ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indian summer

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indian summer-, *indian summer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Indian summer[N] ช่วงเวลาสงบและมีความสุขก่อนถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Indian summer[N] ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems our indian summer is set to last a little while longer...เหมือนกับว่าฤดูร้อนปีนี้จะยาวกว่าปีที่ผ่านมา.. Knowing (2009)
Do you all, by any chance, know what an Indian Summer is?คุณรู้มั้ยว่า อินเดียนซัมเมอร์ คืออะไร? One (2010)
So that's why they called the Indian Summer a gift from god.อินเดียนซัมเมอร์จึงเปรียบเหมือนกับของขวัญจากพระเจ้า One (2010)
This fall's Indian Summer has been accompanied by news of unprecedented amounts of rain.ช่วงอินเดียนซัมเมอร์ในฟดูใบไม้ร่วงนี้ มาพร้อมกับข่าวของปริมาณฝนที่ไม่เคยมีมาก่อน One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indian summerIndian summers run into October.

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンサマー[, indeiansama-] (n) Indian summer [Add to Longdo]
小春日和;小春びより[こはるびより, koharubiyori] (n) (See 小春) Indian summer (around November); mild late autumn weather; mild late fall weather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indian \In"di*an\ (?; 277), a. [From India, and this fr. Indus,
   the name of a river in Asia, L. Indus, Gr. ?, OPers. Hindu,
   name of the land on the Indus, Skr. sindhu river, the Indus.
   Cf. {Hindu}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to India proper; also to the East Indies,
    or, sometimes, to the West Indies.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the aborigines, or Indians, of
    America; as, Indian wars; the Indian tomahawk.
    [1913 Webster]
 
   3. Made of maize or Indian corn; as, Indian corn, Indian
    meal, Indian bread, and the like. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Indian} bay (Bot.), a lauraceous tree ({Persea Indica}).
 
   {Indian bean} (Bot.), a name of the catalpa.
 
   {Indian berry}. (Bot.) Same as {Cocculus indicus}.
 
   {Indian bread}. (Bot.) Same as {Cassava}.
 
   {Indian club}, a wooden club, which is swung by the hand for
    gymnastic exercise.
 
   {Indian cordage}, cordage made of the fibers of cocoanut
    husk.
 
   {Indian cress} (Bot.), nasturtium. See {Nasturtium}, 2.
 
   {Indian cucumber} (Bot.), a plant of the genus {Medeola}
    ({Medeola Virginica}), a common in woods in the United
    States. The white rootstock has a taste like cucumbers.
 
   {Indian currant} (Bot.), a plant of the genus
    {Symphoricarpus} ({Symphoricarpus vulgaris}), bearing
    small red berries.
 
   {Indian dye}, the puccoon.
 
   {Indian fig}. (Bot.)
    (a) The banyan. See {Banyan}.
    (b) The prickly pear.
 
   {Indian file}, single file; arrangement of persons in a row
    following one after another, the usual way among Indians
    of traversing woods, especially when on the war path.
 
   {Indian fire}, a pyrotechnic composition of sulphur, niter,
    and realgar, burning with a brilliant white light.
 
   {Indian grass} (Bot.), a coarse, high grass ({Chrysopogon
    nutans}), common in the southern portions of the United
    States; wood grass. --Gray.
 
   {Indian hemp}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus {Apocynum} ({Apocynum
      cannabinum}), having a milky juice, and a tough,
      fibrous bark, whence the name. The root it used in
      medicine and is both emetic and cathartic in
      properties.
    (b) The variety of common hemp ({Cannabis Indica}), from
      which hasheesh is obtained.
 
   {Indian mallow} (Bot.), the velvet leaf ({Abutilon
    Avicenn[ae]}). See {Abutilon}.
 
   {Indian meal}, ground corn or maize. [U.S.]
 
   {Indian millet} (Bot.), a tall annual grass ({Sorghum
    vulgare}), having many varieties, among which are broom
    corn, Guinea corn, durra, and the Chinese sugar cane. It
    is called also {Guinea corn}. See {Durra}.
 
   {Indian ox} (Zool.), the zebu.
 
   {Indian paint}. See {Bloodroot}.
 
   {Indian paper}. See {India paper}, under {India}.
 
   {Indian physic} (Bot.), a plant of two species of the genus
    {Gillenia} ({Gillenia trifoliata}, and {Gillenia
    stipulacea}), common in the United States, the roots of
    which are used in medicine as a mild emetic; -- called
    also {American ipecac}, and {bowman's root}. --Gray.
 
   {Indian pink}. (Bot.)
    (a) The Cypress vine ({Ipom[oe]a Quamoclit}); -- so called
      in the West Indies.
    (b) See {China pink}, under {China}.
 
