Search result for

fro

(192 entries)
(0.3467 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fro-, *fro*
English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fro    [ADV] เคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลัง, Syn. to and fro
fro    [ADV] เคลื่อนที่ไปที่นั่นที่นี่
Frog    [ADJ] ชาวฝรั่งเศส (คำแสลง), See also: เหมือนคนฝรั่งเศส
frog [N] กบ
frog [N] อาการเสียงแหบ (คำไม่เป็นทางการ)
frog [N] ห่วงถัก, See also: กระดุมห่วง, รังดุมเสื้อ
frog [N] เดือยใต้กีบเท้าของม้า
Frog    [SL] คนฝรั่งเศส
from    [PREP] จาก
frond    [N] ใบไม้ที่แยกออกเป็นส่วนเล็กๆหลายส่วนเช่น ใบเฟิร์น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Fromแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frondใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frondoseมีใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frons; foreheadหน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ brow ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
front -end geometryเรขาคณิตล้อหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front axleเพลาหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front benchที่นั่งแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front bencherสมาชิกสภาแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
front of the tongueลิ้นส่วนหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
front panelแผงหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frog cultureการเลี้ยงกบ [TU Subject Heading]
Frog Leg Positionขาถ่างจากกันแบบท่าขากบ [การแพทย์]
Frog Positionท่าคล้ายกบ [การแพทย์]
Frog Postureท่ากบ [การแพทย์]
Frog Testการทดสอบด้วยกบ [การแพทย์]
Frog-Belly Appearanceสีน้ำเงินขาวเหมือนสีท้องของกบ [การแพทย์]
Frog-Legท่าขากบ [การแพทย์]
Frogsกบ [TU Subject Heading]
Frohlich Odiposogenital Dystrophyสภาวะอ้วนเครื่องเพศเล็กในเด็กชายวัยรุ่น [การแพทย์]
Froin's Syndromeกลุ่มอาการของฟรอยน์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fro(โฟร) adv. จาก,ถอย. -Phr. (to and fro ไป ๆ มา ๆ)
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
froe(โฟร) n. ดูfrow
froebel(โฟร'เบล) n. นักปฏิรูปการศึกษาชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งระบบโรงเรียนอนุบาล., See also: Froebelian adj.
frog(ฟรอก) n. กบ,ชาวฝรั่งเศส
frog spawnจอกแหนแดง
frogeyen. โรคเชื้อราที่มีลักษณะเป็นจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ตามใบ., See also: frogeyed adj.
frogmann. มนุษย์กบ
frolic(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n. (การ) หยอกเย้า,เล่นหยอกเย้า,เล่นสนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน,รื่นเริง., See also: frolicker n.
frolic padn. สถานที่เต้นรำ,ไนท์คลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
fro(adv) ข้างหน้า,ไปทางโน้น
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
frog(n) กบ,เขียด
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
frolic(vi) เล่นสนุก,สนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,หยอกเย้า
frolicsome(adj) รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า,สนุกสนาน
from(pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย
front(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
front(vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frolicked (vt ) เล่นอย่างมีความสุข play happily (of children, young animals) ตัวอย่าง The puppies frolicked in the garden. Frolicked in the autumn mist in a land called Honallee. (from Puff, the magic dragon)
See also: S. play happily,
from ancient times. Many different versions of the history of Muaythai exist, but al (n vi vt modal verb adj adv conj name )
front-runner (n ) ตัวเก็ง
frontier post (n ) ที่ทำการพรมแดน
frost (n) แม่คะนิ้ง (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ)
frostily[ฟรอสทิลี] (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากความรู้สึกเหมือนติดกับดัก Emotions (2017)
I'm going to start living here from now on.ต่อไปนี้ฉันจะอาศัยอยู่ที่นี่ Emotions (2017)
I'll keep supporting him from afar.ฉันจะคอยสนับสนุนเขาอยู่ไกล ๆ Emotions (2017)
From now on, as his biggest fanจากนี้ไป ในฐานะแฟนที่ชื่นชอบ ผลงานเขามากที่สุด Emotions (2017)
It was you who unlocked the front door that day.คุณเองสินะ ที่ปลดล็อกประตูบ้านวันนั้น Confrontation (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.(สึกาโมโตะ ฮิโตมิ 26 ปี) พวกเธอได้รับจดหมายเชิญไม่รู้ที่มา ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านผม Confrontation (2017)
Okay, now for an announcement from Mr. Hanaki.เอาล่ะครับ ต่อไปเป็น ประกาศจากคุณฮานากิ Disbanded (2017)
From the ladies.จากสาว ๆ Ready (2017)
They gathered there after receiving invitations from an unknown source.(สึกาโมโตะ ฮิโตมิ 26 ปี) พวกเธอได้รับจดหมายเชิญไม่รู้ที่มา ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านผม (สึซึมุระ มิโดริ อายุ 17 ปี) Emotions (2017)
From now on, forever and ever,จากนี้ และตลอดไป Confrontation (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.พวกเธอได้รับจดหมายเชิญไม่รู้ที่มา (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านผม Ready (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fro1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
fro80% of all English words come from other languages.
froA 10% tax will be withheld from the payment to you.
froA bad cold has kept me from studying this week.
froA bad cold prevented her from attending the class.
froA beautiful woman was seated one row in front of me.
froA big animal ran away from the zoo.
froA big rock stuck out from the bank into the river.
froAbility to talk distinguishes human beings from animals.
froA book dropped from the shelf.
froAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
froAbout how much would a taxi be from here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากนี้    [ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
แต่ไหนแต่ไร [ADV] from time inmemorial, Syn. นานมาแล้ว, เป็นมานาน, แต่ครั้งไหนครั้งไร, Example: เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร
ตชด. [N] frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
หน้าหนึ่ง    [N] front page
นับแต่นี้ไป    [ADV] from now on, Syn. ต่อแต่นี้ไป
แต่อ้อนแต่ออก [ADV] since birth, See also: from the first day in the world, Example: ยายเลี้ยงเขาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
คราวหลัง    [ADV] next time, See also: from now on, from now then, from this time on, Syn. คราวหน้าคราวหลัง, Example: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้, Thai definition: โอกาสครั้งต่อไป
นับตั้งแต่    [CONJ] from, See also: since, ever since, Example: ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่ในป้ายของเราไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ปิดตลาดประจำวัน
ล้อหน้า    [N] front wheel, Example: ล้อหน้าจักรยานชนก้อนหินแล้วส่ายไปข้างทาง, Count unit: ล้อ
สมรภูมิ    [N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk …) EN: quote from …   
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān mā yan kan) EN: confront the witnesses   
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner

