embarrassment แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


44 ผลลัพธ์ สำหรับ embarrassment
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -embarrassment-, *embarrassment*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
embarrassment(n) ความขวยเขิน, See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, Syn. humiliation, shame, uncomfortableness

Nontri Dictionary
embarrassment(n) ความยุ่งใจ, ความกระดาก, ความลำบากใจ, ความอึดอัดใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, Jafar--you're too kind. I'm embarrassed, I'm blushing. อา จาฟา เจ้าใจดีไปแล้ว ข้าอายจริงๆ อายเหลือเกิน Aladdin (1992)
Rachel! God, this is so embarrassing. ว้า ขายหน้าจังแฮะ The Bodyguard (1992)
You've embarrassed me in front of billions of people. คุณมันบ้า ทำฉันขายหน้าทั้งโลก พอที! The Bodyguard (1992)
It's bad enough how you embarrassed your own country. มันแย่พอแล้ว ที่คุณทำความเสื่อมเสียกับประเทศคุณ Cool Runnings (1993)
I'm certainly not gonna allow you to embarrass ours. ผมไม่ยอมให้คุณมาทำความเสื่อมเสีย กับประเทศเราเด็ดขาด Cool Runnings (1993)
This is embarrassing. นี่มันน่าอับอายชะมัด Cool Runnings (1993)
We must also be concerned about the potential for embarrassment. เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)
I embarrassed myself, my family, my teammates, my country and my coach. ผมสร้างความอับอายให้กับตัวเอง และครอบครัวของผม เพื่อนร่วมทีม ประเทศ และโค้ช Cool Runnings (1993)
I've never seen anything like this. I know it's not funny, but how embarrassing. ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย ผมรู้ มันไม่ขำเลย แต่มันน่าตลกจริง ๆ Cool Runnings (1993)
I didn't mean to embarrass you in class. ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอายในห้องเรียน Hocus Pocus (1993)
- embarrassing, that's all. + น่าอายก็แค่นั้น The Joy Luck Club (1993)
- What? Embarrassed - อะไรนะ อายงั้นเหรอ... The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassmentGiggling with embarrassment, she held out the condom. [ XXX ]
embarrassmentHaving said it, Mayu hangs her head in embarrassment.
embarrassmentHe noticed her embarrassment.
embarrassmentHe turned away from them in embarrassment.
embarrassmentI was feverish with embarrassment.
embarrassmentShe wanted to spare him embarrassment.
embarrassmentTo her embarrassment, her baby never stopped crying.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุทธัจ(n) embarrassment, Syn. อุธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
อุธัจ(n) embarrassment, Syn. อุทธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความละอาย[khwām la-āi] (n) EN: shame ; embarrassment  FR: scandale [ m ] ; honte [ f ]
ไว้หน้า[wainā] (v) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.  FR: respecter l'amour-propre

CMU Pronouncing Dictionary
embarrassment
embarrassments

Oxford Advanced Learners Dictionary
embarrassment
embarrassments

WordNet (3.0)
embarrassment(n) the shame you feel when your inadequacy or guilt is made public
embarrassment(n) the state of being embarrassed (usually by some financial inadequacy)
embarrassment(n) some event that causes someone to be embarrassed, Ant. disembarrassment
overplus(n) extreme excess, Syn. plethora, embarrassment, superfluity

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Embarrassment

n. [ F. embarrassement. ] 1. A state of being embarrassed; perplexity; impediment to freedom of action; entanglement; hindrance; confusion or discomposure of mind, as from not knowing what to do or to say; disconcertedness. [ 1913 Webster ]

The embarrassment which inexperienced minds have often to express themselves upon paper. W. Irving. [ 1913 Webster ]

The embarrassments tom commerce growing out of the late regulations. Bancroft. [ 1913 Webster ]

2. Difficulty or perplexity arising from the want of money to pay debts. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ,  ] embarrassment #52,317 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Verlegenheit { f }; Peinlichkeit { f } | jdn. verlegen machen | jdm. seine Verlegenheit anmerkenembarrassment | to cause sb. embarrassment | to notice sb.'s embarrassment [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
恥(P);辱;羞;耻[はじ(P);じょく(辱)(ok), haji (P); joku ( joku )(ok)] (n) shame; embarrassment; (P) #14,358 [Add to Longdo]
とぎまぎ[togimagi] (n, vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment [Add to Longdo]
血相を変える[けっそうをかえる, kessouwokaeru] (exp, v1) to change facial expression or color (due to anger, embarrassment, etc.) [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n, vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
愧赧[きたん, kitan] (n, vs) blushing with embarrassment [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0292 seconds, cache age: 3.964 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม