ʃˈɛɪmfɛɪstliː (sh ei1 m f ei s t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful #5,012 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, / ] shame; disgrace #12,234 [Add to Longdo]
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, / ] shameful; disgraceful; ignominious #13,518 [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face #40,941 [Add to Longdo]
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal #55,079 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ ㄨˊ ㄔˇ, / ] shameless #122,748 [Add to Longdo]
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] shame, disgrace [Add to Longdo]

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลาด

Saikam JP-TH-EN Dictionary
社名[しゃめい, shamei] TH: ชื่อบริษัท

DING DE-EN Dictionary
Schäm dich!Shame on you! [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
社名[しゃめい, shamei] (n) name of company; (P) #1,679 [Add to Longdo]
斜面[しゃめん, shamen] (n) slope; slanting surface; bevel; (P) #11,610 [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] (exp, n) shame; very kind of you; sorry to trouble; (P) #12,741 [Add to Longdo]
恥(P);辱;羞;耻[はじ(P);じょく(辱)(ok), haji (P); joku ( joku )(ok)] (n) shame; embarrassment; (P) #14,358 [Add to Longdo]
恥ずかしい(P);羞ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj-i) (See 気恥ずかしい, 小っ恥ずかしい) shy; ashamed; embarrassed; (P) #16,779 [Add to Longdo]
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P) #18,891 [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
斜面[しゃめん, shamen] Boeschung, Abhang [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] Begnadigung, Straferlass [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1392 seconds, cache age: 22.269 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม