Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ kill แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


132 ผลลัพธ์ สำหรับ kill  K IH1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -kill-, *kill*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม
killer(adj, slang) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก
killer bee(n) ผึ้งมรณะ
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
kill(n) การเข่นฆ่า, See also: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม, Syn. murder, assassination, homicide
kill(vt) ฆ่า, See also: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม, Syn. murder, assassinate
kill(vi) ทำให้ตาย, See also: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต, Syn. murder, assassinate
killer(n) ผู้ฆ่า, See also: นักฆ่า, ฆาตกร, Syn. murderer, assassin
killing(adj) ถึงตาย, Syn. fatal, mortal, lethal
kill off(phrv) ฆ่า, See also: ทำให้ตาย
kill with(phrv) ฆ่าด้วยวิธี, See also: ทำให้ตายด้วย
killer whale(n) ปลาวาฬเพชรฆาต, Syn. orca
kill oneself with mirth(idm) สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก
kill oneself with laughter(idm) สนุกสนานมาก, See also: รื่นเริงมาก

Hope Dictionary
kill(คิล) { killed, killing, kills } v. ฆ่า, สังหาร, ทำให้ตาย, ทำลาย, ประหาร, ทำให้หยุด, ระงับ, ทำ, ให้เป็นกลาง, ถูกฆ่าตาย, เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า, การสังหาร, สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า, มือสังหาร, สิ่งสังหาร
killer whalen. ปลาวาฬเพชรฆาต
killifish(คิล'ลิฟิช) n. ชื่อปลาเล็ก ๆ
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า, การทำลาย, เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า, ถึงตาย, เหนื่อยอ่อน, ดึงดูดความสนใจ, ขบขันมาก, อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก, เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n., adj., Syn. philanderer
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด, การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
painkiller(เพน'คิลเลอะ) n. สิ่งที่ระงับปวด
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์, มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful

Nontri Dictionary
kill(vt) ฆ่า, ประหารชีวิต, ปราบ, กำจัด, หยุด, ทำลาย
killer(n) ฆาตกร, มือสังหาร
killing(n) การฆ่า, การสังหาร, การประหาร, การทำลาย, เหยื่อ
skill(n) ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญ, ความฉลาด, ทักษะ, ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ, มีฝีมือ, ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่เชี่ยวชาญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
killฆ่าผู้อื่น, ฆ่าคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killลบทิ้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kill by negligenceฆ่าคนโดยประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killed instantlyถูกฆ่าตายทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing of unborn personการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Killerเหวี่ยงแขนคู่ [การแพทย์]
Killer Cellsเซลล์ทำลาย [การแพทย์]
Killer cells, Naturalเซลล์พิฆาตตามธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Killer Cells, Naturalเซลล์ทำลายตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Killer, Naturalนักฆ่าโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
Killing, Intracellularทำลายเชื้อภายในเซลล์ [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
killer bee(n, name) ผึ้งเพชรฆาต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kill him ฆ่าซะ Bang and Burn (2007)
Kill me then. ฆ่าผมซะสิ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Kill 'em! - ฆ่ามัน! You're No Good (2013)
And there, my faithful Huntsman, you will kill her! และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll kill it dead. เราจะฆ่ามันตาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's kill it before it wakes up. เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-If you do, she'll kill me. -Kill you? ถ้าคุณทำเธอจะฆ่าฉัน ฆ่าคุณ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Queen'll kill her! สมเด็จพระราชินีจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She'll kill her! เธอจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It will kill everybody... มันจะฆ่าทุกคน... . The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race. มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
- Let's kill the louse! - ไปจัดการหนูสกปรกกัน The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killAbout one hundred people were killed in this accident.
killA great number of people were killed in a moment.
killAll the passengers aboard were killed in the crash.
killAll the passengers were killed in the crash.
killAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
killA lot of people are killed in automobile accidents every year.
killA lot of people were killed by blast.
killA lot of people were killed in the war.
killA lot of people were killed in World War II.
killA lot of soldiers were killed here.
killA lot of villagers were killed by soldiers.
killA man called Slim was killed in the accident.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผู้ฆ่า(n) killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
ฆ่าปิดปาก(v) kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai Definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ
สังหาร(v) kill, See also: make die, murder, execute, dispatch, Syn. ฆ่า, ประหาร, ทำลายล้าง
คดีลอบสังหาร(n) assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai Definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
คร่าชีวิต(v) kill, Syn. เอาชีวิต, Example: ในสภาพปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต
เปลืองใจ(v) discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai Definition: เสียกำลังใจ
ลอบฆ่า(v) assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบสังหาร, Example: ผู้ที่ลอบฆ่าประธานาธิบดีเคนเนดีเป็นคนวิกลจริต
ลอบสังหาร(v) assassinate, See also: kill, murder, Syn. ลอบฆ่า, Example: ผู้นำตะวันออกกลางถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหด
นักฆ่า(n) killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น
เข่นฆ่า(v) kill, See also: murder, slaughter, Syn. ฆ่า, เข่น, Example: ศัตรูคอยจ้องจะเข่นฆ่าตระกูลเราให้หมดไปจากโลกนี้, Thai Definition: ทำร้ายโดยใช้กำลังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความโกรธแค้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ชาตรี[chātrī] (n) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé

CMU Pronouncing Dictionary
KILL K IH1 L
KILLE K IH1 L
KILLS K IH1 L Z
KILLIN K IH1 L IH0 N
KILLER K IH1 L ER0
KILLEN K IH1 L AH0 N
KILLED K IH1 L D
KILLEY K IH1 L IY0
KILLAM K IH1 L AH0 M
KILLEEN K IH0 L IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
kill (v) kˈɪl (k i1 l)
kills (v) kˈɪlz (k i1 l z)
killed (v) kˈɪld (k i1 l d)
killer (n) kˈɪlər (k i1 l @ r)
killers (n) kˈɪləz (k i1 l @ z)
killing (v) kˈɪlɪŋ (k i1 l i ng)
killjoy (n) kˈɪlʤɔɪ (k i1 l jh oi)
killings (n) kˈɪlɪŋz (k i1 l i ng z)
killjoys (n) kˈɪlʤɔɪz (k i1 l jh oi z)
Killarney (n) kˈɪlˈaːniː (k i1 l aa1 n ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
杀手[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] killer, #6,207 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] kill, #29,015 [Add to Longdo]
杀生[shā shēng, ㄕㄚ ㄕㄥ, / ] kill (life), #40,728 [Add to Longdo]
暗害[àn hài, ㄢˋ ㄏㄞˋ, ] kill secretly; stab in the back, #72,592 [Add to Longdo]
[kān, ㄎㄢ, ] kill; suppress, #81,783 [Add to Longdo]
屠杀者[tú shā zhě, ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher, #185,315 [Add to Longdo]
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, / ] killer; butcher; slaughterer, #693,949 [Add to Longdo]
杀手级应用[shā shǒu jí yìng yòng, ㄕㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧˊ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] killer application; killer app [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

DING DE-EN Dictionary
Spaßverderber { m }kill joy [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n, adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すけこまし[sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp, v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n, adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
ばらす[barasu] (v5s, vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s, vt) to beat to death; to kill [Add to Longdo]
へぼい[heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
キラーアプリケーション[きらーあぷりけーしょん, kira-apurike-shon] "killer" application [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1398 seconds, cache age: 13.048 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม