ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ultimatum

AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ultimatum-, *ultimatum*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimatum(n) คำขาด, See also: คำสั่งสุดท้าย, คำเตือนครั้งสุดท้าย, Syn. command, behest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums, -ta) คำขาด, คำสุดท้าย, ข้อสรุป, หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final

English-Thai: Nontri Dictionary
ultimatum(n) คำขาด, ข้อสรุป, คำสุดท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultimatumคำขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimatum (L.)คำขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.มันก็ต้องเจอกับ การพิพากษาที่ เฉียบขาด และรวดเร็ว. V for Vendetta (2005)
And staying in an unhappy marriage... now is not the time or the place... staying in an unhappy marriage, a marriage that I've outgrown, a marriage full of ultimatums and numbness and resentment...และอยู่ ในขีวิตสมรสที่ไม่มีความสุข ตอนนี้ไม่ใช่เวลา หรือสถานที่-- ที่จะต้องจมอยู่กับชีวิตคู่ที่ผิดหวัง ชีวิตคู่ที่หนูนิสัยไม่ดี Holidaze (2009)
You guys were given an ultimatum that came straight from operations.พวกเธอได้รับคำขาดส่งตรงมาจากเบื้องบน Kill Jill (2010)
My ultimatum to the President, it's a bluff.การยื่นคำขาดต่อ ปธน... . เป็นการหลอก Face Off (2011)
My ultimatum to the President... it's a bluff.การยื่นคำขาดของชั้นกับแก่ประธานาธิบดี... เป็นการบลั๊พ (คำลวง) Face Off (2011)
Your ultimatum is itself a technical act of aggression.ข้อเสนอของเธอในทางเทคนิคแล้ว คือการกระทำที่ก้าวร้าว Geography of Global Conflict (2011)
This is my ultimatum before you lose your life.นี่เป็นวิธีเดียวที่จะละเว้นชีวิตท่านได้ The Princess' Man (2011)
This is my ultimatum before you lose your life.นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะไร้ชีวิต The Princess' Man (2011)
This is my ultimatum before you lose your life.นี่เป็นคำสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะไร้ชีวิต The Princess' Man (2011)
Correct me if I'm wrong, but Kali's ultimatum still stands.ถ้าฉันจำไม่ผิด คำเตือนของคาลียังคงมีอยู่ Alpha Pact (2013)
China has confirmed that its language experts have, tonight, delivered an ultimatum at the Shanghai site.ประเทศจีนได้รับการยืนยันว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของตนได้ในคืนนี้ ส่งคำขาดที่เว็บไซต์เซี่ยงไฮ้ Arrival (2016)
I would liken it to Muhammad's brazen ultimatum that Prithviraj either apostatize or fight.ฉันอยากเปรียบเทียบ ที่โมฮัมหมัดยื่นคำขาด ให้พริธวิราชเลือกว่าจะสละหรือจะสู้ Split (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขาด(n) ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai Definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขาด[khamkhāt] (n) EN: ultimatum ; final terms ; final demand  FR: ultimatum [ m ]
ยื่นคำขาด[yeūn khamkhāt] (v, exp) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word  FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ULTIMATUM AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M
ULTIMATUMS AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimatum (n) ˌʌltɪmˈɛɪtəm (uh2 l t i m ei1 t @ m)
ultimatums (n) ˌʌltɪmˈɛɪtəmz (uh2 l t i m ei1 t @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最后通牒[zuì hòu tōng dié, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ,     /    ] ultimatum #37,687 [Add to Longdo]
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ,      /     ] ultimatum (loan) #377,757 [Add to Longdo]
哀的美敦[āi dí měi dūn, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ,    ] ultimatum (loan) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ultimatum { n } | Ultimaten { pl }ultimatum | ultimata; ultimatums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後通告[さいごつうこく, saigotsuukoku] (n) final warning; ultimatum; last notice [Add to Longdo]
最後通牒[さいごつうちょう, saigotsuuchou] (n) ultimatum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimatum \Ul`ti*ma"tum\ ([u^]l`t[i^]*m[=a]"t[u^]m), n.; pl. E.
   {Ultimatums} ([u^]l`t[i^]*m[=a]"t[u^]mz), L. {Ultimata}. [NL.
   See {Ultimate}.]
   1. A final proposition, concession, or condition; especially,
    the final propositions, conditions, or terms, offered by
    either of the parties in a diplomatic negotiation; the
    most favorable terms that a negotiator can offer, the
    rejection of which usually puts an end to the hesitation.
    [1913 Webster]
 
   2. A final demand, the rejection of which may lead to a
    resort to force or other compelling action by the party
    presenting the ultimatum. In international diplomacy, an
    ultimatum may be used as by the demanding country as a
    signal to other countries that it gave the other country a
    seemingly reasonable opportunity to avoid a war; in this
    way, the demanding country may seek to avoid
    responsibility for starting a war.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ultimatum
   n 1: a final peremptory demand

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ultimatum /ultiːmaːtum/ 
  ultimatum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ultimatum /ɵltimatɵm/
  ultimatum

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top