ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

危ない

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -危ない-, *危ない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look out!危ない
It is dangerous to swim in this river.この河で泳ぐのは危ない
It is not safe for a girl to go out by herself so late at night.こんな夜更けに女の子の一人歩きは危ない
It is dangerous to cross that old bridge.そのふるい橋をわたるのは危ない
The patient was in danger.その患者は危ない状態だった。
The detective has a lot of adventures.その探偵はずいぶん危ない橋を渡ってきた。
Put that knife down - you're making me nervous.ナイフは下に置いて下さい。危ないから。
Is it dangerous to take a subway alone?一人で地下鉄にのるのは危ないですか。
The weather is threatening.危ない空模様だ。
Don't take chances.危ない事はするな。
Don't run risks.危ない事をするな。
Fire is very dangerous.火は非常に危ない

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out![JA] 危ない The Loved Ones (2009)
Why are you tossing and turning, Grisha?[JA] 金持ち達の欲が原因で 俺達は危ない目に遭うのか Tikhiy Don (1957)
Look out![JA] 危ない Pinocchio (1940)
Look up![JA] 危ない End Times (2012)
Look out![JA] 危ない Pinocchio (1940)
Don't quarrel with me, Danny.[JA] 危ない Too Late for Tears (1949)
Keep off the street, or they'll trample you down.[JA] 道に出ると危ないからね Tikhiy Don (1957)
A good thing too, little Countess, only don't fall off your horse, since there's nothing for a horse to hold on to.[JA] 結構だが馬には注意しろ 落ちたら危ないからな War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
You wild devil! You almost trampled me with your horse.[JA] 危ないじゃないか 人を踏み潰す気かい Tikhiy Don (1957)
Don't you know better than to leave a car with the wheels half way in the middle of the road?[JA] もっと路肩に寄せて 停めなきゃ... 危ないじゃないか Detour (1945)
Look out![JA] 危ない 来た ぞ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Well... and who do we have to...[JA] 危ない相談かな 例えばこんな... Pinocchio (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危ない[あぶない, abunai] gefaehrlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top