ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scavenged

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scavenged-, *scavenged*, scaveng, scavenge
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be made once he scavenged the parts.ทำเป็นชิ้นนำมาประกอบ Pilot (2008)
Who scavenged his body, but I got the lab results back this morning.ที่มาคุ้ยเขี่ยศพเขา แต่ผมได้ผลแลป กลับมาเมื่อเช้านี้ Exit Wounds (2010)
Some men arrive with guns, but most of the weapons are scavenged over time.บางคนมานี่พร้อมกับปืน แต่อาวุธส่วนใหญ่ขนมาจากที่อื่นหลายๆครั้ง Walk with Me (2012)
These bones have been heavily scavenged.กระดูกเหล่านี้มีเศษซากเนื้อเน่าอย่างมาก The Fact in the Fiction (2013)
And someone scavenged from them.และบางคนอพยพออกไป Noah (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scavenged    (v) skˈævɪnʤd (s k a1 v i n jh d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top