ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unprecedented

AH0 N P R EH1 S IH0 D EH2 N T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unprecedented-, *unprecedented*, unprecedent, unprecedente
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unprecedented(adj) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน, Syn. unparalleled, unique

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprecedented(อันเพรส'ซิเดินทิด) adj. ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน, Syn. new, novel, unexampled, remarkable

English-Thai: Nontri Dictionary
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)
It's 6:10 in the a.m. And already the temperature has reached a massive 92 degrees as this unprecedented heat wave continues.ตอนนี้เป็นเวลา 6 โมง 10 นาที และอุณหภูมิได้ขึ้นไปถึง... 92 องศาฟาเรนไฮต์ ขณะเดียวกัน คลื่นความร้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ยังคงมีต่อไป Resident Evil: Apocalypse (2004)
You're his doctor. You have unprecedented access to him.คุณเป็นหมอของเขา สามารถเข้าใกล้เขาได้ The Last King of Scotland (2006)
Yes, in this context, the unprecedented use of...ใช่ครับ จากข้อมูลนี้ จะมีการใช้มาตรการที่ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน The Host (2006)
A horrible, unprecedented storm in continental Europe, and Winston churchill warned the people of englandพายุอันน่าสพรึงกลัวอย่างไม่มีใดเทียบในทวีปยุโรป วินสตัน เชอร์ชิล เตือนประชาชนชาวอังกฤษ An Inconvenient Truth (2006)
Farmers are losing farms at an unprecedented rate and this could cause a severe blow to the Gross Domestic Product.ชาวไร่กำลังเสียไร่ไป ในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนี่อาจมีผกระทบต่อ ผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างมาก Faith Like Potatoes (2006)
That is unprecedented in the Meredith chronicles.นั่นไม่เคยมีมาก่อนในตำนานของเมเรดิธ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
With oil, some of us acquired unprecedented comforts.ด้วยน้ำมัน พวกเราบางคน ได้รับความสะดวกสบายแบบที่ำไม่เคยมีมาก่อน Home (2009)
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง Home (2009)
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้ 2012 (2009)
Then the Wolves' unprecedented losing streak, which every week brings me a new humiliation.จากนั้นหมาป่าจอมล่า/ คราวโชคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอให้มาสู่ผมทุกอาทิตย์/ ความอัปยศอดสูใหม่ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unprecedentedHe seized on the unprecedented opportunity.
unprecedentedLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
unprecedentedScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
unprecedentedThe Japanese economy was in an unprecedented boom at that time.
unprecedentedThe Tokyo stock market recorded an unprecedented loss.
unprecedentedThe unprecedented drought did severe damage to the wheat harvest.
unprecedentedWith the development of networks a huge and unprecedented volume of messages flies around the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นประวัติการณ์(adj) record-breaking, See also: unprecedented, without precedent in history, without parallel in history, more...than ever, Example: น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้รุนแรงมากเป็นประวัติการณ์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNPRECEDENTED AH0 N P R EH1 S IH0 D EH2 N T IH0 D
UNPRECEDENTEDLY AH0 N P R EH1 S AH0 D EH2 N T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprecedented (j) ˈʌnprˈɛsɪdɛntɪd (uh1 n p r e1 s i d e n t i d)
unprecedentedly (a) ˈʌnprˈɛsɪdɛntɪdliː (uh1 n p r e1 s i d e n t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前所未有[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, ] unprecedented #7,705 [Add to Longdo]
空前[kōng qián, ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, ] unprecedented #8,136 [Add to Longdo]
史无前例[shǐ wú qián lì, ㄕˇ ㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] unprecedented in history #19,556 [Add to Longdo]
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] unprecedented; never seen before #61,476 [Add to Longdo]
前所未有的[qián suǒ wèi yǒu de, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] unprecedented [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispiellos; noch nie dagewesen { adj } | beispielloser | am beispiellosestenunprecedented | more unprecedented | most unprecedented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異例[いれい, irei] (adj-na, n, adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) #9,754 [Add to Longdo]
空前[くうぜん, kuuzen] (n, adj-no) unprecedented; record-breaking; (P) [Add to Longdo]
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making [Add to Longdo]
神武以来[じんむいらい;じんむこのかた, jinmuirai ; jinmukonokata] (adj-no, n-adv, n-t) since the era of the Emperor Jinmu; (first ever) since the dawn of Japan's history; unprecedented [Add to Longdo]
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na, n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.) [Add to Longdo]
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n, adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]
破格[はかく, hakaku] (adj-na, n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P) [Add to Longdo]
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na, n) unheard-of; unprecedented [Add to Longdo]
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no, adj-na) unprecedented; unheard of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unprecedented \Un*prec"e*dent*ed\, a.
   Having no precedent or example; not preceded by a like case;
   not having the authority of prior example; novel; new;
   unexampled. -- {Un*prec"e*dent*ed*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unprecedented
   adj 1: having no precedent; novel; "an unprecedented expansion
       in population and industry" [ant: {precedented}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top