ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torte

T AO1 R T   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torte-, *torte*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want dacquoise. I want tortes filled with rhubarb compote.ว่าฉันไม่อยากได้เค้กแด้กคอยซ์ ฉันอยากได้เค้กสอดไส้ผลไม้ในน้ำเชื่อม The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed   
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
หงิก[v.] (ngik) EN: be crinkled ; be bent ; be distorted ; be crooked   
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled   FR: frisé ; bouclé
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference   FR: légèrement différent
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksana) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted   

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTE T AO1 R T

German-Thai: Longdo Dictionary
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torte {f} | Torten {pl}fancy cake | fancy cakes [Add to Longdo]
Torte {f} | Torten {pl}pie | pies [Add to Longdo]
Torte {f} | Torten {pl}tart | tarts [Add to Longdo]
Tortellini {pl} [cook.]tortellini [Add to Longdo]
Tortenboden {m} [cook.]flan case; flan base; baked pastry case [Add to Longdo]
Tortenfüllung {f}mincemeat [Add to Longdo]
Tortenguss {m} [cook.]glaze; cake glaze [Add to Longdo]
Tortenheber {m}cake shovel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トルテ[, torute] (n) torte (ger [Add to Longdo]
トルテッリーニ[, toruterri-ni] (n) tortellini [Add to Longdo]
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped [Add to Longdo]
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P) [Add to Longdo]
捩じ曲がる;ねじ曲がる[ねじまがる, nejimagaru] (v5r) (See 捩じ曲げる) to be twisted; to be wrapped; to be distorted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torte
   n 1: rich cake usually covered with cream and fruit or nuts;
      originated in Austria

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Torte /tɔrtə/ 
  fancy cake; pie; tart

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top