ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แอบอิง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอบอิง-, *แอบอิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอบอิง[V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอบอิงก. แนบชิด, อิงแอบ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nestled in the palms of leaves, gifts of the heavensแอบอิงอยู่ในใบปาล์ม ของประทานจากสวรรค์ Like Stars on Earth (2007)
No, it's just... we could just snuggle or something.ไม่ มีแต่... .. ให้เราได้แอบอิงกัน หรืออะไรแบบนั้น No Strings Attached (2011)
We probably shouldn't snuggle.เราไม่ควรจะแอบอิงกัน No Strings Attached (2011)
- Snuggling? - Oh, yeah."แอบอิง"เป็นไง / อือ ใช่ No Strings Attached (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top