ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upper house

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upper house-, *upper house*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upper house[N] สภาสูง, Syn. upper chamber

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upper house; upper chamberสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upper houseThe budget passed the Upper House.
upper houseThe old guard was nearly voted out of the Upper House.
upper houseThe Upper House seems bent on defeating any reform bills.
upper houseUnlike Great Britain, the Upper House in the United States is an elected body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิสภา[N] Senate, See also: upper house, Syn. สภาสูง, Example: นายเชาวน์ได้รับการเสนอชื่อจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, Thai definition: สภาที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
สภาสูง[N] Upper House, See also: House of Elders, Senate, House of Lords, Syn. สภาขุนนาง, วุฒิสภา, Ant. สภาสามัญ, สภาล่าง, Example: รัฐธรรมนูญบางฉบับกำหนดให้สมาชิกของสภาสูงมาจากการเลือกตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament)   FR: sénat [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, ] upper house; senate; senior statesmen's assembly, #83,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate [Add to Longdo]
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house) [Add to Longdo]
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P) [Add to Longdo]
上院議員[じょういんぎいん, jouingiin] (n,adj-no) senator; member of the upper house [Add to Longdo]
問責決議[もんせきけつぎ, monsekiketsugi] (n) (decision to) censure (as issued by the upper house of parliament) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top