ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำรอก

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำรอก-, *สำรอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรอก[V] vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำรอกก. ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก เช่น สำรอกอาหาร
สำรอกทำให้สิ่งที่ติดอยู่กับผิวหลุดออกมา เช่น สำรอกทอง สำรอกสี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleachสำรอก;ตัวยาฟอกขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great. Inside of you is a fashion model waiting to throw up.เจ๋งเป้ง ในตัวนายมีความเป็นซูเปอร์โมเดลแฝงอยู่ รอให้นายสำรอกมันออกมานะ Robots (2005)
They turn your insides out. You wanna run home and scrub yourself.เห็นแล้วอยากจะสำรอก อยากจะวิ่ง กลับบ้านไปขัดตัวซะเดี๋ยวนั้น Robots (2005)
it looks like flipper threw up.ดูเหมือนกะที่อะไรอฟลิปเปอร์(ปลาโลมาจากหนังเรื่องนี้)สำรอกออกมาก Aqua (2005)
Ditch the Bible thumper.กลัวสำรอกออกมาเป็นไบเบิล The Haunting of Molly Hartley (2008)
Every owl yarps up pellets.ฮูกทุกตัวจะมีการสำรอกเศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Such a big night for this tree. First branching, first pellet.นี่คือคืนสำคัญของบ้านนี้เลยนะ หัดโผครั้งแรก สำรอกครั้งแรก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And welcome to the Pelletorium.และขอต้อนรับเข้าสู่ หุบเขาสำรอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Pure Ones won't be too happy if you don't let us get to the Pelletorium.รู้ไหมพวกเพียววันส์จะไม่พอใจ ถ้าท่านไม่ให้เรากลับไปหุบเขาสำรอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Who have you been talking to? - Never you mind.ดูเวลาที่คุณสำรอกคำพวกนี้ ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติสิ The King's Speech (2010)
I'd like a seven-day course of penicillin some syrup of ipecac to induce vomiting and a mint.ยาน้ำไอเพแค็คเพื่อเร่งการสำรอกกับมินท์ ฉันไม่เข้าใจ The Engagement Reaction (2011)
And when they was in his belly, they soaked up his magic, and then he puked them up, and the next full moon, they turned.และเมื่อพวกเขาอยู่ในท้องของเสือดำ พวกเขาก็ร่ายเวทย์มนต์ แล้วเสือดำก็สำรอกพวกเขาออกมา เมื่อจันทร์เต็มดวงมาถึงพวกเขาก็แปลงร่าง If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Flop sweat and nervous indigestion.เหงือไหล่ท่วม เเถมยังสำรอกออกมาอีก คงจะประหม่าน่าดู Coquilles (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gag[VI] คลื่นเหียน, See also: สำรอก, คลื่นไส้อาเจียน
regurgitate[VT] อาเจียน, See also: สำรอกอาหาร, ขย้อนอาหารออกมา, Syn. disgorge, vomit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cud(คัด) n. ส่วนของอาหารจากกระเพาะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสำรอกออกมาเคี้ยวอีก,เส้นยาสูบที่ใช้เคี้ยว -Id. (chew the cud ครุ่นคิด)
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
regorge(รีกอร์จ') vt. สำรอกออกมา,อาเจียน,กลืนเข้าไปอีก,vi. ไหลกลับอีก,วนกลับ,ทะลักออก
spew(สพิว) vt.,vi.,n. (สิ่งที่) อาเจียน,สำรอก,พ่น,คาย, Syn. spue,issue,come forth,emerge
vomit(วอม'มิท) n. การอาเจียน,สิ่งที่อาเจียนออกมา,สิ่งที่พ่นออกมา. vi.,vt. อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น., See also: vomitive adj. vomitous adj. vomiter,n., Syn. throw up,retch,erupt

English-Thai: Nontri Dictionary
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น
spew(vi) คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
vomit(vi) อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่นออกมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top