ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

risky

R IH1 S K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risky-, *risky*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risky(adj) เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. dangerous, hazardous
risky(adj) เป็นการเสี่ยง, Syn. chancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, มีภัย, มีอันตราย, เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous, perilous

English-Thai: Nontri Dictionary
risky(adj) มีภัยพิบัติ, มีอันตราย, เสี่ยงภัย
frisky(adj) ร่าเริง, ว่องไว, มีชีวิตชีวา, ขี้เล่น, กระโดดโลดเต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tom Cruise. Risky Business.ทอม ครูซ ในเรื่อง ริสกี้บิสเนส ไง Never Been Kissed (1999)
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
Very risky move by Candy.เสี่ยงมาก ๆ กับการขยับตัวของแคนดี้ The Woodsman (2004)
It would be too risky to call another hit.เสี่ยงเกินไปที่จะลองอีกครั้ง Æon Flux (2005)
You were... You! The risky business was your idea.คุณเองนั่นแหละ ที่ชอบแอบทำอะไรๆลับหลังฉันเสมอ Match Point (2005)
A risky move, but I like it.เป็นการเสี่ยงสำหรับผม, แต่ก็น่าลอง Just Like Heaven (2005)
McQueen, that was a risky move, not taking tires.เอสเคปที่ถูกย้ายมีความ เสี่ยงไม่ได้รับการยาง Cars (2006)
It's risky and can be disastrous.มันเสี่ยงและอาจเกิดโชคร้ายได้นะ Dasepo Naughty Girls (2006)
It's a little risky but... She's quite at ease.มันออกจะเสี่ยง แต่ว่า... The Page Turner (2006)
Risky bedfellows.แต่เค้าก็ดีไม่ค่อยน่าไว้ใจ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Well, that's pretty, uh... it's risky behavior, so I'm assuming that you wore protection.ยินดี เอ่อ.. มันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างเสียง ผมเดาว่าคุณกำลังปกป้อง Won't Get Fueled Again (2008)
That makes sense. Risky deaths would increase the unsub's feeling of superiority.มีเหตุผลนะ การฆ่าแบบเสี่ยงๆทำให้ คนร้ายรู้สึกเหนือกว่ามากยิ่งขึ้น Brothers in Arms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riskyBanks charge higher interest on loans to risky customers.
riskyChris is in a risky situation in science class.
riskyHe underwent a risky operation.
riskyI don't want to do anything risky.
riskyIt is risky for you to go the area alone.
riskyThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
เสี่ยงอันตราย(adj) risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [ m ] ; jouette [ f ] (Belg.)
ล่อแหลม[lølaēm] (v) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe  FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
เสี่ยง[sīeng = sieng] (adj) EN: risky
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RISKY R IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
risky (j) rˈɪskiː (r i1 s k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riskant { adj } | riskanter | am riskantestenrisky | riskier | riskiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na, n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
リスキー[risuki-] (n) risky [Add to Longdo]
リスキーシフト[risuki-shifuto] (n) risky shift [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
虚業[きょぎょう, kyogyou] (n) risky business [Add to Longdo]
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Risky \Risk"y\, a.
   Attended with risk or danger; hazardous. "A risky matter."
   --W. Collins.
   [1913 Webster]
 
      Generalization are always risky.     --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risky
   adj 1: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous
       sport"; "extremely risky going out in the tide and fog";
       "a wild financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky},
       {wild}]
   2: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
     risk investments"; "anything that promises to pay too much
     can't help being risky"; "speculative business enterprises"
     [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top