ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้องผูก

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้องผูก-, *ท้องผูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องผูก[V] be constipated, See also: suffer from constipation, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: ยาหลายอย่างมีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูก, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก
ท้องผูก[N] constipation, See also: suffer from constipation, Syn. โรคท้องผูก, อาการท้องผูก, Ant. ท้องเดิน, ท้องร่วง, ท้องเสีย, Example: เขาไม่ค่อยทานผักและผลไม้ จึงเป็นโรคท้องผูกบ่อยๆ, Thai definition: อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องผูกว. อาการที่อุจจาระแข็งถ่ายออกลำบาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belly, boundท้องผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bound bellyท้องผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constipationท้องผูก [TU Subject Heading]
Constipationท้องผูก [การแพทย์]
Constipation, Psychogenicท้องผูกเนื่องจากเหตุผลทางด้านจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's either a sex dream or I need more fiber in my diet.ถ้าไม่ใช่ฝันเรื่องเซ็กซ์ ก็คงท้องผูกนะ Punchline (1988)
I have a bad case of constipationผมเป็นโรคท้องผูกน่ะครับ Spygirl (2004)
- Are you constipated?นายท้องผูกหรอ? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
"Blurred vision, constipation, dry eyes,"เห็นภาพเบลอ ท้องผูก ตาแห้ง" Numb (2007)
Oh, but if I start making weird faces during the scene, it's just cause I've been constipated all day.อ่อ แล้วถ้าฉันทำหน้าแปลกๆระหว่างถ่ายทำ ก็เป็นเพราะว่าฉันท้องผูกมาทั้งวันละนะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
It feels great when you're constipated.มันจะรู้สึกเยี่ยมมาก ถ้าคุณท้องผูก Zack and Miri Make a Porno (2008)
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
Constipated.ท้องผูก The Human Centipede (First Sequence) (2009)
He said photo ops make him constipated.เขาบอกว่ามานั่งประกอบ ให้ถ่ายรูปทำให้เขาท้องผูก Gimme Some Truth (2009)
-Don't flare your nostrils.หยุดทำท่าทางเหมือนท้องผูกด้วย Iron Man 2 (2010)
I got it, I got it.อ๊า ฉันเสร็จแล้วๆ โอ๊ย ไรฟร่ะ อา ท้องผูกเรื้อรังน่ะ The Man from Nowhere (2010)
Unless he has constipation,นอกจากมันจะทำให้ท้องผูก I Saw the Devil (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องผูก [n.] (thøngphūk) EN: constipation   FR: constipation [f]
ท้องผูก [X] (thøngphūk) EN: be constipated ; suffer from constipation   FR: être constipé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constipated[ADJ] ท้องผูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
constipatevt. ทำให้ท้องผูก,ทำให้หดตัว
constipatedadj. ท้องผูก
constipationn. อาการท้องผูก
costive(คอส'ทิฟว) adj. ท้องผูก,ช้า,พูดช้า
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย,ยาระบาย,ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย,ระบายท้อง,หลวม,หย่อน,ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
oppilate(ออพ'พะเลท) vt. ขัดขวาง,ต่อต้าน,ยับยั้ง,ทำให้อุดตัน,ทำให้ท้องผูก, See also: oppilation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
constipation(n) ท้องผูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top