ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coordinator

K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T ER0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coordinator-, *coordinator*
English-Thai: Longdo Dictionary
coordinator(n) ผู้ประสานงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinatorsผู้ประสานงาน [การแพทย์]
Coordinators Meetingการประชุมประเทศผู้ประสานงาน (เอเชีย-ยุโรป : ASEM) [การทูต]
Coordinators, Serviceผู้ประสานงานด้านบริการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a talent coordinator here and I want to find out who it is.ผมอยากรู้ว่า แมวมองคนนี้เป็นใคร Punchline (1988)
Countryside's full of games-development people, project coordinators little factories.ชนบทเต็มไปด้วยนักพัฒนาเกม ผู้ประสานงานโครงการ ในโรงงานเล็กๆ eXistenZ (1999)
JSS Coordinator KandiJSS Coordinator Kandi Episode #1.41 (2006)
JSS Coordinator KandiJSS Coordinator Kandi Episode #1.42 (2006)
JSS Coordinator KandiJSS Coordinator Kandi Episode #1.43 (2006)
I need a coordinator to help organize the volunteers and you got nice guy instincts, I could use that.อยากให้นายคอยประสานงาน กับองค์กรอาสาสมัคร นายมีมนุษยสัมพันธ์ดี น่าจะเป็นประโยชน์ Chapter One 'Genesis' (2006)
JSS Coordinator KandiJSS Coordinator Kandi The Book of the Three Hans (2006)
Coordinator serenityCoordinator SeReNiTy If in Love... Like Them (2007)
West Coast Market Coordinator of the Floor Wax Division.ผู้ประสานงานตลาดฝั่งตะวันตก ของแผนกครีมขัดเงา Duplicity (2009)
I'm prom coordinator and I was not consulted.ฉันเป็นผู้ประสานงานพรอมและฉันไม่รับพิจารณา Prom Queen (2011)
It seems many of you have some misguided ideas about kidney donation, so I have invited Craig Lynwood, transplant coordinator at Fairview Memorial to dispel some of those myths.เหมือนว่าพวกเธอหลายคนยังเข้าใจอะไรผิดๆอยู่ กับการบริจาคไต ฉันจึงได้เชิญคุณ เคร็ก ลินด์วู้ด ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกถ่ายอวัยวะจากแฟร์วิวเมโมเรียล Searching (2011)
We are your educational coordinators here at verd agra.เราเป็นผู้ประสานงานด้านการศึกษาที่นี่ ที่เวิร์ด อากร้าครับ The Hot Potato Job (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coordinatorThis is the first time I've worked as a coordinator, so I may not have the hang of it yet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประสานงาน[N] coordinator, See also: coordinate, Syn. คนประสานงาน, Example: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-ngān) EN: coordinator   FR: coordinateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COORDINATOR K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T ER0
COORDINATORS K OW0 AO1 R D AH0 N EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coordinator (n) kˈouˈɔːdɪnɛɪtər (k ou1 oo1 d i n ei t @ r)
coordinators (n) kˈouˈɔːdɪnɛɪtəz (k ou1 oo1 d i n ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协调员[xié tiáo yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄢˊ, / 調] coordinator, #53,790 [Add to Longdo]
协调人[xié tiáo rén, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] coordinator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P) [Add to Longdo]
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator [Add to Longdo]
コーディネーター[, ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P) [Add to Longdo]
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator [Add to Longdo]
コミット調整担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator [Add to Longdo]
ファッションコーディネーター[, fasshonko-deine-ta-] (n) fashion coordinator [Add to Longdo]
移植コーディネーター[いしょくコーディネーター, ishoku ko-deine-ta-] (n) transplant coordinator [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coordinator
      n 1: someone whose task is to see that work goes harmoniously

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top