Search result for

sauce

(94 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sauce-, *sauce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauce[N] น้ำปรุงรส, See also: ซอส, น้ำจิ้ม
sauce[VT] ใส่เครื่องปรุงรส, Syn. appetizer, flavoring, seasoning
saucer[N] จานรอง, Syn. small bowl
saucepan[N] กระทะท้องแบนที่มีฝาปิดและด้ามถือ, Syn. stewpan, pot, vessel
saucerlike[ADJ] เหมือนจานรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
sauce panกะทะท้องแบนยาวที่มีฝาปิดแลด้ามถือ
saucer(ซอ'เซอะ) n. ชามกลมตื้นและเล็ก,ชามรองถ้วย
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
hard sauceน้ำซอส,ขนมหวานผสมเนย

English-Thai: Nontri Dictionary
sauce(n) น้ำซอส,น้ำจิ้ม,น้ำปรุงรส
saucepan(n) กระทะ
saucer(n) จานรองแก้ว,จานรองถ้วย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sauce industryอุตสาหกรรมซอส [TU Subject Heading]
Saucesซอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cutlets with black pepper? No sauce?สเต๊กหมูราดพริกไทยดำหรอ ไม่ใส่ซอส เอาแต่พริกไทยดำเนี่ยนะ Scandal Makers (2008)
Did you see my commercial? I love putting black pepper on it without the sauce.คุณเห็นโฆษณาใช่ไหม อ่อ แล้วถ้าคุณโรยพริกไทยดำด้วยนะ มันจะรสชาดเยี่ยมมากเลย โดยไม่ต้องใส่ซอสเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
So delicious! These mini octopuses and hot sauce... yum.อร่อยมาก ปลาหมึกย่างซอส อร่อยสุดๆไปเลย.. Baby and I (2008)
Saucer men from Mars.มนุษย์จานบิน จากดาวอังการ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You don't add some kind of special sauce or something?พ่อไม่ได้ใส่ซอสสูตรพิเศษหรืออย่างอื่นหรือฮ่ะ Kung Fu Panda (2008)
- Spaghetti sauce. Don't ask.- ซอสมะเขือเทสมั้ง อย่าถาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I cooked artichokes with hollandaise sauce which is melted butter that's been whipped into a frenzy with egg yolks until it's died and gone to heaven.ฉันทำอาร์ทิโชคใส่ซอสฮอลันดา ซึ่งทำจากเนยละลายตีเข้ากับไข่แดง จนกว่ามันจะละลายเข้ากัน Julie & Julia (2009)
I thought eggs were going to be greasy and slimy, but it tastes like cheese sauce.ฉันคิดว่าไข่จะต้องมันๆ และลื่น แต่มันเหมือน ชีส อร่อย Julie & Julia (2009)
Hot sauce from a reader.ซอสส่งมาจากผู้อ่าน Julie & Julia (2009)
Dear Avis, enclosed is part of our cookbook from the chapter on sauces.ถึงเอวิส ในนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำอาหารของเรา บทที่เกี่ยวกับซอส Julie & Julia (2009)
Avis loves my sauce chapter.เอวิสชอบซอสของชั้นมากเลย Julie & Julia (2009)
You have 700 pages of just sauce and poultry recipes.คุณมี700หน้า เฉพาะสูตรของซอสกับการทำเป็ด Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sauceA good appetite is a good sauce. [Proverb]
sauceCurry sauce is very nourishing.
sauceHis shirt was stained with sauce.
sauceHow about adding some Worcestershire sauce?
sauceHunger is the best sauce.
sauceHunger is the best sauce. [Proverb]
sauceI'd like the sauce on the side.
sauceI'd like to have the sauce on the side (if I could, please).
sauceIf you taste this sauce you'll find it a bit salty.
sauceI like to add basil to season my spaghetti sauce.
sauceIs there any sauce left? No, there is none.
sauceIt goes without saying that hunger is the best sauce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จานรองถ้วย[N] saucer, Syn. จานรองแก้ว, ที่รองถ้วย, Example: แม่ชอบสะสมจานรองถ้วยลายแปลกๆ ไว้จนเต็มตู้, Count unit: อัน, Thai definition: ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับรองก้นถ้วย
น้ำจิ้ม[N] sauce, See also: dip, Syn. น้ำปรุงรส, Example: ที่ร้านลืมให้น้ำจิ้มมา ฉันเลยต้องเดินกลับไปอีกรอบ, Thai definition: น้ำผสมเครื่องเทศบางอย่าง โดยมากมีรสเปรี้ยวเค็มหวาน
ซอส[N] sauce, Example: ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศขายดีเป็นอันดับหนึ่ง, Thai definition: เครื่องปรุงรส มีลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้น ใช้จิ้มหรือปรุงอาหารเพื่อให้มีรสชาติดีขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
จานรอง[N] saucer, See also: small dish, Example: อย่าลืมใช้จานรองทุกครั้งที่เสิร์ฟน้ำให้แขก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: จานที่ใช้สำหรับรองถ้วยหรือรองแก้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
จานบิน[n. exp.] (jān bin) EN: flying saucer   FR: soucoupe volante [f]
จานรอง[n.] (jānrøng) EN: bottom plate ; saucer ; small dish   FR: soucoupe [f]
ไข่ลูกเขย[n. exp.] (khai lūkkhoēi) EN: boiled egg fried in a sweet sauce   
ข้าวราดหน้า[xp] (khāo rāt nā) EN: rice with meat or vegetables on top   FR: riz en sauce [m]
ข้าวราดหน้าไก่[xp] (khāo rāt nā kai) EN: chicken in sauce on rice   
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า[n. exp.] (kuaytīo rāt nā) FR: pâtes en sauce [fpl]
กุ้งแช่น้ำปลา[n. exp.] (kung chaē nāmplā) EN: shrimp in fish sauce   
กุ้งผัดกับซอส[xp] (kung phat kap søt) EN: shrimp in sauce   
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables   FR: assaisonnement pour crudités [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUCE    S AO1 S
SAUCER    S AO1 S ER0
SAUCES    S AO1 S AH0 Z
SAUCEDA    S AW0 S EY1 D AH0
SAUCEDO    S AW0 S EY1 D OW0
SAUCERS    S AO1 S ER0 Z
SAUCEPAN    S AO1 S P AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sauce    (v) (s oo1 s)
sauced    (v) (s oo1 s t)
saucer    (n) (s oo1 s @ r)
sauces    (v) (s oo1 s i z)
saucers    (n) (s oo1 s @ z)
saucepan    (n) (s oo1 s p @ n)
saucepans    (n) (s oo1 s p @ n z)
sauce-boat    (n) - (s oo1 s - b ou t)
sauce-boats    (n) - (s oo1 s - b ou t s)
saucer-eyed    (j) - (s oo1 s @ r - ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soße {f}; Sauce {f} | Soßen {pl}; Saucen {pl} | braune Soße {f}sauce | sauces | brown sauce [Add to Longdo]
Soßenbinder {m} [cook.]sauce thickener [Add to Longdo]
Sauciere {f} | Saucieren {pl}sauce boat | sauce boats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice) [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小碟子[xiǎo dié zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧㄝˊ ㄗ˙, ] saucer [Add to Longdo]
平底锅[píng dǐ guō, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˇ ㄍㄨㄛ, / ] saucepan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauce \Sauce\ (s[add]s), v. t. [Cf. F. saucer.] [imp. & p. p.
   {Sauced} (s[add]st); p. pr. & vb. n. {Saucing}
   (s[add]"s[i^]ng).]
   1. To accompany with something intended to give a higher
    relish; to supply with appetizing condiments; to season;
    to flavor.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to relish anything, as if with a sauce; to tickle
    or gratify, as the palate; to please; to stimulate; hence,
    to cover, mingle, or dress, as if with sauce; to make an
    application to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Earth, yield me roots;
       Who seeks for better of thee, sauce his palate
       With thy most operant poison!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make poignant; to give zest, flavor or interest to; to
    set off; to vary and render attractive.
    [1913 Webster]
 
