ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tor

T AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tor-, *tor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
torque wrench(n) ประแจวัดแรงบิด

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n) Precaution, See also: R. 予防

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
bookstore(n) ร้านหนังสือ
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
public sector(n) ภาครัฐบาล
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, See also: conspiracy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tor(suf) ผู้ซึ่ง
tor(n) หินบนยอดเขา
tore(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ tear
torn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ tear
tort(n) การละเมิด, See also: การล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่น
Tory(n) สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม
torch(n) คบไฟ, See also: ไต้, Syn. light, flare
torch(n) ไฟฉาย, Syn. flashlight
torch(n) สิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ
torch(vt) วางเพลิง, See also: เผา, จุดไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tor(ทอร์) n. ยอดหินของภูเขา
torch(ทอร์ชฺ) n. ไต้,คบไฟ,คบเพลิง,ไฟฉาย, -Phr. (carry the torch for รักกับ)
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง
toreador(ทอร์'รีอะดอร์) n. คนสู้วัว
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble, afflict, pain, affliction
tormenter(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
torn(ทอร์น) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ tear
tornado(ทอร์เน'โด) n. พายุหมุน., See also: tornadic adj. pl. tornadoes, tornados
torpedo(ทอร์พี'โด) n. ลูกตอร์ปิโด,องครักษ์,มือมีด,ผู้รับจ้างฆ่าคน vt. โจมตีหรือทำลายด้วยตอร์ปิโด pl. torpedoes

