ashamed แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


64 ผลลัพธ์ สำหรับ ashamed  AH0 SH EY1 M D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ashamed-, *ashamed*, asham, ashame

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ashamed(adj) ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed(adj) อับอาย, See also: อาย
ashamedness(n) ความละอาย, Syn. embarrassment, shamefacedness

Hope Dictionary
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย, กระดากใจ, ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced, Ant. proud

Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ, กระดากใจ, อับอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so ashamed of the fuss I've made. ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I felt ashamed for not knowing. - ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก Rebecca (1940)
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me. เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่ Rebecca (1940)
I am ashamed of what happened here so many years ago, and I assure you this will never happen again in my kingdom. ผมละอายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หลายปีที่ผ่านมา และผมขอยืนยันว่า นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในราชอาณาจักรของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm not asking to be forgiven. I ain't ashamed of nothin' I did. ฉันไม่ขอให้เธอยกโทษให้หรอกนะ ฉันไม่ละอายใจกับเรื่องที่ทำไปหรอก Labyrinth (1986)
Aren't you ashamed at your age to play with a boy? คุณไม่ละอายหรือไงที่อายุปูนนี้ แล้วยังมาเล่นกับเด็กๆ อีก ? Cinema Paradiso (1988)
I'm ashamed now. ละอายใจมาก Goodfellas (1990)
And I am ashamed that my son took part in that violence. และฉันละอายใจ ที่ลูกฉันเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,  เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
Aren't you ashamed to disturb the dead? ไม่มียางอายบ้างหรือ ที่รบกวนคนตาย Wuthering Heights (1992)
You'll be ashamed of me every day of your life,  เธอต้องอับอายที่มีฉันแน่ ทุกวันในชีวิตเลย Wuthering Heights (1992)
What you mean? You so ashamed to be with your mother? ลูกหมายความว่าไง ลูกอายมากที่อยู่กับแม่หรือไง The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashamedA man of sense would be ashamed of such behavior.
ashamedA man of sense would be ashamed to do so.
ashamedAre not you ashamed of yourself?
ashamedDon't be ashamed of being poor.
ashamedDon't be ashamed of yourself.
ashamedHarry is ashamed of having lied to Sally.
ashamedHe felt ashamed of not answering the question.
ashamedHe is ashamed of being idle.
ashamedHe is ashamed of having been idle in his youth.
ashamedHe is ashamed of having behaved so badly.
ashamedHe is ashamed of his behavior.
ashamedHe is ashamed of his failure.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความละอาย(n) ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
อดสู(adj) ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
ขายหน้า[khāinā] (v) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed  FR: perdre la face
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[la-āi] (x) EN: abashed ; ashamed ; feel shame  FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[la-āijai] (v) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful
หน้าไม่อาย[nā mai āi] (v, exp) EN: feel unashamed

CMU Pronouncing Dictionary
ASHAMED AH0 SH EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary
ashamed (j) ˈəʃˈɛɪmd (@1 sh ei1 m d)
ashamedly (a) ˈəʃˈɛɪmɪdliː (@1 sh ei1 m i d l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed #20,138 [Add to Longdo]
羞愧[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ,  ] ashamed #22,403 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] ashamed; grief #25,716 [Add to Longdo]
无地自容[wú dì zì róng, ㄨˊ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄖㄨㄥˊ,     /    ] ashamed and unable to show one's face #38,732 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] ashamed #42,284 [Add to Longdo]
自愧不如[zì kuì bù rú, ㄗˋ ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ,    ] ashamed of being inferior (成语 saw); to feel inferior to others #53,524 [Add to Longdo]
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ,  ] ashamed look #75,627 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] ashamed #81,552 [Add to Longdo]
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ,  ] ashamed and sorry; suffering shame and remorse #225,939 [Add to Longdo]
[nǜ, ㄋㄩˋ, ] ashamed #283,908 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
恥ずかしい(P);羞ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj-i) (See 気恥ずかしい, 小っ恥ずかしい) shy; ashamed; embarrassed; (P) #16,779 [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp, adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
アシェイムド[ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na, n) ashamed [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.514 seconds, cache age: 17.974 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม