ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภาสูง

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาสูง-, *สภาสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาสูง[N] Upper House, See also: House of Elders, Senate, House of Lords, Syn. สภาขุนนาง, วุฒิสภา, Ant. สภาสามัญ, สภาล่าง, Example: รัฐธรรมนูญบางฉบับกำหนดให้สมาชิกของสภาสูงมาจากการเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chamber, second; chamber, upperสภาสูง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chamber, upper; chamber, secondสภาสูง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
house, upperสภาสูง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper house; upper chamberสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper chamber; upper houseสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
second chamberสภาสูง [ดู upper chamber และ upper house] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Upper chambersสภาสูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A moment ago, at 11:30 PM, the U.S. Senate Investigating Committee, announced its findings regarding the Korean virus incident.เมื่อเวลา 11.30 ที่ผ่านมา สภาสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอบสวนคณะกรรมการ ในการเปิดเผยผลการวินิจฉัยจากเหตุการณ์ไวรัสในเกาหลี The Host (2006)
I will go to the Hutts and convince them of Anakin's innocence as a representative of the Senate, of course.ข้าจะไปหาพวกฮัตต์และเกลี้ยกล่อม ให้เชื่อว่าอนาคินบริสุทธิ์ และแน่นอน ในฐานะที่ข้าเป็นตัวแทนสภาสูง Star Wars: The Clone Wars (2008)
Greetings, Ziro. I am Senator Amidala of the Galactic Congress.สวัสดีซีโร่ ข้าคือวุฒิสมาชิกอมิดาลา แห่งสภาสูงกาแลกติก Star Wars: The Clone Wars (2008)
I will have someone in the Senate cover it up.ข้าจะจัดการให้คนในสภาสูงปกปิดเรื่องนี้ให้เรา Star Wars: The Clone Wars (2008)
I have powerful friends in the Senate.ข้ามีเพื่อนที่มีอิทธิพลอญู่ในสภาสูง Star Wars: The Clone Wars (2008)
I am Senator Amidala of the Galactic Congress.ข้าคือวุฒิสมาชิกอมิดาล่า แห่งสภาสูงกาแลกติก Star Wars: The Clone Wars (2008)
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
This strike force has been commisioned by the Senate to hunt down the enemy's new battleship.กองบินจู่โจมนี้ได้รับมอบภารกิจมาจากสภาสูง ในการทำลายยานรบลำใหม่ของพวกแบ่งแยก Shadow of Malevolence (2008)
Cooperate, Grievous, and perhaps the senate will be merciful.ทำตามที่สั่งซะ นายพล บางที สภาสูงอาจจะใจอ่อนเมตตาให้ Lair of Grievous (2008)
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง Bombad Jedi (2008)
Senate commandos?คอมมานโดของสภาสูงรึ? Cloak of Darkness (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second chamber[N] สภาสูง, See also: วุฒิสภา, Syn. upperhouse
senate[N] วุฒิสภา, See also: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน, สภาบริหารมหาวิทยาลัย, Syn. council, assembly
upper chamber[N] สภาสูง, Syn. upper house
upper house[N] สภาสูง, Syn. upper chamber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
house of lordsสภาสูง,สภาขุนนาง
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง,สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.
senatorial(เซนนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับสภาสูง,เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภา
upper(อัพ'เพอะ) adj. เหนือกว่า,สูงกว่า,ยุคหลังเก่า. n. ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป,ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ,สภาสูง,ผ้ารัดขา,ฟันบน,สิ่งกระตุ้น,สายคาดเอว,เข็มขัด
upper chambern. สภาสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top