English-Thai: Nontri Dictionary
torch(n) ไต้,คบเพลิง,ไฟฉาย,คบไฟ
torchlight(n) แสงไฟฉาย,แสงไต้,แสงคบเพลิง
tore(vt pt ของ) tear
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
torment(vt) ทรมาน,ทุกข์ระทม,เจ็บปวด
tormentor(n) ผู้ทรมาน,ตัวมาร,เครื่องทรมาน
torn(vt pp ของ) tear
tornado(n) ลมสลาตัน,พายุหมุนทอร์นาโด
torpedo(n) ลูกตอร์ปิโด,ทุ่นระเบิดใต้น้ำ
torpedo(vt) ยิงตอร์ปิโด,โจมตีด้วยตอร์ปิโด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tor; roche moutonnéeหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
toranaประตูโดรณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
torch angleมุมหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tormen; pain, colicky; torminaอาการปวดเฉียบ [มีความหมายเหมือนกับ colic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tormina; pain, colicky; tormenอาการปวดเฉียบ [มีความหมายเหมือนกับ colic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torminal-ปวดเฉียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torn surfaceผิวฉีก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
toroseคอดเป็นระยะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
torose; torous๑. บวมโป่ง๒. -รูปคล้ายห่วงยาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torous; torose๑. บวมโป่ง๒. -รูปคล้ายห่วงยาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tornadoพายุทอร์เนโด หรือ ลมงวง [อุตุนิยมวิทยา]
tornadoพายุทอร์เนโด, พายุที่เกิดจากการหมุนเวียนของอากาศภายใต้เมฆ มีลักษณะคล้ายงวงช้างยื่นปลายงวงลงมาจากฐานเมฆ ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 160-480 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นพายุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เกิดมากในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tornadoeทอร์นาโด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
torqueทอร์ก, ปริมาณที่ทำให้เกิดการหมุนของวัตถุอันเนื่องมาจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวล ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ โดยทิศทางของทอร์กจะพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบการหมุนเมื่อวัตถุหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา และทิศทางของทอร์ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Torquemetersเครื่องวัดแรงบิด [TU Subject Heading]
Torrential rainฝนหนักมากที่สุด เสมือนฟ้ารั่ว [อุตุนิยมวิทยา]
Tort liability of banksความรับผิดฐานละเมิดของธนาคาร [TU Subject Heading]
Tort liability of corporationsความรับผิดฐานละเมิดขององค์การ [TU Subject Heading]
Tortsละเมิด [TU Subject Heading]
tortuous flowtortuous flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tortillaแผ่นแป้งตอติญ่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He or she is using TOR to encrypt their TCP streams and cover their tracks, but I've been following the gaps between incoming and outgoing packets and they're narrowing.พวกเขาใช้ รหัส TOR ในข้อมูล และมันครอบคลุมช่องสื่อสาร แต่ช่องว่างให้ฉันรับได้ ระหว่าง ข้อมูลที่รับเข้า และส่งออกไป Fast Times (2012)
♪ Gotta question tor you better answer now, yeah# มีคำถามจากคุณ มีคำตอบดีกว่าแน่ เย่ This Is the End (2013)
You know I meant that for you, not tor me.คุณจะรู้ว่าฉันหมายถึงว่าคุณไม่ สำหรับฉัน Creed (2015)
My parents gave me to the Kirin Tor when I was six years old.พ่อแม่ยกข้าให้คิรินธอร์ตอนอายุหกขวบ Warcraft (2016)
An entity from a time before the Kirin Tor existed.สิ่งที่มีมาแต่อดีตกาลก่อนจะเกิดคิรินธอร์ Warcraft (2016)
I know you see what the Kirin Tor cannot.ข้ารู้ว่าเจ้ามองเห็นสิ่งที่คิรินธอร์ไม่สามารถเห็น Warcraft (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
torA hare raced with a tortoise.
torAnd, they've already torn up the garden.
torAs daylight is torn.
torDown came the rain in torrents.
torDown come the rain in torrents.
torEngland was once torn by civil war.
torEverybody calls the small cat Tora.
torFather was tormented by my silly question.
torHe angrily tore up the letter from her.
torHe had no sooner got the letter than tore it in two.
torHe is a constant torment to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำตัว(n) torso, See also: trunk, body, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
เต่า(n) turtle, See also: tortoise, terrapin, Example: ฉันเห็นเต่าตัวเบ้อเร้อเดินเชื่องช้าอยูกลางถนน กลัวว่ารถจะชนมัน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Chelonia ตัวมีกระดองหุ้ม มีหลายชนิดและหลายวงศ์
กูรมะ(n) turtle, See also: tortoise, Syn. เต่า, Notes: (สันสกฤต)
ขี้ไต้(n) torch, Example: ถ้าจะใช้เตาถ่านเราต้องไปหาเศษฟืนกับขี้ไต้สำหรับจุดนำไฟ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชื่อเชื้อเพลิงทำจากไม้ผุดลุกน้ำมันยาง ห่อด้วยใบไม้
ขาด(v) torn, See also: worn out, be ragged, Syn. ฉีกขาด, Example: เสื้อเขาขาดเป็นริ้วๆ เพราะโดนคนร้ายเอามีดฟัน, Thai Definition: แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรือ ฉีก เป็นต้น
ขาดวิ่น(v) be ragged, See also: torn, Syn. ขาด, ขาดลุ่ย, Example: เธอฉีกเสื้อเขาขาดวิ่นหมด เพราะโมโหที่เขาไปมีเมียน้อย, Thai Definition: ฉีกขาดเป็นริ้วหรือลุ่ยออกกะรุ่งกะริ่งไม่เหลือชิ้นดี
เงี้ยว(adj) crooked, See also: tortuous, bent, curved, Syn. คด, งอ, Ant. ตรง, Example: เขาเป็นคนที่พูดจางอเงี้ยวไปมากว่าจะเข้าใจได้ต้องอธิบายเสียหลายครั้ง
พับผ้า(n) zigzag, See also: tortuous highway, Syn. ทางพับผ้า, Example: ใครๆ ก็รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปคดเคี้ยวเป็นทางพับผ้า ต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมาก, Thai Definition: ลักษณะของทางที่พับไปพับมา
มัดเชื้อเพลิง(n) torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
มัดเชื้อเพลิง(n) torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[aiyakān sūngsut] (n, exp) EN: Attorney-General
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[ājān phisēt] (n, exp) EN: special instructor
อาจารย์ผู้บรรยาย[ājān phūbānyāi] (n, exp) EN: lecturer ; instructor
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาการเคล็ด[ākān khlet] (v) EN: be sprained  FR: se faire une entorse
อาการคอบิด[ākān khø bit] (n, exp) EN: torticollis  FR: torticolis [m]
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[aksønsāt dutsadibandit] (n, exp) EN: Doctor of Arts; D.A
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOR T AO1 R
TORR T AO1 R
TORO T AO1 R OW0
TORU T AO1 R UW0
TORE T AO1 R
TORY T AO1 R IY0
TORT T AO1 R T
TORI T AO1 R IY0
TORN T AO1 R N
TORP T AO1 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tor (n) tˈɔːr (t oo1 r)
Tory (n) tˈɔːriː (t oo1 r ii)
tore (v) tˈɔːr (t oo1 r)
torn (v) tˈɔːn (t oo1 n)
tors (n) tˈɔːz (t oo1 z)
tort (n) tˈɔːt (t oo1 t)
torch (n) tˈɔːtʃ (t oo1 ch)
torso (n) tˈɔːsou (t oo1 s ou)
torts (n) tˈɔːts (t oo1 t s)
Torbay (n) tˌɔːbˈɛɪ (t oo2 b ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴雨[bào yǔ, ㄅㄠˋ ㄩˇ, ] torrential rain; rainstorm, #6,980 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, / ] tortoise; turtle, #7,577 [Add to Longdo]
火炬[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]
乌龟[wū guī, ㄨ ㄍㄨㄟ, / ] tortoise; cuckold, #15,490 [Add to Longdo]
都灵[Dū líng, ㄉㄨ ㄌㄧㄥˊ, / ] Torino; Turin (Italy), #16,139 [Add to Longdo]
扭矩[niǔ jǔ, ㄋㄧㄡˇ ㄐㄩˇ, ] torque; turning force, #20,950 [Add to Longdo]
鱼雷[yú léi, ㄩˊ ㄌㄟˊ, / ] torpedo, #21,694 [Add to Longdo]
多伦多[Duō lún duō, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ, / ] Toronto, capital of Ontario, Canada, #23,020 [Add to Longdo]
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, / ] tornado; hurricane; twister; cyclone, #25,666 [Add to Longdo]
王八[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, ] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 王八蛋, #27,221 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とり, tori] (n) นก
取り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก
取り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
取分け[とりわけ, toriwake] (n, adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, Syn.

