หรือคุณหมายถึง shö?
Search result for

shoe

(133 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoe-, *shoe*
Possible hiragana form: しょえ
English-Thai: Longdo Dictionary
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoe[N] รองเท้า, Syn. footwear, foot covering
shoe[N] เกือกม้า, Syn. horseshoe
shoe[N] ปลอก
shoe[N] ก้านห้ามล้อ
shoe[VT] สวมรองเท้า, See also: ใส่รองเท้า, เตรียมรองเท้าให้
shoe[VT] สวมปลอก, See also: ใส่ปลอกหุ้ม
shoebox[N] กล่องใส่รองเท้า
shoebill[N] นกแอฟริกาชนิดหนึ่ง
shoehorn[N] ที่ช้อนรองเท้า
shoelace[N] เชือกรองเท้า, Syn. shoestring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoe(ชู) n. รองเท้า,เหล็กเกือกม้า,หัวหุ้มโลหะของไม้เท้า,ปลอกไม้เท้า,ปลอกเสาเข็ม,ก้านห้ามล้อ,หัวท่อ. vt. สวมรองเท้า,สวมปลอก,ใส่หัวหุ้มโลหะ.
shoehornn. ช้อนใส่รองเท้า. vt. ยัด,ยัดเยียด,บีบ,รัด
shoelace(ชู'เลส) n. เชือกผูกรองเท้า
shoer(ชู'เออะ) n. ช่างทำเกือกม้าหรือสัตว์อื่น
shoeshine(ชู'ไชน) n. การขัดรองเท้า,ความเป็นมันเงาของรองเท้าจากการขัด
shoestring(ชู'สทริง) n. สายผูกรองเท้า,จำนวนเงินเล็กน้อยมาก, See also: shogunal adj.
canvas shoen. รองเท้าผ้าใบ
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ
horseshoen. เกือกม้าเหล็กรูปตัวU,สิ่งที่เป็นรูปตัวU
old-shoe(โอลด'ชู) adj. คุ้นเคย,ไม่โอ้อวด

English-Thai: Nontri Dictionary
shoe(n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า
shoe(vt) ใส่รองเท้า,สวมรองเท้า,สวมปลอก
shoehorn(n) ช้อนใส่รองเท้า
shoelace(n) เชือกผูกรองเท้า
shoemaker(n) ช่างซ่อมรองเท้า,ช่างทำรองเท้า
horseshoe(n) เกือกม้า
horseshoer(n) คนใส่เกือกม้า
overshoe(n) รองเท้ายางสวมหุ้มรองเท้าธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shoeตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shoe; brake shoeเกือกเบรก, ฝักเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shoebox principleหลักการกล่องรองเท้า [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ pigeonhole principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoesรองเท้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shoe cabinet (n ) ตู้เก็บรองเท้า
shoe flower (n ) ดอกชบา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
Spotted--Dan Humphrey, shoeless and clueless...ข่าวด่วน--แดน ฮัมฟรีย์ ไม่มีแม้แต่รองเท้าและไร้ร่องรอย The Serena Also Rises (2008)
Can I at least have my shoes?ขอรองเท้าฉันหน่อยเหอะน่า The Serena Also Rises (2008)
Why don't you take off your shoes?ถอดรองเท้าออกสิ The Serena Also Rises (2008)
His shoes if you're lucky.- ห๊ะ? It's a Wonderful Lie (2008)
I don't want to shine Mr. Chuck's shoes for month.ใช่ แค่รองเท้าถ้าเธอโชคดี It's a Wonderful Lie (2008)
His shoes were on the wrong feet.เขาใส่รองเท้าสลับข้างกัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I... my shoes are killing me.ฉัน... รองเท้าคู่นี้กำลังจะฆ่าฉัน The Magnificent Archibalds (2008)
The dust found inside the businessman's shoes was actually undyed jute fibersเศษผงที่พบในรองเท้าของนักธุรกิจ ที่จริงแล้วเป็นเส้นใยของปอกระเจาที่ยังไม่ได้ย้อมสี Art Imitates Life (2008)
He's got lead in the sole of his shoeเขามีตะกั่วอยู่ที่พื้นรองเท้า Art Imitates Life (2008)
Only One Person In These Offices Wears Those Shoes.คนเดียวที่สวมมันที่ออฟฟิศนี้ The Manhattan Project (2008)
The shoe fits Cinderella, the frog turns into a prince, sleeping beauty is awakened with a kiss.ซินเดอเรลล่าสวมรองเท้าแก้ว/กบกลายเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิงนิทราตื่นขึ้นเพราะจูบ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoeShe got a run in her stocking when she broke the heel of her shoe.
shoeAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
shoeI bought a pair of shoes.
shoeDelightful shoestring potatoes.
shoeThose shoes have been reduced.
shoeYour shoes are here. Where are mine?
shoeI asked him to mend my shoes.
shoeMy shoes are the same size as his.
shoeHow much will it cost to have my shoes repaired?
shoeWhile she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.
shoeWhat's your shoe size?
shoeTony looked down at his dirty old shoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทำรองเท้า[N] shoemaker, Syn. ช่างซ่อมรองเท้า
ช่างทำรองเท้า[N] shoemaker, See also: cobbler, Syn. ช่างซ่อมรองเท้า, Example: รองเท้าร้านนี้คุณภาพดีเพราะช่างทำรองเท้าของร้านมีฝีมือ, Count unit: คน
เกือก[N] shoes, See also: footwear, Syn. รองเท้า, Example: ไทยเราถ้าแต่งฝรั่งแล้วถือคติตามฝรั่ง คือ ไม่ยอมถอดเกือกแม้จะเข้าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, Count unit: ข้าง, คู่, Notes: (ปาก)
แปรงขัดรองเท้า[N] shoebrush, Example: วิธีขัดรองเท้าหนังให้เอาขี้ผึ้งทาให้ทั่ว แล้วใช้แปรงขัดรองเท้าขัดให้สะอาดขึ้นเงา, Count unit: อัน, Thai definition: แปรงสำหรับขัดรองเท้าให้สะอาด
บาทุกา[N] shoes, See also: slipper, foot wear, Syn. รองเท้า, Count unit: ข้าง, คู่
ยาขัดรองเท้า[N] shoe polish, Example: เขาใช้ยาขัดรองเท้าขัดรองเท้าเสียมันแปล๊บ, Count unit: ขวด, ตลับ
เชือกผูกรองเท้า[N] shoelace, See also: shoestring, Example: เชือกผูกรองเท้าของเขาหลุด, Count unit: เส้น
ช้อนรองเท้า[N] shoehorn