   {Indian pipe} (Bot.), a low, fleshy herb ({Monotropa
    uniflora}), growing in clusters in dark woods, and having
    scalelike leaves, and a solitary nodding flower. The whole
    plant is waxy white, but turns black in drying.
 
   {Indian plantain} (Bot.), a name given to several species of
    the genus {Cacalia}, tall herbs with composite white
    flowers, common through the United States in rich woods.
    --Gray.
 
   {Indian poke} (Bot.), a plant usually known as the {white
    hellebore} ({Veratrum viride}).
 
   {Indian pudding}, a pudding of which the chief ingredients
    are Indian meal, milk, and molasses.
 
   {Indian purple}.
    (a) A dull purple color.
    (b) The pigment of the same name, intensely blue and
      black.
 
   {Indian red}.
    (a) A purplish red earth or pigment composed of a silicate
      of iron and alumina, with magnesia. It comes from the
      Persian Gulf. Called also {Persian red}.
    (b) See {Almagra}.
 
   {Indian rice} (Bot.), a reedlike water grass. See {Rice}.
 
   {Indian shot} (Bot.), a plant of the genus {Canna} ({Canna
    Indica}). The hard black seeds are as large as swan shot.
    See {Canna}.
 
   {Indian summer}, in the United States, a period of warm and
    pleasant weather occurring late in autumn. See under
    {Summer}.
 
   {Indian tobacco} (Bot.), a species of {Lobelia}. See
    {Lobelia}.
 
   {Indian turnip} (Bot.), an American plant of the genus
    {Aris[ae]ma}. {Aris[ae]ma triphyllum} has a wrinkled
    farinaceous root resembling a small turnip, but with a
    very acrid juice. See {Jack in the Pulpit}, and
    {Wake-robin}.
 
   {Indian wheat}, maize or Indian corn.
 
   {Indian yellow}.
    (a) An intense rich yellow color, deeper than gamboge but
      less pure than cadmium.
    (b) See {Euxanthin}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summer \Sum"mer\, n. [OE. sumer, somer, AS. sumor, sumer; akin
   to OFries. sumur, D. zomer, OS. sumar, G. sommer, OHG. &
   Icel. sumar, Dan. sommer, Sw. sommar, W. haf, Zend hama, Skr.
   sam[=a] year. [root]292.]
   The season of the year in which the sun shines most directly
   upon any region; the warmest period of the year.
   [1913 Webster]
 
   Note: North of the equator summer is popularly taken to
      include the months of June, July, and August.
      Astronomically it may be considered, in the northern
      hemisphere, to begin with the summer solstice, about
      June 21st, and to end with the autumnal equinox, about
      September 22d.
      [1913 Webster]
 
   {Indian summer}, in North America, a period of warm weather
    late in autumn, usually characterized by a clear sky, and
    by a hazy or smoky appearance of the atmosphere,
    especially near the horizon. The name is derived probably
    from the custom of the Indians of using this time in
    preparation for winter by laying in stores of food.
 
   {Saint Martin's summer}. See under {Saint}.
 
   {Summer bird} (Zool.), the wryneck. [Prov. Eng.]
 
   {Summer colt}, the undulating state of the air near the
    surface of the ground when heated. [Eng.]
 
   {Summer complaint} (Med.), a popular term for any diarrheal
    disorder occurring in summer, especially when produced by
    heat and indigestion.
 
   {Summer coot} (Zool.), the American gallinule. [Local, U.S.]
    
 
   {Summer cypress} (Bot.), an annual plant ({Kochia Scoparia})
    of the Goosefoot family. It has narrow, ciliate, crowded
    leaves, and is sometimes seen in gardens.
 
   {Summer duck}. (Zool.)
   (a) The wood duck.
   (b) The garganey, or summer teal. See Illust. of {Wood duck},
     under {Wood}.
 
   {Summer fallow}, land uncropped and plowed, etc., during the
    summer, in order to pulverize the soil and kill the weeds.
    
 
   {Summer rash} (Med.), prickly heat. See under {Prickly}.
 
   {Summer sheldrake} (Zool.), the hooded merganser. [Local,
    U.S.]
 
   {Summer snipe}. (Zool.)
   (a) The dunlin.
   (b) The common European sandpiper.
   (c) The green sandpiper.
 
   {Summer tanager} (Zool.), a singing bird ({Piranga rubra})
    native of the Middle and Southern United States. The male
    is deep red, the female is yellowish olive above and
    yellow beneath. Called also {summer redbird}.
 
   {Summer teal} (Zool.), the blue-winged teal. [Local, U.S.]
 
   {Summer wheat}, wheat that is sown in the spring, and matures
    during the summer following. See {Spring wheat}.
 
   {Summer yellowbird}. (Zool.) See {Yellowbird}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Indian summer
   n 1: a period of unusually warm weather in the autumn [syn:
      {Indian summer}, {Saint Martin's summer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top