ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhoped

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhoped-, *unhoped*, unhop, unhope
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhoped(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง, Syn. unexpected

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhoped-for (j) ˈʌnhˈoupt-fɔːr (uh1 n h ou1 p t - f oo r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoffnungslos { adv }unhopefully [Add to Longdo]
hoffnungslosunhopeful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhoped \Un*hoped"\, a.
   Not hoped or expected. "With unhoped success." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Blessings of friends, which to my door
      Unasked, unhoped, have come.       --J. N.
                          Newman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhoped
   adj 1: so unexpected as to have not been imagined; "an unhoped-
       for piece of luck"; "an unthought advantage"; "an
       unthought-of place to find the key" [syn: {unhoped},
       {unhoped-for}, {unthought}, {unthought-of}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top