ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffer from

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffer from-, *suffer from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffer from[PHRV] ทุกข์ทรมานจาก, See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ, Syn. suffer with, complain of

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suffer from (vt ) เป็นโรค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just seems to me that you seem to suffer from what we call "pressure of speech."ก็แค่ผมคิดว่า คุณดูเหมือนจะมีปัญหา จากสิ่งที่เรียกว่า "ความกดดันในการพูด" Clue (1985)
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล Contact (1997)
Suffer from headaches, nausea?คุณมีอาการวิงเวียนมั้งมั้ย ? The Amityville Horror (2005)
Betsy appears to suffer from violent nightmares.รู้สึกว่า เบทซี่กำลังเป็นโรคฝันร้าย An American Haunting (2005)
Poor fool.He must suffer from pica, an uncontrollable urge to eat any and everything.น่าสงสาร เขาทรมานกับอาการพิซ่า ไม่สามารถคุมคุมการกินอาหารได้ A Change Is Gonna Come (2007)
According to the state of new jersey, medical schools in my country suffer from not being from this country.ตามกฎของรัฐนิวเจอร์ซี่ โรงเรียนการแพทย์ของประเทศฉัน ถูกผลกระทบจากการที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนี้ The Right Stuff (2007)
Concubine Song may suffer from amniotic fluid deficiency?พระสนมซงอาจจะทรมาน จากน้ำคร่ำไม่เพียงพอรึ? Lee San, Wind of the Palace (2007)
From that point onward, I would suffer from a symptom so frightening, it would consume every minute of every hour of every day.ตั้งแต่นั้น ผมก็ต้องทนทรมานจากอาการที่น่ากลัวเช่นนั้นเรื่อยมา มันกินเวลาทุกๆ นาที ในทุกๆ ชั่วโมง ของทุกๆ วัน Numb (2007)
You attacked me with a knife in a dope dealer's house, no Oscar, you certainly did not suffer from the tragedy of perfection.นายเอามีดไล่แทงฉันในบ้านพ่อค้ายา ไม่เลย ออสการ์ นายไม่ได้ทรมาน จากความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้าแน่นอน Our Father (2008)
Do you suffer from male-patterned baldness?คุณกำลังทนทุกข์ จากปัญหาศีรษะล้านใช่มั๊ยครับ? Resurrection (2008)
#Your dick suffer from stage fright #จ้อนแกเจ็บปวดจากความน่าเกลียด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Even today, there are many who suffer from death sentences like pneumoconiosis* and silicosis**.ทุกๆวัน, จะมีคนจำนวนมากที่ต้องทรมาน จาก การถูกพิพากษาให้ตายด้วยโรคนิวโมโคนิโอซีส * และ ซิลิคอซิส**. *โรคปอดที่เกิดจากการหายใจ เอาฝุ่นถ่านหินเขาไปในปอดมากๆ **โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suffer fromAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
suffer fromDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
suffer fromHe used to suffer from stomach-aches.
suffer fromIn his opinion, the time will come soon when people will suffer from a water shortage.
suffer fromIn this season we often suffer from an excess of rain.
suffer fromI sometimes suffer from pain in my lower back.
suffer fromI suffer from a stomach-ache.
suffer fromI suffer from depression during the wintertime.
suffer fromI suffer from obesity.
suffer fromMany people suffer from heart disease in Japan, but in Libya those having heart attacks have also increased a lot recently.
suffer fromPeople who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.
suffer fromSome people in the world suffer from hunger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
ผิดสำแดง[V] take poisonous food, See also: suffer from acute food poisoning, be poisonous to, Example: อาการป่วยอาจเกิดจากการผิดสำแดงจากการกินอาหารทำให้ไข้กำเริบ, Thai definition: รับประทานอาหารแสลงไข้, ทำให้โรคกำเริบ
ขัดเบา[V] be unable to urine, See also: suffer from strangury, have suppression of urine, Example: พ่อรู้สึกขัดเบามาตั้งแต่เมื่อวาน, Thai definition: ถ่ายปัสสาวะไม่ค่อยออก
ขัดหนัก[V] suffer from a constipation, Syn. ท้องผูก, Example: ผมรู้สึกขัดหนักมา 2-3 วันแล้วครับคุณหมอ, Thai definition: ถ่ายอุจจาระไม่ค่อยออก
ลง[V] have diarrhea, See also: suffer from diarrhea, Syn. ท้องเสีย, ท้องเดิน, Thai definition: ท้องเดิน
ลงแดง[V] suffer from excessive bloody flux, See also: suffer from severe dysentery, Example: เขาทั้งสองคนก็ตกอยู่ในภาวะลงแดง เพราะความอยากเหล้า, Thai definition: ถ่ายอุจจาระท้องเดินเป็นโลหิต
ลงท้อง[V] have diarrhea, See also: suffer from diarrhea, Syn. ท้องเสีย, ท้องเดิน
เจ็บช้ำ[V] feel hurt, See also: suffer from mental pain, be distressed in mind, have one's feeling hurt, be hurt mentally, Syn. ช้ำใจ, Example: น้ำเสียงของเขาไม่ได้บอกว่าเขาขื่นขมหรือเจ็บช้ำกับชีวิตของเขาแต่อย่างไร
ท้องผูก[V] be constipated, See also: suffer from constipation, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: ยาหลายอย่างมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูก, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก
ท้องผูก[N] constipation, See also: suffer from constipation, Syn. โรคท้องผูก, อาการท้องผูก, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: เขาไม่ค่อยทานผักและผลไม้ จึงเป็นโรคท้องผูกบ่อยๆ, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
จุก[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic   FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
ขี้ไม่ออก[n. exp.] (khī mai øk) EN: suffer from constipation   FR: souffrir de constipation
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms   
ลงท้อง[v.] (longthøng) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels   FR: avoir la diarrhée
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaēng) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful   
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken   FR: être désespéré
ท้องเดิน[v.] (thøngdoēn) EN: suffer from diarrhea   FR: avoir la diarrhée
ท้องผูก [X] (thøngphūk) EN: be constipated ; suffer from constipation   FR: être constipé
ท้องร่วง[n.] (thøngruang) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea   FR: avoir la diarrhée

Japanese-English: EDICT Dictionary
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]
肺を病む[はいをやむ, haiwoyamu] (exp,v5m) to suffer from tuberculosis [Add to Longdo]
罹る[かかる, kakaru] (v5r) (uk) to suffer from; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top