ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninterest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninterest-, *uninterest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uninterested(adj) ซึ่งไม่สนใจ, See also: วางเฉย, เฉยเมย, ไม่สนใจใยดี, Syn. bored, Ant. interested
uninteresting(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ, Syn. boring, Ant. intersting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, เบื่อหน่าย, ไม่มีความสนใจ
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninterestI told him of our plans, but he seemed uninterested.
uninterestLife as it is very uninteresting to him.
uninterestShe found the evening boring and uninteresting, in short, a waste of time.
uninterestSuch a lifestyle appears rather uninteresting to Americans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of
เหนื่อยหน่าย[neūay-nāi] (v) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of  FR: être fatigué de ; en avoir assez de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNINTERESTED AH0 N IH1 N T R AH0 S T AH0 D
UNINTERESTING AH0 N IH1 N T R AH0 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninterested (j) ˈʌnˈɪntrəstɪd (uh1 n i1 n t r @ s t i d)
uninteresting (j) ˈʌnˈɪntrəstɪŋ (uh1 n i1 n t r @ s t i ng)
uninterestingly (a) ˈʌnˈɪntrəstɪŋliː (uh1 n i1 n t r @ s t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless [Add to Longdo]
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
興味が薄い[きょうみがうすい, kyoumigausui] (exp, adj-i) (See 興味の薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味の薄い[きょうみのうすい, kyouminousui] (adj-i) (See 興味が薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t, adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top