ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภาล่าง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาล่าง-, *สภาล่าง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lower houseสภาล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
house, lowerสภาล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาล่าง[n. exp.] (saphā lāng) EN: House of Commons   FR: Chambre basse [f] ; Chambre des députés [m] ; Chambre [f] ; Chambre des communes [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lower house[N] สภาล่างของรัฐสภา (House of commonsz)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top