ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำเจ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำเจ-, *จำเจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำเจ[ADV] repeatedly, See also: routinely, regularly, Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ, Example: ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
จำเจ[V] be monotonous, See also: be tedious, be repetitious and uninteresting, Syn. เนืองๆ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก, Ant. แปลกใหม่, Example: ชีวิตครูค่อนข้างจะจำเจมีผลทำให้ครูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีแรงผลักดัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำเจว. เนือง ๆ, บ่อย ๆ, ซํ้าซาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You remember my neighbor, Jayแม่จำเจย์ที่อยู่ข้างห้องได้มั้ย Saving Face (2004)
He'll recognise yours.เค้าก็จำเจ้าได้ March of the Penguins (2005)
Reason for separation/indifference Address/Mapo-guเหตุผลที่บอกเลิก/ จำเจ ที่อยู่ / มาโปกุ Sad Movie (2005)
Perhaps you remember a certain pirate named Jack Sparrow.เผื่อคุณจะจำเจ้าโจรสลัด ที่มีชื่อว่า แจ็ค สแพร์โรว์ ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Most people are idiots and choose sappy passwords.คนส่วนใหญ่ซื่อบื่อ ชอบเลือกพาสเวิร์ดจำเจ Big Momma's House 2 (2006)
Emily,you rember agent Todd?เอมิลี่ จำเจ้าหน้าที่ทอร์ดได้ไหม Memoriam (2008)
- Or something slightly less clich?- มีอะไรที่ไม่จำเจมั้ย The Ex-Files (2008)
Don't you wanna have some experience or something to shoot, other than just the beach, the pool, the beach, the pool?คุณไม่อยากได้ประสบการณ์เหรอ บางทีอาจจะได้ภาพสวยๆ ไม่จำเจ.. อย่างชายหาด สระว่ายน้ำ แล้วก็ชายหาด.. The Ruins (2008)
Boredom mostly.ความซ้ำซากจำเจน่ะค่ะ 500 Days of Summer (2009)
Remember agents whitman,price, and holiday and their families.จำเจ้าหน้าที่วิทแมน,ไพร์ซ ฮอลิเดย์ และครอบครัวของพวกเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You remember that redneck from the racetrack?เธอจำเจ้าเร้ดเน็คจากงานรถแข่งนั่นได้ป่าว The Final Destination (2009)
How about you take a bite of your sandwich and then you take--ว่าไง ที่รัก คุณจำเจสซี่ พิ้งแมนได้ไหม Down (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hack[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
humdrum[ADJ] น่าเบื่อ, See also: จำเจ, ซ้ำซาก
platitudinous[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, Syn. commonplace, trite, dull
repetitious[ADJ] ซ้ำๆ ซากๆ, See also: จำเจ
routine[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ, Syn. boring, humdrum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก,ความซ้ำซาก,ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก,จำเจ, See also: platitudinous ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top