ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วุฒิสภา

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุฒิสภา-, *วุฒิสภา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิสภา[N] Senate, See also: upper house, Syn. สภาสูง, Example: นายเชาวน์ได้รับการเสนอชื่อจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, Thai definition: สภาที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วุฒิสภาน. สภานิติบัญญัติสภาหนึ่ง อาจประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งและเลือกตั้งผสมกัน มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Senateวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great idea. Maybe we can get him elected senator.ความคิดที่ดี บางทีเราอาจจะได้รับเขาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 12 Angry Men (1957)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)
A couple of congressmen, those two are judges.บางคนจาก วุฒิสภา, สองคนนั่นเป็นผู้พิพากษา . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Where's my car?[แก้ไข-วุฒิสภาปาร์คซังฮุน คืนในไนท์คลับไม่เป็นเรื่องจริง] ฮืมมม กาแฟนี่รสชาติเริ่ดมาก Hero (1992)
You weren't in your car... ] [แก้ไข-วุฒิสภาปาร์คซังฮุน คืนในไนท์คลับไม่เป็นเรื่องจริง] Hero (1992)
My daughter needs medical attention.เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับวุฒิสภาของเราได้ไงกันนะ Hero (1992)
And you won't wake him up and make him crazy.[แก้ไข-วุฒิสภาปาร์คซังฮุน คืนในไนท์คลับไม่เป็นเรื่องจริง] อะไรเนี่ย Hero (1992)
Looks like you live in here.นี่นายคิดว่ามันมีแค่คนสองคนที่เห็น วุฒิสภาปาร์ค โดดขึ้นโต๊ะรึไง Hero (1992)
Perhaps I could write to the State Senate and request funds from them.บางทีฉันอาจจะเขียนไปยังรัฐวุฒิสภาและขอเงินจากพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
In 1959, the State Senate finally clued into the fact they couldn't buy him off with just a $200 check.ในปี 1959 รัฐวุฒิสภา clued ที่สุดก็เข้าสู่ความเป็นจริง พวกเขาไม่สามารถซื้อเขาออกมีเพียง $ 200 ตรวจสอบ The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament)   FR: sénat [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second chamber[N] วุฒิสภา
second chamber[N] สภาสูง, See also: วุฒิสภา, Syn. upperhouse
senate[N] วุฒิสภา, See also: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน, สภาบริหารมหาวิทยาลัย, Syn. council, assembly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง,สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.
senatorial(เซนนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับสภาสูง,เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภา
toga(โท'กะ) n. เสื้อคลุมหลวมของประชาชนชาวโรมันสมัยโบราณ,เสื้อคลุม,ตำแหน่งวุฒิสภา., See also: togaed adj. pl. togas,togae

English-Thai: Nontri Dictionary
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rajya Sabha (n) วุฒิสภาของอินเดีย (ราชสภา)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) วุฒิสภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top