ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำขาด

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำขาด-, *คำขาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขาด[N] ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำขาดน. คำบอกกล่าวอย่างเด็ดขาดครั้งที่สุดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีการผ่อนผัน เช่น ยื่นคำขาดให้ผู้เช่าออกไปจากบ้านเช่าภายใน ๓ วัน, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด เช่น เขายื่นคำขาดให้เธอปฏิบัติตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultimatum (L.)คำขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimatumคำขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. That's final.ไม่ นี่คือคำขาด Junior (1994)
My dad was so determined that sissy boy was going to kill something.พ่อของผมยื่นคำขาด ให้ผมซึ่งอ้อนแอ้นมากต้องไปฆ่าอะไรมาซักตัว Latter Days (2003)
That's my final word. Forget about it, guys.นี่เป็นคำขาด Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It's a notification.มันเป็นคำขาดFantastic Four (2005)
She's tapped out.พี่ฉันยื่นคำขาดมาแล้ว Bang, Bang, Your Debt (2007)
You're getting snipped, and that's final.คุณต้องทำหมัน นี่เป็นคำขาด Mirror, Mirror (2008)
You're in no position to issue ultimatums, Mr. Hodges.คุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะ ยื่นคำขาดได้, คุณฮอดจ์เจส Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
In this personal matter, I will make my own decision.ยื่นจดหมายคำขาดแก่รัฐบาลเยอรมัน The King's Speech (2010)
- I'm just sayingนั่นเหมือนยื่นคำขาดเลย Iwo Jima (2010)
You guys were given an ultimatum that came straight from operations.พวกเธอได้รับคำขาดส่งตรงมาจากเบื้องบน Kill Jill (2010)
Well, hey, that's categorical, Bobby. I... I...ดี เฮ้, นั่นคำขาด บ็อบบี้ ให้ฉันได้พูดออกมาเถอะ And Then There Were None (2011)
The cartel has given me its ultimatum, to which I've said no.พวกเม็กซิกันได้ยื่นคำขาดกับผม ซึ่งผมก็ได้บอกปฎิเสธไป Hermanos (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimatum[N] คำขาด, See also: คำสั่งสุดท้าย, คำเตือนครั้งสุดท้าย, Syn. command, behest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final

English-Thai: Nontri Dictionary
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top