ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snuggle up

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snuggle up-, *snuggle up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snuggle up[PHRV] พักอย่างสบาย, See also: ซุกอย่างสบาย, Syn. nestle up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snuggle up by an old stone fireplace and enjoy a cup of cocoa."ซุกตัวข้างเตาผิง ละเลียดโกโก้สักถ้วย" The Holiday (2006)
Want to order a pizza, maybe snuggle up, pop in a movie?สั่งพิซซ่า นั่งดูหนังกันมั้ย? Home (2010)
Well enough to know who to keep away from and who to snuggle up to.พอที่จะรูว่าใครควรที่จะอยู่ห่าง ใครที่ควรจะอยู่ใกล้ - ติวเร็วเลยนะ? Pilot (2011)
Others snuggle up in bed with their agendas to keep them warm.บางคนหมกอยู่ในเตียง กับคนที่จะทำให้พวกเขาอุ่นขึ้น Cross Rhodes (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขดตัว[V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
พันแข้งพันขา[V] snuggle up to one's legs, Example: ไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหน ลูกหมาก็วิ่งกรูตามไปพันแข้งพันขาจนเดินเหินลำบาก, Thai definition: คลุกคลีคลอเคลียอยู่ที่ขา, ไปไม่พ้นตัว
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
กระซิก[V] snuggle up, See also: stand or sit or lie close to, lean upon, curl up, burrow, Syn. เบียด, กระแซะ, กระซิกกระซวย, Ant. ถอย, Example: เธอกระซิกเข้าไปหาเขา, Thai definition: ค่อยเบียดเข้าไป
กระแซะ[V] snuggle up, See also: nestle, cuddle, close to, huddle closely, squeeze in, Syn. ใกล้, Ant. ห่าง, Example: กระแซะเข้ามานิดจะได้อุ่นขึ้น, Thai definition: ขยับกระทบเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top