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างทำรองเท้า[n. exp.] (chang tham røngthāo) EN: shoemaker   FR: chausseur [m]
เชือกผูกรองเท้า[n.] (cheūak phūk røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
เชือกรองเท้า[n.] (cheūak røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
แก้รองเท้า[v. exp.] (kaē røngthāo) EN: mend shoes   FR: réparer des chaussures
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear   FR: chaussure [f] ; soulier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOE    SH UW1
SHOES    SH UW1 Z
SHOEN    SH UW1 N
SHOE'S    SH UW1 Z
SHOEBOX    SH OW1 B AA0 K S
SHOEMAKE    SH UW1 M EY2 K
SHOELACE    SH UW1 L EY2 S
SHOEHORN    SH UW1 HH AO2 R N
SHOEMATE    SH UW1 M EY2 T
SHOELACES    SH UW1 L EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shoe    (v) (sh uu1)
shoes    (v) (sh uu1 z)
shoeing    (v) (sh uu1 i ng)
shoehorn    (n) (sh uu1 h oo n)
shoelace    (n) (sh uu1 l ei s)
shoetree    (n) (sh uu1 t r ii)
shoeblack    (n) (sh uu1 b l a k)
shoehorns    (n) (sh uu1 h oo n z)
shoelaces    (n) (sh uu1 l ei s i z)
shoemaker    (n) (sh uu1 m ei k @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnürsenkel {m}; Schuhband {n} | Schnürsenkel {pl}; Schuhbänder {pl}shoe lace; shoelace | shoelaces [Add to Longdo]
Schuh {m} | Schuhe {pl} | seine Schuhe anziehen | Schuh {m} mit Plateausohle | spitze Schuheshoe | shoes | to put on one's shoes | elevator shoe | pointed-toe shoes [Add to Longdo]
Schuhbürste {f} | Schuhbürsten {pl}shoe brush | shoe brushes [Add to Longdo]
Schuhgeschäft {n} | Schuhgeschäfte {pl}shoe shop | shoe shops [Add to Longdo]
Schuhgröße {f}; Schuhnummer {f} | Schuhgrößen {pl}shoe size; size of shoe | shoe sizes [Add to Longdo]
Schuhkarton {m}; Schuhschachtel {f}shoe box [Add to Longdo]
Schuhkrem {f}; Schuhcreme {f}; Schuhpolitur {f}shoe cream; shoe polish; boot polish [Add to Longdo]
Schuhmacherei {f}shoe making; boot making [Add to Longdo]
Schuhsohlendesinfektion {f}shoe disinfection [Add to Longdo]
Schuhspange {f}shoe stretcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
ウォーキングシューズ;ウオーキングシューズ[, uo-kingushu-zu ; uo-kingushu-zu] (n) walking shoes [Add to Longdo]
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes [Add to Longdo]
カッターシューズ[, katta-shu-zu] (n) cutter shoes [Add to Longdo]
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
ケミカルシューズ[, kemikarushu-zu] (n) chemical shoes [Add to Longdo]
ゴム靴[ゴムぐつ, gomu gutsu] (n) rubber shoes [Add to Longdo]
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] shoe; to tread on [Add to Longdo]
皮鞋匠[pí xié jiàng, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, ] shoemaker [Add to Longdo]
皮鞋油[pí xié yóu, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, ] shoe polish [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] shoe; slipper [Add to Longdo]
制鞋匠[zhì xié jiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] shoemaker; cobbler [Add to Longdo]
制鞋工人[zhì xié gōng rén, ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, / ] shoemaker; cobbler [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] shoe [Add to Longdo]
鞋匠[xié jiang, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄤ˙, ] shoemaker; cobbler [Add to Longdo]
鞋子[xié zi, ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙, ] shoe [Add to Longdo]
鞋带[xié dài, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] shoelace [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初演[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoe \Shoe\ (sh[=oo]), n.; pl. {Shoes} (sh[=oo]z), formerly
   {Shoon} (sh[=oo]n), now provincial. [OE. sho, scho, AS.
   sc[=o]h, sce['o]h; akin to OFries. sk[=o], OS. sk[=o]h, D.
   schoe, schoen, G. schuh, OHG. scuoh, Icel. sk[=o]r, Dan. &
   Sw. sko, Goth. sk[=o]hs; of unknown origin.]
   1. A covering for the human foot, usually made of leather,
    having a thick and somewhat stiff sole and a lighter top.
    It differs from a boot on not extending so far up the leg.
    [1913 Webster]
 