CMU English Pronouncing Dictionary
FRO    F R OW1
FROM    F R AH1 M
FROM    F ER0 M
FROH    F R OW1
FROG    F R AA1 G
FROLO    F R OW1 L OW0
FROHN    F R AA1 N
FROIO    F R OW1 IY0 OW0
FROCK    F R AA1 K
FROGS    F R AA1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fro    (a) (f r ou1)
frog    (n) (f r o1 g)
from    (in) (f r o m)
Frome    (n) (f r uu1 m)
frock    (n) (f r o1 k)
frogs    (n) (f r o1 g z)
frond    (n) (f r o1 n d)
front    (v) (f r uh1 n t)
frost    (v) (f r o1 s t)
froth    (v) (f r o1 th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frohe Ostern!สุขสันต์วันอีสเตอร์
Frosch(n) |der, pl. Frösche| กบ
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln [Add to Longdo]
Frobenius-Norm {f} [math.]Frobenius norm [Add to Longdo]
Frohnatur {f}cheerful person [Add to Longdo]
Frohsinn {m}; Fröhlichkeit {f}; Heiterkeit {f}mirth [Add to Longdo]
Fron {f}; Frongut {n}soccage [Add to Longdo]
Fron {f}; Fronarbeit {f}drudgery [Add to Longdo]
Fronleichnam {m}Corpus Christi [Add to Longdo]
Frondienst {m}compulsory labour [Add to Longdo]
Front {f}; Vorderseite {f} | Fronten {pl}; Vorderseiten {pl} | eine geschlossene Front bildenfront; front-side | fronts | to form a united front [Add to Longdo]
Front {f} [mil.]front [Add to Longdo]
Frontalangriff {m}frontal attack [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel [Add to Longdo]
Frontispiz {n} (Titelbild eines Buches)frontispiece [Add to Longdo]
Frontlader {m}front-loader [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
froid(e)(adj) หนาว, เย็น, See also: A. chaud(e),
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fromage[fromage] (n ) เนย

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline [Add to Longdo]
世世[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] from age to age [Add to Longdo]
仗义[zhàng yì, ㄓㄤˋ ㄧˋ, / ] from a sense of justice; for the sake of loyalty [Add to Longdo]
元元本本[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, ] from start to finish [Add to Longdo]
全轮[quán lún, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] front wheel [Add to Longdo]
全轮驱动[quán lún qū dòng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, / ] front wheel drive [Add to Longdo]
冰蛋[bīng dàn, ㄅㄧㄥ ㄉㄢˋ, ] frozen eggs [Add to Longdo]
冻土[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] frozen earth; permafrost; tundra [Add to Longdo]
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] frostbite; chilblain [Add to Longdo]
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, ] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from [Add to Longdo]
フロントエンド[ふろんとえんど, furontoendo] front-end (processor), FEP [Add to Longdo]
フロントエンドプロセッサ[ふろんとえんどぷろせっさ, furontoendopurosessa] FEP, front-end processor [Add to Longdo]
フロントエンド処理[フロントエンドしょり, furontoendo shori] front-end processing [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前向き[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
前置プロセッサ[ぜんちぷろせっさ, zenchipurosessa] front end processor [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
楽しい[たのしい, tanoshii] froh, erfreulich [Add to Longdo]
正面[しょうめん, shoumen] Front, Vorderseite [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
賦役[ふえき, fueki] Frondienst, Fronarbeit [Add to Longdo]
[しも, shimo] Frost, Rauhreif [Add to Longdo]
霜害[そうがい, sougai] Frostschaeden [Add to Longdo]
霜焼け[しもやけ, shimoyake] Frostbeule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fro \Fro\ (fr[=o]), adv. [OE. fra, fro, adv. & prep., Icel.
   fr[=a], akin to Dan. fra from, E. from. See {From}.]
   From; away; back or backward; -- now used only in opposition
   to the word to, in the phrase to and fro, that is, to and
   from. See {To and fro} under {To}. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fro \Fro\, prep.
   From. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top