Search result for

ท้องร่วง

(36 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้องร่วง-, *ท้องร่วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องร่วง[V] have diarrhea, See also: have diarrhea, Syn. ท้องเดิน, ท้องเสีย, Ant. ท้องผูก, Example: ถ้าไม่อยากท้องร่วงก็อย่าไปกินอาหารหมักดอง, Thai definition: อาการที่ท้องเดินอย่างแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องร่วงว. อาการที่ท้องเดินอย่างแรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diarrheaท้องร่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrhea in childrenท้องร่วงในเด็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrheaท้องร่วง [TU Subject Heading]
Diarrhea, Infantileท้องร่วงในทารก [TU Subject Heading]
Diarrheaท้องร่วง,ท้องร่วง,โรค,อุจจาระร่วง [การแพทย์]
Diarrhea, Acuteท้องร่วงอย่างเฉียบพลัน,ท้องเดินเฉียบพลัน,ท้องเสียแบบเฉียบพลัน [การแพทย์]
Diarrhea, Chronicท้องร่วงเรื้อรัง,โรคท้องเดินเรื้อรัง,อาการท้องเดินเป็นประจำ,การสูญเสียอาหารมากผิดปกติ,ท้องร่วงเรื้อรัง,ท้องเดินเรื้อรัง [การแพทย์]
Diarrhea, Infantileท้องร่วงในทารก,อุจจาระร่วงในทารก [การแพทย์]
Diarrhea, Intractableท้องร่วงเรื้อรัง [การแพทย์]
Diarrhea, Moderately Severeท้องร่วงอย่างปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Possible side effects include headache, diarrhea permanent erectile dysfunction, thoughts of suicide, and nausea.ก่อนใช้ herpexia อาจได้รับผลเช่นนี้ ปวดหัว ท้องร่วง ซึมเศร้า Changing Channels (2009)
Uncontrollable diarrhea, pustulous bleeding.ท้องร่วง เลือดไหลไม่หยุด What Lies Below (2010)
Everyone's sores have gotten worse along with their dysentery.แผลพุพองของพวกเราก็แย่ลง.. โรคท้องร่วงด้วย Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Yeah, it's a disease on The Discovery Chael, where all your intestines sort of just slip right out of your butt.ใช่ เชื้อโรค สารคดีในช่องดิสคัฟเวอรี่ ที่มันเป็นไวรัสอยู่ในลำไส้ของคุณ คุณมีอาการท้องร่วงอย่างแรงขี้ไหลไม่หยุด Fly (2010)
We can give you promethazine for the nausea.เราจะให้ยาพรอมีทาซีนกับคุณ รักษาอาการท้องร่วง Now What? (2010)
So we need to treat both that and the nausea.เราต้องรักษาอาการนั้น พร้อมอาการท้องร่วง Now What? (2010)
What causes delirium and nausea?อะไรทำให้เกิดอาการท้องร่วง และอาการเพ้อ Now What? (2010)
Toad eggs will cause nausea, and they can get you high.ไข่คางคกทำให้ท้องร่วงได้ และมันสามารถทำให้เหมือนเมายา Now What? (2010)
Yes. Good.เธอต้องหัดใช้ยาแก้ท้องร่วงบ้างแล้วล่ะ Just Go with It (2011)
- Diarrhoea.- ท้องร่วง Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
But beware of the side effects which include sudden bouts of blindness, diarrhea, heart palpitations and a severe decline in moral standards.แต่ระวังผลข้างเคียง ซึ่งได้แก่ ตาบอดช่วงสั้นๆ ท้องร่วง ใจสั่น Kill Your Darlings (2013)
Ser Loras may come down with a terrible case of sword through bowels.เซอร์ลอรัสอาจเจอปัญหาท้องร่วง เมื่อถูกดาบสวนตูด The Climb (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องร่วง[n.] (thøngruang) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea   FR: avoir la diarrhée

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diarrhea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
diarrhoea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
dysentery(ดิส'ซันเทอรี) n. โรคบิด,โรคท้องร่วง., See also: dysenteric adj. ดูdysentery, Syn. diarrhea
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
pellagra(พะเล'กระ,พะแลก'กระ) n. โรคที่เนื่องจากการขาดแคลนniacinในอาหารการกิน,ทำให้ผิวหนังเป็นจ้ำ ๆ มีสีม่วงและอาการท้องร่วง., See also: pellagrose adj. pellagrous adj.
rinderpest(ริน'เดอะเพสทฺ) n. โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง/มีอาการไข้สูง/ท้องร่วงและอื่น ๆ ,โรคลงแดง, Syn. cattle plague

English-Thai: Nontri Dictionary
diarrhea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
dysentery(n) โรคท้องร่วง,โรคบิด
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว

German-Thai: Longdo Dictionary
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top