ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเก็บขยะ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเก็บขยะ-, *คนเก็บขยะ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ragpickersคนเก็บขยะขาย [TU Subject Heading]
Refuse collectorsคนเก็บขยะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a scavenger, Max. You're a maggot.เป็นคนเก็บขยะรึไง แม็กซ์ คูณเหมือนตัวหนอน The Road Warrior (1981)
Yeah, I saw the trashman making a call so I thought I had enough time to bring my garbage down.繤红ä駹֧, ԴҨùҹͷҢŧҷա Ghost in the Shell (1995)
If you're still alive, get off your ass and arrest those garbage men.ถ้าคุณยังอยู่ก็รีบออกไปจับคนเก็บขยะไว้ที! Ghost in the Shell (1995)
Chris, I don't know how you did it dressed as a garbage man but you pulled it off.ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไง ถึงแต่งเหมือนคนเก็บขยะ - แต่คุณได้รับคัดเลือก The Pursuit of Happyness (2006)
But desperate times... garbagemen can be so careless.แต่ในเวลาจนตรอกเช่นนี้.. คนเก็บขยะมักจะไม่ระวังสักเท่าไหร่ See-Through (2007)
Fucking garbagemen.คนเก็บขยะงี่เง่า See-Through (2007)
Oh, the bin man, I think he's one of them.โอ้ว.. คนเก็บขยะ ผมคิดว่าเป็นพวกนั้นแน่ The Bourne Ultimatum (2007)
The garbage man?คนเก็บขยะเหรอ? The Bourne Ultimatum (2007)
But do you have the garbagemen bringing you stuff now?แต่มีคนเก็บขยะมาไว้ที่นี่หรอ What More Do I Need? (2008)
Not everyone's going to have the walnuts to take a pro-littering stance, but I will not rest until every inch of our fair state is covered in garbage.ไม่ใช่ทุกคนจะสำเร็จได้ตั้งแต่แรก แต่ฉันจะไม่ยอมหยุดจนกว่า รัฐจะมีสวัสดิการให้คนเก็บขยะ Preggers (2009)
It keeps garbagemen earning a living, so they can afford tacos for their family.มันทำให้คนเก็บขยะเลี้ยงชีพได้ เขาจะได้ซื้อทาโก้ให้ลูกๆกิน Preggers (2009)
As pickers.เป็นคนเก็บขยะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binman[N] คนเก็บขยะ
dustman[N] คนเก็บขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dustman(ดัสทฺ'แมน,-เมิน) n. คนเก็บขยะ,คนเทขยะ -pl. dustmen
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า

English-Thai: Nontri Dictionary
ashman(n) คนเก็บขยะ
dustman(n) คนเก็บขยะ,คนเทขยะ
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top