Search result for

คาดไม่ถึง

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดไม่ถึง-, *คาดไม่ถึง*
Some results are hidden.
configure
Language
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาดไม่ถึงก. ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish we go to the minefields. They'll never expect it.ผมอยากจะไปทางทุ่งกับระเบิดNพวกนั้นจะคาดไม่ถึง Rambo III (1988)
Oui, monsieur? Sophie Stanislovskievna Somorkov-Smirnoff! Vladimir Vanya Voinitsky Vasilovich!เอ่อ คุณผู้ชาย? เอาล่ะ นี่คาดไม่ถึงเลย Anastasia (1997)
We should leave after the enthronement. The Chinese would never expect it--เราต้องไปทันทีที่พิธีสืบราชบัลลังก์เสร็จ พวกจีนต้องคาดไม่ถึงแน่ Seven Years in Tibet (1997)
They didn't expect it.พวกนั้นช็อค พวกนั้นคาดไม่ถึง The Pianist (2002)
"Dear Mom, I guess you're surprised to be hearing from me..."ถึง คุณแม่ ผมว่าแม่ต้องคาดไม่ถึงแน่... The Dreamers (2003)
- Unfortunately, yeah.- คาดไม่ถึงเลย. ได้ยิน. National Treasure (2004)
You'll be so surprised with my Dog News!ฉันมีเรื่อง "หมา" ที่นายจะคาดไม่ถึงจะบอก (ซึคาสะพูดว่า ด๊อกกุ - หมา) A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Unfortunately, the doctors just couldn't do anything to fix your face.คาดไม่ถึงว่ะ, หมอบอกว่าทำอะไรกับหน้านายไม่ได้. Fantastic Four (2005)
The only advantage we had was the element of surprise.สิ่งเดียวที่เราได้เปรียบคือ.. เราสามารถทำอะไรที่คาดไม่ถึงได้ The Great Raid (2005)
Or else, not so fortunate.มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง! The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
But there are always surprises.แต่มันมักจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอ Initial D (2005)
And it's something not even fathomed in this world.หรือไม่ก็อะไรที่ร้ายแรงจนใครก็คาดไม่ถึงกระทั่งในโลกนี้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhoped(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง, Syn. unexpected

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก, ประหลาด, ผิดแปลก, ผิดตา, แปลกหน้า, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, คาดไม่ถึง, แปลกถิ่น, ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off, queer, unfamiliar
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ, เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ, การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน, Syn. new, novel, unexampled, remarkable
upset(อัพเซท') vt., vi. ทำให้คว่ำ, คว่ำ, ทำให้พลิกคว่ำ, ทำให้เสีย, ก่อกวนสิ้นเชิง, ทำให้ปราชัย, ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ, การพลิกคว่ำ, การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, ความว้าวุ่นของจิตใจ, ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ, หงายท้อง, สับสน, ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, ว้าวุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน, นึกไม่ถึง, ไม่คาดฝัน, คาดไม่ถึง
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน, ฉับพลัน, คาดไม่ถึง
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
能天気[のうてんき, noutenki] (adj) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top