ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complain of

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complain of-, *complain of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complain of[PHRV] บ่น, See also: ต่อว่า, Syn. complain about
complain of[PHRV] เป็นทุกข์เพราะ, See also: ทุกข์ทรทานจาก, Syn. suffer from

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complain ofAs for me, I have nothing to complain of.
complain ofDon't complain of your food.
complain ofForeign businessmen living in Tokyo often complain of the high prices for imported western food.
complain ofHe has something to complain of.
complain ofI have nothing to complain of the conclusion.
complain ofKate may well complain of her husband.
complain ofPeople will complain of heavy taxes.
complain ofToday's housewives do nothing but complain of high prices.
complain ofWe have nothing to complain of.
complain ofWhy am I the only one they complain of? They're just making an example out of me and using me as a scapegoat.
complain ofYou've got nothing to complain of.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทนา[v.] (jōtthanā) EN: complain of ; accuse ; recriminate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦しがる[くるしがる, kurushigaru] (v5r) to suffer; to complain of a pain [Add to Longdo]
暑がる[あつがる, atsugaru] (v5r,vi) to complain of the heat; to feel the heat [Add to Longdo]
痛がる[いたがる, itagaru] (v5r,vi) (See がる,痛い) to be in pain (referring to others); to complain of pain [Add to Longdo]
痒がる[かゆがる, kayugaru] (v5r) to complain of itching [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top