       Then fell she to sauce her desires with
       threatenings.             --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Thou sayest his meat was sauced with thy
       upbraidings.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To treat with bitter, pert, or tart language; to be
    impudent or saucy to. [Colloq. or Low]
    [1913 Webster]
 
       I'll sauce her with bitter words.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauce \Sauce\, n. [F., fr. OF. sausse, LL. salsa, properly, salt
   pickle, fr. L. salsus salted, salt, p. p. of salire to salt,
   fr. sal salt. See {Salt}, and cf. {Saucer}, {Souse} pickle,
   {Souse} to plunge.]
   1. A composition of condiments and appetizing ingredients
    eaten with food as a relish; especially, a dressing for
    meat or fish or for puddings; as, mint sauce; sweet sauce,
    etc. "Poignant sauce." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       High sauces and rich spices fetched from the Indies.
                          --Sir S.
                          Baker.
    [1913 Webster]
 
   2. Any garden vegetables eaten with meat. [Prov. Eng. &
    Colloq. U.S.] --Forby. Bartlett.
    [1913 Webster]
 
       Roots, herbs, vine fruits, and salad flowers . . .
       they dish up various ways, and find them very
       delicious sauce to their meats, both roasted and
       boiled, fresh and salt.        --Beverly.
    [1913 Webster]
 
   3. Stewed or preserved fruit eaten with other food as a
    relish; as, apple sauce, cranberry sauce, etc. [U.S.]
    "Stewed apple sauce." --Mrs. Lincoln (Cook Book).
    [1913 Webster]
 
   4. Sauciness; impertinence. [Low.] --Haliwell.
    [1913 Webster]
 
   {To serve one the same sauce}, to retaliate in the same kind.
    [Vulgar]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauce \Sauce\ (s[=o]s), n. [F.] (Fine Art)
   A soft crayon for use in stump drawing or in shading with the
   stump.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sauce
   n 1: flavorful relish or dressing or topping served as an
      accompaniment to food
   v 1: behave saucily or impudently towards
   2: dress (food) with a relish
   3: add zest or flavor to, make more interesting; "sauce the
     roast"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sauce
   gravy; sauce
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sauce [sos]
   gravy; sauce
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sauce [zoːsə] (n) , s.(f )
   sauce
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 sauce
   willow
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top