       Your hose should be ungartered, . . . yourshoe
       untied.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Spare none but such as go in clouted shoon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling a shoe in form, position, or use.
    Specifically:
    (a) A plate or rim of iron nailed to the hoof of an animal
      to defend it from injury.
    (b) A band of iron or steel, or a ship of wood, fastened
      to the bottom of the runner of a sleigh, or any
      vehicle which slides on the snow.
    (c) A drag, or sliding piece of wood or iron, placed under
      the wheel of a loaded vehicle, to retard its motion in
      going down a hill.
    (d) The part of an automobile or railroad car brake which
      presses upon the wheel to retard its motion.
    (e) (Arch.) A trough-shaped or spout-shaped member, put at
      the bottom of the water leader coming from the eaves
      gutter, so as to throw the water off from the
      building.
    (f) (Milling.) The trough or spout for conveying the grain
      from the hopper to the eye of the millstone.
    (g) An inclined trough in an ore-crushing mill.
    (h) An iron socket or plate to take the thrust of a strut
      or rafter.
    (i) An iron socket to protect the point of a wooden pile.
    (j) (Mach.) A plate, or notched piece, interposed between
      a moving part and the stationary part on which it
      bears, to take the wear and afford means of
      adjustment; -- called also {slipper}, and {gib}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Shoe is often used adjectively, or in composition; as,
      shoe buckle, or shoe-buckle; shoe latchet, or
      shoe-latchet; shoe leathet, or shoe-leather; shoe
      string, shoe-string, or shoestring.
      [1913 Webster]
 
   3. The outer cover or tread of a pneumatic tire, esp. for an
    automobile.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Shoe of an anchor}. (Naut.)
    (a) A small block of wood, convex on the back, with a hole
      to receive the point of the anchor fluke, -- used to
      prevent the anchor from tearing the planks of the
      vessel when raised or lowered.
    (b) A broad, triangular piece of plank placed upon the
      fluke to give it a better hold in soft ground.
 
   {Shoe block} (Naut.), a block with two sheaves, one above the
    other, and at right angles to each other.
 
   {Shoe bolt}, a bolt with a flaring head, for fastening shoes
    on sleigh runners.
 
   {Shoe pac}, a kind of moccasin. See {Pac}.
 
   {Shoe stone}, a sharpening stone used by shoemakers and other
    workers in leather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoe \Shoe\, v. t. [imp. & p. p. {Shod}; p. pr. & vb. n.
   {Shoeing}.] [AS. sc?ian, sce?ian. See {Shoe}, n.]
   1. To furnish with a shoe or shoes; to put a shoe or shoes
    on; as, to shoe a horse, a sled, an anchor.
    [1913 Webster]
 
   2. To protect or ornament with something which serves the
    purpose of a shoe; to tip.
    [1913 Webster]
 
       The sharp and small end of the billiard stick, which
       is shod with brass or silver.     --Evelyn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slipper \Slip"per\, n.
   1. One who, or that which, slips.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of light shoe, which may be slipped on with ease,
    and worn in undress; a slipshoe.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of apron or pinafore for children.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of brake or shoe for a wagon wheel.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) A piece, usually a plate, applied to a sliding
    piece, to receive wear and afford a means of adjustment;
    -- also called {shoe}, and {gib}.
    [1913 Webster]
 
   {Slipper animalcule} (Zool.), a ciliated infusorian of the
    genus {Paramecium}.
 
   {Slipper flower}.(Bot.) Slipperwort.
 
   {Slipper limpet}, or {Slipper shell} (Zool.), a boat shell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shoe
   n 1: footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a
      flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of
      heavier material
   2: (card games) a case from which playing cards are dealt one at
     a time
   3: U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof [syn:
     {horseshoe}, {shoe}]
   4: a restraint provided when the brake linings are moved
     hydraulically against the brake drum to retard the wheel's
     rotation [syn: {brake shoe}, {shoe}, {skid}]
   v 1: furnish with shoes; "the children were well shoed"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SHOE
     Simple HTML Ontology Extensions (HTML, WWW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top