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: ขจัดออก  EN: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: กำจัดออกไป  EN: to take away
取れる[とれる, toreru] TH: หลุดออกมา  EN: to come off
取れる[とれる, toreru] TH: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] TH: เอามาได้  EN: to be obtained
取れる[とれる, toreru] TH: ตีความ
撮る[とる, toru] TH: ถ่ายรูป  EN: take a picture
取り組む[とりくむ, torikumu] TH: แก้ไข(ปัญหา)
取り組む[とりくむ, torikumu] TH: เข้าคู่กัน
取り巻く[とりまく, torimaku] TH: วนเวียน  EN: to surround

German-Thai: Longdo Dictionary
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม, Syn. Lüfter
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
torah(n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว, See also: The Old Testament, Syn. Pentateuch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tor {n}; Pforte {f}; Sperre {f}; Schranke {f}; Bahnschranke {f} | Tore {pl}gate | gates [Add to Longdo]
Tor {n} [sport]goal [Add to Longdo]
Torbogen {m} [arch.]arch; archway [Add to Longdo]
Torero {m}; Stierkämpfer {m}torero [Add to Longdo]
Torf {m}peat [Add to Longdo]
Torfboden {m}peat soil [Add to Longdo]
Torfmoor {n}peat bog [Add to Longdo]
Torfmoor {n} | Torfmoore {pl}peatbog | peatbogs [Add to Longdo]
Torfmoos {n}peat-bog [Add to Longdo]
Torfmull {n}peat dust [Add to Longdo]
Torfmull {n}sphagnum [Add to Longdo]
Torfstich {m}peat-ditch [Add to Longdo]
Torheit {f} | Torheiten {pl}folly | follies [Add to Longdo]
Torheit {f}foolishness [Add to Longdo]
Torjäger {m}; Torjägerin {f} [sport]goal scorer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quatorze(numéro) สิบสี่, 14

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
取り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
取り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tor \Tor\, n. [AS. torr; cf. Gael. torr. Cf. {Tower}.]
   [1913 Webster]
   1. A tower; a turret. [R.] --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. High-pointed hill; a rocky pinnacle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       A rolling range of dreary moors, unbroken by tor or
       tree.                 --C. Kingsley.
    [1913 Webster] Torace

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tor
   n 1: a prominent rock or pile of rocks on a hill
   2: a high rocky hill

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tor /toːr/ 
  gate

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tor /tɔr/
  1. beetle
  2. beetle
  3. transistor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top